Home

Onteigeningswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Onteigeningswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten;

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art. 147 der Grondwet, bij de wet te regelen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemeene bepalingen

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2024]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2024]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2024]

Titel I. [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk I. [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2005]

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 16 [Vervallen per 15-08-1920]

Hoofdstuk III. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 19 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 21 [Vervallen per 15-08-1920]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 36a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40d [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40e [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40f [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 41a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 42a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk IIIa [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 54a [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54b [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54c [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54d [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54e [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 54f [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54g [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54h [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54i [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54j [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54k [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54l [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54m [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54n [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54o [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54p [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54q [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54r [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54s [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 54t [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2024]

Titel II. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 64a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 64b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 69 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 70 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 71 [Vervallen per 01-02-1973]

Artikel 72 [Vervallen per 01-02-1973]

Titel IIa. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 72a [Vervallen per 01-01-2024]

Titel IIb. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 72b [Vervallen per 01-01-2024]

Titel IIc. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 72c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 72d [Vervallen per 01-01-2024]

Titel III. Over onteigening in geval van buitengewone omstandigheden

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 76a

Artikel 76a bis [Nog niet in werking]

Artikel 76a ter [Nog niet in werking]

Artikel 76b [Nog niet in werking]

Artikel 76c [Nog niet in werking]

Artikel 76e [Nog niet in werking]

Artikel 76f [Nog niet in werking]

Artikel 76fbis [Nog niet in werking]

Titel IV. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 83 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 84 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 85 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 86 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 87 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 88 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 89 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 90 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 91 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 92 [Vervallen per 15-08-1956]

Artikel 93 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 94 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 95 [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 95a [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 96 [Vervallen per 31-03-2010]

Titel V. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 104 [Vervallen per 15-02-1963]

Titel Va. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 104A [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 104B [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 104C [Vervallen per 15-02-1963]

Titel VI. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 105 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 106 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 107 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 108 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 109 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 110 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 111 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 112 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 113 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 114 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 115 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 116 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 117 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 118 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 119 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 120 [Vervallen per 28-07-1965]

Artikel 121 [Vervallen per 28-07-1965]

Titel VII. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 122 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2024]

Titel VIIa. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 125 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 126 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 127 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 128 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 129 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 130 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 131 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 132 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 133 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 134 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 135 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 136 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 137 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 138 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 139 [Vervallen per 15-10-1985]

Artikel 140 [Vervallen per 15-10-1985]

Titel VIII. [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 141 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 145 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 146 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 147 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 148 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 149 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 150 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 151 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 152 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 153 [Vervallen per 06-07-1981]

Artikel 154 [Vervallen per 01-07-2005]

Slotbepalingen

Artikel 155 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 156 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 157