Home

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Geldig van 1 juli 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 juli 2024 tot 1 januari 2025

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2024 tot 01-01-2025]

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad

Eerste titel. Algemene bepalingen

Eerste afdeling. Rechtsmacht van de Nederlandse rechter

Artikel 1

Onverminderd het omtrent rechtsmacht in verdragen en EG-verordeningen bepaalde en onverminderd artikel 13a van de Wet algemene bepalingen wordt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter beheerst door de volgende bepalingen.

Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14

Tweede afdeling. Enkelvoudige en meervoudige kamers

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

Derde afdeling. Algemene voorschriften voor procedures

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 22a
Artikel 22b
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 29a
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 32a
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35

Vierde afdeling. Wraking en verschoning van rechters

Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41

Vijfde afdeling. Het openbaar ministerie en de procureur-generaal bij de Hoge Raad

Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44

Vijfde A afdeling. De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie

Artikel 44a

Zesde afdeling. Exploten

Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66

Zevende afdeling. Inlichtingen over buitenlands recht en communautair mededingingsrecht

Artikel 67
Artikel 68

Achtste afdeling. Herstel van verkeerd inleiden van een procedure, verwijzing door of naar de kantonrechter en verwijzing bij absolute onbevoegdheid

Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 73
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76

Negende afdeling. Slotbepaling

Artikel 77

Tweede titel. De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 78
Artikel 79
Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 87
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Artikel 92

Tweede afdeling. Kantonzaken

Artikel 93
Artikel 94
Artikel 95
Artikel 96
Artikel 97
Artikel 98

Derde afdeling. Relatieve bevoegdheid

Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108
Artikel 108a [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 109
Artikel 110

Vierde afdeling. Dagvaarding

Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122
Artikel 123
Artikel 124

Vijfde afdeling. Verloop van de procedure

Artikel 125
Artikel 126
Artikel 127
Artikel 127a
Artikel 128
Artikel 129
Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132
Artikel 133
Artikel 134 [Vervallen per 01-09-2017]
Artikel 135

Zesde afdeling. Reconventie

Artikel 136
Artikel 137
Artikel 138

Zevende afdeling. Verstek

Artikel 139
Artikel 140
Artikel 141
Artikel 142

Achtste afdeling. Verzet

Artikel 143
Artikel 144
Artikel 145
Artikel 146
Artikel 147
Artikel 148

Negende afdeling. Bewijs

§ 1. Algemene bepalingen van bewijsrecht
Artikel 149
Artikel 150
Artikel 151
Artikel 152
Artikel 153
Artikel 154
Artikel 155
§ 2. Akten en vonnissen
Artikel 156
Artikel 156a
Artikel 157
Artikel 158
Artikel 159
Artikel 160
Artikel 161
Artikel 161a
§ 3. Openlegging van boeken, bescheiden en geschriften
Artikel 162
§ 4. Getuigen
Artikel 163
Artikel 164
Artikel 165
Artikel 166
Artikel 167
Artikel 168
Artikel 169
Artikel 170
Artikel 171
Artikel 172
Artikel 173
Artikel 174
Artikel 175
Artikel 176
Artikel 177
Artikel 178
Artikel 179
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184
Artikel 185
§ 5. Voorlopig getuigenverhoor
Artikel 186
Artikel 187
Artikel 188
Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
§ 6. Deskundigen
Artikel 194
Artikel 195
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200
§ 7. Plaatsopneming en bezichtiging
Artikel 201
§ 8. Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen, voorlopige plaatsopneming en bezichtiging
Artikel 202
Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207

Tiende afdeling. Incidentele vorderingen

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 208
Artikel 209
§ 2. Vrijwaring
Artikel 210
Artikel 211
Artikel 212
Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216
§ 3. Voeging en tussenkomst
Artikel 217
Artikel 218
Artikel 219
Artikel 219a
§ 4. Verwijzing en voeging van zaken
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
§ 5. Voorlopige voorzieningen
Artikel 223
§ 6. Zekerheidstelling voor proceskosten
Artikel 224

Elfde afdeling. Schorsing en hervatting

Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 228

Twaalfde afdeling. Het vonnis

§ 1. Algemeen
Artikel 229
Artikel 230
Artikel 231
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 234
Artikel 235
Artikel 236
§ 2. Kosten
Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239
Artikel 240
Artikel 241
Artikel 242
Artikel 243 [Vervallen per 01-11-2010]
Artikel 244
Artikel 245

Dertiende afdeling. Afbreking van de instantie

§ 1. Doorhaling op de rol
Artikel 246
Artikel 247
Artikel 248
§ 2. Afstand van instantie
Artikel 249
Artikel 250
§ 3. Verval van instantie
Artikel 251
Artikel 252
Artikel 253

Veertiende afdeling. Het kort geding

Artikel 254
Artikel 255
Artikel 256
Artikel 257
Artikel 258
Artikel 259
Artikel 260 [Vervallen per 01-05-2007]

Derde titel. De verzoekschriftprocedure in eerste aanleg

Eerste afdeling. Algemene bepaling

Artikel 261

Tweede afdeling. Relatieve bevoegdheid

Artikel 262
Artikel 263
Artikel 264
Artikel 265
Artikel 266
Artikel 267
Artikel 268
Artikel 268a [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 269
Artikel 270

Derde afdeling. Oproeping

Artikel 271
Artikel 272
Artikel 273
Artikel 274
Artikel 275
Artikel 276
Artikel 277

Vierde afdeling. Verloop van de procedure

Artikel 278
Artikel 279
Artikel 280
Artikel 281
Artikel 282
Artikel 282a
Artikel 283
Artikel 284
Artikel 285
Artikel 286
Artikel 287
Artikel 288
Artikel 289
Artikel 290
Artikel 291
Artikel 292 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 293 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 294 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 295 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 296 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 297 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 298 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 299 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 300 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 301 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 302 [Vervallen per 01-04-1991]

Vierde titel

Artikel 303 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 304 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 305 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 306 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 307 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 308 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 309 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 310 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 311 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 312 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 313 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 314 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 315 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 316 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 317 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 319 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 320 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 320a [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320b [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320c [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320d [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320e [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320f [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320g [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320h [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320i [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320j [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320k [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320l [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320m [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320n [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320o [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320p [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320q [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320r [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320s [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320t [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320u [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320v [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320w [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320x [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320y [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 320z [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 321 [Vervallen per 01-04-1991]

Vijfde titel

Artikel 322 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 323 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 324 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 325 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 326 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 327 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 328 [Vervallen per 01-01-2002]

Zesde titel. Prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof

Artikel 329

Artikel 330

Artikel 331

Zevende titel. Hoger beroep

Eerste afdeling. Van de zaken aan hooger beroep onderworpen

Artikel 332
Artikel 333
Artikel 334
Artikel 335
Artikel 336 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 337
Artikel 338 [Vervallen per 01-01-1897]

Tweede afdeling. Van den termijn van beroep

Artikel 339
Artikel 340
Artikel 341
Artikel 342 [Vervallen per 09-08-1982]

Derde afdeling. Van de regtspleging in hooger beroep en de gevolgen van hetzelve

Artikel 343
Artikel 344
Artikel 344a [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 344b
Artikel 345 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 346 [Vervallen per 01-01-1897]
Artikel 347
Artikel 348
Artikel 349
Artikel 350
Artikel 351
Artikel 352 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 353
Artikel 354 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 355
Artikel 356
Artikel 357 [Vervallen per 01-01-2002]

Vierde afdeling. Hoger beroep tegen beschikkingen

Artikel 358
Artikel 359
Artikel 360
Artikel 361
Artikel 362

Achtste titel

Artikel 363 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 364 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 365 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 366 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 367 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 368 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 369 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 370 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 371 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 372 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 373 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 374 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 375 [Vervallen per 01-01-2002]

Negende titel. Verzet door derden

Artikel 376

Artikel 377

Artikel 378

Artikel 379

Artikel 380

Artikel 381 [Vervallen per 10-04-1869]

Tiende titel. Herroeping

Eerste afdeling. Herroeping van vonnissen

Artikel 382
Artikel 383
Artikel 384
Artikel 385
Artikel 386
Artikel 387
Artikel 388
Artikel 389

Tweede afdeling. Herroeping van beschikkingen

Artikel 390
Artikel 391

Tiende A titel. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Artikel 392

Artikel 393

Artikel 394

Artikel 395

Elfde titel. Cassatie

Eerste afdeling. Algemeen

Artikel 396
Artikel 397
Artikel 397a
Artikel 397b

Eerste A afdeling. Vorderingsprocedures aan cassatie onderworpen

Artikel 398
Artikel 399
Artikel 400
Artikel 401 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 401a
Artikel 401b
Artikel 401c

Tweede afdeling. De termijn van beroep in cassatie in vorderingsprocedures en de schorsende kracht daarvan

Artikel 402
Artikel 403
Artikel 404
Artikel 405 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 406 [Vervallen per 01-05-2023]

Derde afdeling. Van de rechtspleging in cassatie in vorderingsprocedures

Artikel 407
Artikel 407a
Artikel 407b
Artikel 407c
Artikel 408
Artikel 408a
Artikel 409
Artikel 409a
Artikel 410
Artikel 411
Artikel 412
Artikel 413
Artikel 414
Artikel 415
Artikel 416
Artikel 417
Artikel 418
Artikel 418a

Vierde afdeling. Uitspraak in cassatie in vorderingsprocedures

Artikel 419
Artikel 420
Artikel 421
Artikel 422
Artikel 422a
Artikel 423
Artikel 424
Artikel 425

Vijfde afdeling. Beroep in cassatie in verzoekprocedures

Artikel 426
Artikel 426a
Artikel 426b
Artikel 427
Artikel 427a
Artikel 427b
Artikel 428
Artikel 428a
Artikel 429

Tweede Boek. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten

Eerste titel. Algemene regels

Artikel 430

Artikel 431

Artikel 431a

Artikel 432

Artikel 433

Artikel 434

Artikel 434a

Artikel 435

Artikel 436

Artikel 437

Artikel 438

Artikel 438a

Artikel 438b

Artikel 438c

Tweede titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen zijn

Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn

Artikel 439
Artikel 440
Artikel 441
Artikel 442
Artikel 443
Artikel 444
Artikel 444a
Artikel 444b
Artikel 445
Artikel 446
Artikel 447
Artikel 448
Artikel 449
Artikel 451
Artikel 453a
Artikel 455
Artikel 455a
Artikel 456
Artikel 457
Artikel 458
Artikel 459
Artikel 460 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 461 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 461a
Artikel 461b
Artikel 461c
Artikel 461d
Artikel 462
Artikel 463
Artikel 463a
Artikel 463b
Artikel 464
Artikel 465
Artikel 466 [Vervallen per 01-10-2020]
Artikel 467
Artikel 469
Artikel 470
Artikel 474

Eerste afdeling A. Van executoriaal beslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam en effecten op naam, die geen aandelen zijn

Artikel 474a
Artikel 474aa
Artikel 474b
Artikel 474ba
Artikel 474bb

Eerste afdeling B. Van executoriaal beslag op aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Artikel 474c
Artikel 474d
Artikel 474e
Artikel 474f
Artikel 474g
Artikel 474h
Artikel 474i

Tweede afdeling. Van executoriaal beslag onder derden

Artikel 475
Artikel 475a
Artikel 475aa
Artikel 475ab
Artikel 475b
Artikel 475c
Artikel 475d
Artikel 475da
Artikel 475db
Artikel 475dc
Artikel 475e
Artikel 475f
Artikel 475fa
Artikel 475g
Artikel 475ga
Artikel 475gb
Artikel 475h
Artikel 475i
Artikel 476
Artikel 476a
Artikel 476b
Artikel 477
Artikel 477a
Artikel 477b
Artikel 478
Artikel 479
Artikel 479a

Tweede afdeling A. Van executoriaal beslag onder derden in zaken betreffende levensonderhoud en uitkering voor de huishouding

Artikel 479b
Artikel 479c [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 479d
Artikel 479e
Artikel 479f
Artikel 479g

Tweede afdeling B. Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf

Artikel 479h
Artikel 479i
Artikel 479j
Artikel 479k

Tweede afdeling c. Van executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 479ka
Artikel 479kb
Artikel 479kc
§ 2. Beslag ten laste van de verzekeringnemer op diens rechten uit een levensverzekering
Artikel 479l
Artikel 479m
Artikel 479n
Artikel 479o
Artikel 479p
Artikel 479q
Artikel 479r

Derde afdeling. Van de verdeling van de opbrengst der executie

Artikel 480
Artikel 481
Artikel 482
Artikel 483
Artikel 483a
Artikel 483b
Artikel 483c
Artikel 483d
Artikel 483e
Artikel 483f
Artikel 484
Artikel 485
Artikel 485a
Artikel 486
Artikel 489
Artikel 490
Artikel 490a
Artikel 490b
Artikel 490c
Artikel 490d

Vierde afdeling. Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen registergoederen zijn

Artikel 491
Artikel 492
Artikel 493
Artikel 494
Artikel 495
Artikel 496
Artikel 497
Artikel 498
Artikel 499
Artikel 500

Derde titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op onroerende zaken

Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op onroerende zaken

Artikel 502
Artikel 503
Artikel 504
Artikel 504a
Artikel 505
Artikel 506
Artikel 507
Artikel 507a
Artikel 507b
Artikel 508
Artikel 509
Artikel 510 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 511 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 512 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 513
Artikel 513a

Tweede afdeling. Van executoriale verkoop van onroerende zaken

Artikel 514
Artikel 515
Artikel 516
Artikel 517
Artikel 518
Artikel 519
Artikel 520
Artikel 521
Artikel 522
Artikel 523
Artikel 524
Artikel 524a
Artikel 525
Artikel 526
Artikel 527
Artikel 528
Artikel 529
Artikel 530 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 531 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 532 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 533 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 534 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 535 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 536 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537a [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537b [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537c [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537d [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537e [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537f [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537g [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537h [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537i [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 537j [Vervallen per 01-01-1992]

Derde afdeling. Van opvordering door derden

Artikel 538
Artikel 539
Artikel 540
Artikel 541 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 542 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 543 [Vervallen per 01-01-1992]

Vierde afdeling. Van executie door een hypotheekhouder

Artikel 544
Artikel 545
Artikel 546
Artikel 547
Artikel 548
Artikel 549
Artikel 550

Vijfde afdeling. Van de verdeling van de opbrengst van de executie

Artikel 551
Artikel 551a
Artikel 552
Artikel 553
Artikel 554 [Vervallen per 01-01-1992]

Zesde afdeling. Van gedwongen ontruiming

Artikel 555
Artikel 556
Artikel 557
Artikel 557a
Artikel 558
Artikel 559 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 560 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 561 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 562 [Vervallen per 01-01-1992]

Vierde titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van schepen en luchtvaartuigen

Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op en executie van schepen

Artikel 562a
Artikel 562b
Artikel 563
Artikel 564
Artikel 565
Artikel 566
Artikel 567
Artikel 568
Artikel 569
Artikel 570
Artikel 571
Artikel 572
Artikel 573
Artikel 574
Artikel 575
Artikel 576
Artikel 577
Artikel 578
Artikel 579
Artikel 580
Artikel 581
Artikel 582
Artikel 583 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 584 [Vervallen per 01-01-1992]

Tweede afdeling. Van executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen

Artikel 584a
Artikel 584b
Artikel 584c
Artikel 584d
Artikel 584e
Artikel 584f
Artikel 584g
Artikel 584h
Artikel 584i
Artikel 584j
Artikel 584k
Artikel 584l
Artikel 584m
Artikel 584n
Artikel 584o
Artikel 584p
Artikel 584q
Artikel 584r

Vijfde titel. Van lijfsdwang en de tenuitvoerlegging van lijfsdwang en van dwangsom

Eerste afdeling. Lijfsdwang

Artikel 585
Artikel 586
Artikel 587
Artikel 588
Artikel 589
Artikel 589a [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 590

Tweede afdeling. Tenuitvoerlegging en ontslag

Artikel 591
Artikel 592
Artikel 593
Artikel 594
Artikel 595
Artikel 596
Artikel 597
Artikel 598
Artikel 598a [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598b [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598c [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598d [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598e [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598f [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598g [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598h [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598i [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598j [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 598k [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 599
Artikel 600
Artikel 601 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 602 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 603 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 604 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 605 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 606 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 607 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 608 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 609 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 610 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 611 [Vervallen per 01-01-2002]

Derde afdeling. Van dwangsom

Artikel 611a
Artikel 611b
Artikel 611c
Artikel 611d
Artikel 611e
Artikel 611f
Artikel 611g
Artikel 611h
Artikel 611i

Zesde titel. Van het vereffenen van schadevergoeding

Artikel 612

Artikel 613

Artikel 614

Artikel 615

Artikel 615a

Artikel 615b

Zevende titel. Van het stellen van zekerheid

Artikel 616

Artikel 617 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 618 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 619 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 620 [Vervallen per 01-04-1991]

Derde Boek. Van rechtspleging van onderscheiden aard

Eerste titel. Van rechtspleging in zaken van verkeersmiddelen en vervoer

Eerste Afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 621
Artikel 622
Artikel 623
Artikel 624
Artikel 625
Artikel 626
Artikel 627
Artikel 628
Artikel 629
Artikel 630
Artikel 631
Artikel 632
Artikel 633
Artikel 634 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 635 [Vervallen per 01-01-2017]
Artikel 635a [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 636
Artikel 637
Artikel 638
Artikel 639
Artikel 640
Artikel 641
Artikel 641a
Artikel 641b
Artikel 641c
Artikel 641d
Artikel 642

Tweede Afdeling. Van rechtspleging inzake beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren

Artikel 642a
Artikel 642b
Artikel 642c
Artikel 642d
Artikel 642e
Artikel 642f
Artikel 642g
Artikel 642h
Artikel 642i
Artikel 642j
Artikel 642k
Artikel 642l
Artikel 642m
Artikel 642n
Artikel 642o
Artikel 642p
Artikel 642q
Artikel 642r
Artikel 642s
Artikel 642t
Artikel 642u
Artikel 642v
Artikel 642w
Artikel 642x
Artikel 642y
Artikel 642z
Artikel 643 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 644 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 645 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 646 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 647 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 648 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 649 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 650 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 651 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 652 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 653 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 654 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 655 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 656 [Vervallen per 01-12-1986]
Artikel 657 [Vervallen per 01-12-1986]

Tweede titel. Van procedures betreffende een nalatenschap of een gemeenschap

Eerste afdeling. Van de verzegeling

Artikel 658
Artikel 659
Artikel 660
Artikel 661
Artikel 662
Artikel 663
Artikel 664
Artikel 665

Tweede afdeling. Van ontzegeling

Artikel 666
Artikel 667
Artikel 668
Artikel 669
Artikel 670

Derde afdeling. Van boedelbeschrijving

Artikel 671
Artikel 672
Artikel 673
Artikel 674
Artikel 675

Vierde afdeling. Van geschillen in verband met verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving

Artikel 676

Vierde afdeling A. Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures betreffende een nalatenschap

Artikel 676a
Artikel 676b

Vijfde afdeling. Van de verdeling van een gemeenschap

Artikel 677
Artikel 678
Artikel 679
Artikel 680
Artikel 681 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 682 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 683 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 684 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 685 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 686 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 687 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 688 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 689 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 690 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 691 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 691a [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 692 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 693 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 694 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 695 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 696 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 697 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 698 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 699 [Vervallen per 01-01-1992]

Vierde titel. Van middelen tot bewaring van zijn recht

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 700
Artikel 701
Artikel 702
Artikel 703
Artikel 704
Artikel 705
Artikel 706
Artikel 707
Artikel 708
Artikel 709
Artikel 710
Artikel 710a

Tweede afdeling. Van conservatoir beslag in handen van de schuldenaar

Artikel 711
Artikel 712
Artikel 713

Derde afdeling. Van conservatoir beslag op aandelen op naam, en effecten op naam die geen aandelen zijn

Artikel 714
Artikel 715
Artikel 716
Artikel 717

Vierde afdeling. Van conservatoir beslag onder derden

Artikel 718
Artikel 719
Artikel 720
Artikel 721
Artikel 722
Artikel 723

Vijfde afdeling. Van conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf

Artikel 724

Vijfde afdeling A. Van conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering

Artikel 724a

Zesde afdeling. Van conservatoir beslag op onroerende zaken

Artikel 725
Artikel 726
Artikel 727

Zesde afdeling A. Van conservatoir beslag op schepen

Artikel 728
Artikel 728a
Artikel 728b

Zesde afdeling B. Van conservatoir beslag op luchtvaartuigen

Artikel 729
Artikel 729a
Artikel 729b
Artikel 729c
Artikel 729d
Artikel 729e

Zevende afdeling. Van conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen

Artikel 730
Artikel 731
Artikel 732
Artikel 733
Artikel 734
Artikel 734a [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 734b [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 734c [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 734d [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 735
Artikel 736
Artikel 737
Artikel 738 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 739 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 740 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 741 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 742 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 743 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 744 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 745 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 746 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 747 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 748 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 749 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 750 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 751 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 752 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 753 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 754 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 755 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 756 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 757 [Vervallen per 15-03-1930]
Artikel 757a [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 757b [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 757c [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 757d [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 758 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 759 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 760 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 761 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 762 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 763 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 764 [Vervallen per 01-01-1992]

Achtste afdeling. Van conservatoir beslag tegen schuldenaren zonder bekende woonplaats in Nederland

Artikel 765
Artikel 766
Artikel 767

Negende Afdeling. Van middelen tot bewaring van zijn recht op goederen der gemeenschap

Artikel 768
Artikel 769
Artikel 770
Artikel 770a
Artikel 770b
Artikel 770c

Vijfde titel. Rekenprocedure

Artikel 771

Artikel 772

Artikel 773

Artikel 774

Artikel 775

Artikel 776

Artikel 777 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 778 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 779 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 780 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 781 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 782 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 783 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 784 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 785 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 786 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 787 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 788 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 789 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 790 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 791 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 792 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 793 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 794 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 795 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 796 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 797 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 797a [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 797b [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 797c [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 797d [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 797e [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 797f [Vervallen per 01-01-2002]

Zesde Titel. Rechtspleging in zaken betreffende het personen- en familierecht

Eerste afdeling. Rechtspleging in andere zaken dan scheidingszaken

Artikel 798
Artikel 799
Artikel 799a
Artikel 800
Artikel 801
Artikel 802
Artikel 802a
Artikel 803
Artikel 804
Artikel 805
Artikel 806
Artikel 807
Artikel 808
Artikel 808a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808b [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808c [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808d [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808e [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808f [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808g [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808h [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 808i [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 808j [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 809
Artikel 810
Artikel 810a
Artikel 811
Artikel 812
Artikel 813

Tweede afdeling. Rechtspleging in scheidingszaken

§ 1. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
Artikel 814 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 815
Artikel 816
Artikel 817
Artikel 818
Artikel 819
Artikel 820
Artikel 820a [Vervallen per 01-04-1995]
§ 2. Voorlopige voorzieningen
Artikel 821
Artikel 822
Artikel 823
Artikel 824
Artikel 824a [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 824b [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 825
Artikel 825a [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 825b [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 825c [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 825d [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 825e [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 825f [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 825g [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 826
§ 3. Nevenvoorzieningen
Artikel 827
Artikel 827a [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827b [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827c [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827d [Vervallen per 03-12-1984]
Artikel 827e [Vervallen per 03-12-1984]
Artikel 827f [Vervallen per 03-12-1984]
Artikel 827g [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827h [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827i [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827j [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827k [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827l [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827m [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827n [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827o [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 827p [Vervallen per 01-01-1993]
§ 4. Ontbinding van een geregistreerd partnerschap
Artikel 828
Artikel 828a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828b [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828c [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828d [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828e [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828f [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828g [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828h [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828i [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828j [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 828k [Vervallen per 01-03-1994]
Artikel 829 [Vervallen per 01-01-1970]
Artikel 830 [Vervallen per 01-01-1970]
Artikel 831 [Vervallen per 01-01-1970]
Artikel 832 [Vervallen per 01-01-1970]

Zevende titel. Enige bijzondere rechtsplegingen

Eerste afdeling. Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen

Artikel 833 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 834 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 835 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 836 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 837 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 838
Artikel 839 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 840 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 841 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 842 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 843 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 843a
Artikel 843b

Afdeling 1A. Toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht

Artikel 844
Artikel 845
Artikel 846
Artikel 847
Artikel 848
Artikel 849
Artikel 850
Artikel 851 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 852 [Vervallen per 01-01-2002]

Tweede afdeling. Van gerechtelijke bewaring

Artikel 853
Artikel 854
Artikel 855
Artikel 856
Artikel 857
Artikel 858
Artikel 859
Artikel 860
Artikel 861
Artikel 862 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 863 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 864 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 865 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 866 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 867 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 868 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 869 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 870 [Vervallen per 01-01-1988]
Artikel 871 [Vervallen per 01-01-1984]
Artikel 872 [Vervallen per 01-01-1958]
Artikel 873 [Vervallen per 01-01-1958]
Artikel 874 [Vervallen per 01-01-1958]
Artikel 875 [Vervallen per 01-10-1952]
Artikel 876 [Vervallen per 01-04-1988]
Artikel 877 [Vervallen per 01-04-1988]
Artikel 878 [Vervallen per 01-04-1988]
Artikel 879 [Vervallen per 01-04-1988]
Artikel 880 [Vervallen per 01-04-1988]
Artikel 881 [Vervallen per 01-04-1988]
Artikel 882 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 883 [Vervallen per 01-09-1988]
Artikel 884 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 885 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 886 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 887 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 888 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 889 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 890 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 891 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 892 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 893 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 894 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 895 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 896 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 897 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 898 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 899 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 899a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 899b [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 899c [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 899d [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 899e [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 899f [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 900 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 901 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 902 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 902a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 902b [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 903 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 904 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 905 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 906 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 907 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 908 [Vervallen per 01-01-1987]
Artikel 908a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 908b [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 909 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 910 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 911 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 912 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 912a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 913 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 914 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 915 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 916 [Vervallen per 01-01-1985]
Artikel 917 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 918 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 919 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 919a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 920 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 921 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 922 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 923 [Vervallen per 01-05-1984]
Artikel 924 [Vervallen per 01-05-1984]
Artikel 925 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 926 [Vervallen per 01-10-1994]
Artikel 927 [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 928 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 929 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 929a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 930 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 931 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 932 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 933 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 934 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 934a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 934b [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 934c [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 935 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 936 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 937 [Vervallen per 05-07-1982]
Artikel 938 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 939 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 939a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 940 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 941 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 942 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 943 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 944 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 945 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 946 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 947 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 948 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 949 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 950 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 951 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 952 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 953 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 954 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955b [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955c [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955d [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955e [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955f [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 955g [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 956 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 956a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 957 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 957a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 958 [Vervallen per 06-01-1988]
Artikel 959 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 960 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 961 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 962 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 963 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 964 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 964a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 965 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 966 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 966a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 967 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 968 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 968a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 968b [Vervallen per 05-07-1982]
Artikel 968c [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 968d [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 969 [Vervallen per 01-02-1974]
Artikel 970 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 971 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 972 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 973 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 974 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 975 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 976 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 976a [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 977 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 978 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 979 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 980 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 981 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 982 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 983 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 984 [Vervallen per 01-04-1995]

Negende titel. Van de formaliteiten, vereist voor de tenuitvoerlegging van in vreemde Staten tot stand gekomen executoriale titels

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 985
Artikel 986
Artikel 987
Artikel 988
Artikel 989
Artikel 990
Artikel 991 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 992

Tweede afdeling. Bijzondere bepalingen

Artikel 993
Artikel 994

Tiende titel. Van rechtspleging in zaken van rechtspersonen

Artikel 995

Artikel 996

Artikel 997

Artikel 997a

Artikel 998 [Vervallen per 01-01-2002]

Elfde titel. [Vervallen per 31-12-2006]

Artikel 999 [Vervallen per 31-12-2006]

Artikel 1000 [Vervallen per 31-12-2006]

Artikel 1001 [Vervallen per 31-12-2006]

Artikel 1002 [Vervallen per 31-12-2006]

Twaalfde titel. Van rechtspleging in zaken betreffende onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden

Artikel 1003

Artikel 1004

Artikel 1005

Artikel 1006

Titel 13. Van rechtspleging in zaken betreffende de teruggave van cultuurgoederen

Artikel 1008

Artikel 1009

Artikel 1010

Artikel 1011

Artikel 1011a

Artikel 1011b

Artikel 1011c

Artikel 1011d

Artikel 1012

Titel 14. Van rechtspleging in zaken betreffende de verbindendverklaring van overeenkomsten strekkende tot collectieve schadeafwikkeling

Artikel 1013

Artikel 1014

Artikel 1015

Artikel 1016

Artikel 1017

Artikel 1018

Artikel 1018a

Titel 14a. Van rechtspleging in zaken betreffende een collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling

Artikel 1018b

Artikel 1018c

Artikel 1018d

Artikel 1018e

Artikel 1018f

Artikel 1018g

Artikel 1018h

Artikel 1018i

Artikel 1018j

Artikel 1018k

Artikel 1018l

Artikel 1018m

Artikel 1018n

Titel 15. Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom

Artikel 1019

Artikel 1019a

Artikel 1019b

Artikel 1019c

Artikel 1019d

Artikel 1019e

Artikel 1019f

Artikel 1019g

Artikel 1019h

Artikel 1019i

Titel 15a. Van rechtspleging in zaken betreffende bescherming van bedrijfsgeheimen

Artikel 1019ia

Artikel 1019ib

Artikel 1019ic

Artikel 1019id

Artikel 1019ie

Titel 16. Van rechtspleging in pachtzaken

Artikel 1019j

Artikel 1019k

Artikel 1019l

Artikel 1019m

Artikel 1019n

Artikel 1019o

Artikel 1019p

Artikel 1019q

Artikel 1019r

Artikel 1019s

Artikel 1019t

Artikel 1019u

Artikel 1019v

Titel 17. Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdensschade

Artikel 1019w

Artikel 1019x

Artikel 1019ij

Artikel 1019z

Artikel 1019aa

Artikel 1019bb

Artikel 1019cc

Titel 18. Van rechtspleging in zaken betreffende een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de werknemer arbeid verricht op het continentaal plat

Artikel 1019dd

Vierde Boek. Arbitrage

Eerste titel. Arbitrage in Nederland

Eerste afdeling. De overeenkomst tot arbitrage

Artikel 1020
Artikel 1021

Eerste A afdeling. De overeenkomst tot arbitrage en de bevoegdheid van de gewone rechter

Artikel 1022
Artikel 1022a
Artikel 1022b
Artikel 1022c

Eerste B afdeling. Het scheidsgerecht

Artikel 1023
Artikel 1024
Artikel 1025
Artikel 1026
Artikel 1027
Artikel 1028
Artikel 1029
Artikel 1030
Artikel 1031
Artikel 1032 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 1033
Artikel 1034
Artikel 1035
Artikel 1035a

Tweede afdeling. Het arbitraal geding

Artikel 1036
Artikel 1037
Artikel 1038
Artikel 1038a
Artikel 1038b
Artikel 1038c
Artikel 1038d
Artikel 1039
Artikel 1040
Artikel 1041
Artikel 1041a