Home

Faillissementswet

Geldig van 10 juli 2024 tot 15 november 2025
Geldig van 10 juli 2024 tot 15 november 2025

Faillissementswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-07-2024 tot 15-11-2025]

Aanhef

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk;

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wettelijke bepalingen omtrent het faillissement en de surséance van betaling herziening vereischen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Van faillissement

Eerste afdeling. Van de faillietverklaring

Artikel 1

1.

De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.

2.

De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen van openbaar belang, op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3d

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 14b

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 15b

Artikel 15c

Artikel 15d

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 19b

Tweede afdeling. Van de gevolgen der faillietverklaring

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a [Vervallen per 01-01-1978]

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 35b

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 37b

Artikel 38

Artikel 38a

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 43

Artikel 45

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 60

Artikel 60a

Artikel 60b

Artikel 61

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 63

Artikel 63a

Artikel 63b

Artikel 63c

Artikel 63d

Artikel 63e

Derde afdeling. Van het bestuur over de failliete boedel

§ 1. Van de rechter-commissaris

Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67

§ 2. Van de curator

Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 73
Artikel 73a

§ 3. Van de schuldeiserscommissie

Artikel 74
Artikel 75
Artikel 75a
Artikel 76
Artikel 77
Artikel 78
Artikel 79

§ 4. Van de vergaderingen der schuldeisers

Artikel 80
Artikel 80a
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84

§ 5. Van de rechterlijke beschikkingen

Artikel 85
Artikel 86

Vierde afdeling. Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het beheer des curators

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 93a

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 105a

Artikel 105b

Artikel 106

Artikel 106a

Artikel 106b

Artikel 106c

Artikel 106d

Artikel 106e

Artikel 107

Vijfde afdeling. Van de verificatie der schuldvorderingen

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 110a

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118 [Vervallen per 01-05-1977]

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 122a

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 136

Artikel 137

Vijfde afdeling A

Vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

Artikel 137a
Artikel 137b
Artikel 137c
Artikel 137d
Artikel 137e
Artikel 137f
Artikel 137g

Zesde afdeling. Van het akkoord

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 143

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 149

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159

Artikel 160

Artikel 161

Artikel 161a

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 172a

Zevende afdeling. Van de vereffening des boedels

Artikel 173

Artikel 173a

Artikel 173b

Artikel 173c

Artikel 173d

Artikel 174

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181

Artikel 182

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 186 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 187

Artikel 188

Artikel 189

Artikel 190

Artikel 191 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 192

Artikel 193

Artikel 194

Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening

Artikel 195

Artikel 196

Artikel 197

Negende afdeeling. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 198 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 199 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 200 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 201 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 202 [Vervallen per 01-01-2003]

Tiende afdeling. Bepalingen van internationaal recht

Artikel 203

Artikel 204

Artikel 205

Elfde afdeling. Van rehabilitatie

Artikel 206

Artikel 207

Artikel 208

Artikel 209

Artikel 210

Artikel 211

Artikel 212

Afdeling 11A. Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

Artikel 212a

Artikel 212b

Artikel 212c

Artikel 212d

Artikel 212e

Artikel 212f [Vervallen per 01-05-2008]

Afdeling 11AA. Van het faillissement van een bank

§ 1. In Nederland gevestigde bank en buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde bank met bijkantoor in Nederland

Artikel 212g
Artikel 212h
Artikel 212ha
Artikel 212hb
Artikel 212hc [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hd
Artikel 212he
Artikel 212hf
Artikel 212hg
Artikel 212hga
Artikel 212hgb
Artikel 212hgc
Artikel 212hgd*
Artikel 212hgd
Artikel 212hi
Artikel 212hj [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hk [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hl [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hm [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hn [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212ho [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hp [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hq [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212hr [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212i
Artikel 212j
Artikel 212k
Artikel 212l
Artikel 212m [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212ma [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 212n
Artikel 212o
Artikel 212p
Artikel 212q
Artikel 212r
Artikel 212ra
Artikel 212rb
Artikel 212rc
Artikel 212rd
Artikel 212re
Artikel 212rf

§ 2. Bepalingen van internationaal privaatrecht

Artikel 212s
Artikel 212t
Artikel 212u
Artikel 212v
Artikel 212w
Artikel 212x
Artikel 212ij
Artikel 212z
Artikel 212aa
Artikel 212bb
Artikel 212cc
Artikel 212dd
Artikel 212ee
Artikel 212ff
Artikel 212gg
Artikel 212hh
Artikel 212ii
Artikel 212jj
Artikel 212kk
Artikel 212ll
Artikel 212mm
Artikel 212nn
Artikel 212nna

Afdeling 11AB. Van het faillissement van een beleggingsonderneming

Artikel 212oo

Afdeling 11B. Van het faillissement van een verzekeraar

§ 1. Definities

Artikel 213

§ 2. Verzekeraars met zetel in Nederland, verzekeraars zonder vergunning met zetel in een andere lidstaat dan Nederland en verzekeraars met zetel buiten de Europese Unie met bijkantoor in Nederland

Artikel 213a
Artikel 213abis
Artikel 213ab
Artikel 213ac [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213ad [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 213ad1
Artikel 213ae
Artikel 213af
Artikel 213ag
Artikel 213aga
Artikel 213agb
Artikel 213agc
Artikel 213ah
Artikel 213ai [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213aj [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213ak [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213al [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213am [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213an [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213ao [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213ap [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213aq [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213ar
Artikel 213b
Artikel 213c
Artikel 213d
Artikel 213e [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 213f [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 213g
Artikel 213h [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 213i
Artikel 213j
Artikel 213k
Artikel 213ka
Artikel 213kaa
Artikel 213l
Artikel 213m
Artikel 213ma
Artikel 213mb
Artikel 213mc
Artikel 213md
Artikel 213me
Artikel 213mf
Artikel 213mg
Artikel 213mh
Artikel 213mi
Artikel 213mj
Artikel 213mk

§ 3. Bepalingen van internationaal privaatrecht

Artikel 213n
Artikel 213o
Artikel 213p
Artikel 213q
Artikel 213r
Artikel 213s
Artikel 213t
Artikel 213u
Artikel 213v
Artikel 213w
Artikel 213x
Artikel 213ij
Artikel 213z
Artikel 213aa
Artikel 213bb
Artikel 213cc
Artikel 213dd
Artikel 213ee

§ 4. Verzekeraars met beperkte risico-omvang

Artikel 213ff
Artikel 213gg
Artikel 213hh
Artikel 213ii
Artikel 213jj
Artikel 213kk
Artikel 213kka

Afdeling 11C. Van het faillissement van een centrale tegenpartij

Artikel 213ll

Artikel 213mm

Artikel 213nn

Artikel 213oo

Artikel 213pp

Artikel 213qq

Artikel 213rr

Titel II. Van surseance van betaling

Eerste afdeling. Van de verlening van surseance van betaling en haar gevolgen

Artikel 214

Artikel 215

Artikel 215a

Artikel 216

Artikel 217

Artikel 218

Artikel 219

Artikel 220

Artikel 221

Artikel 222

Artikel 222a

Artikel 222b

Artikel 223

Artikel 223a

Artikel 223b

Artikel 224

Artikel 225

Artikel 226

Artikel 227

Artikel 228

Artikel 229

Artikel 230

Artikel 231

Artikel 231a

Artikel 232

Artikel 233

Artikel 234

Artikel 235

Artikel 236

Artikel 236a

Artikel 237

Artikel 237a

Artikel 237b

Artikel 238

Artikel 239

Artikel 240

Artikel 241

Artikel 241a

Artikel 241b

Artikel 241c

Artikel 241d

Artikel 241e

Artikel 242

Artikel 243

Artikel 244

Artikel 245

Artikel 246

Artikel 247

Artikel 247a

Artikel 247b

Artikel 247c

Artikel 247d

Artikel 248

Artikel 249

Artikel 249a

Artikel 250

Artikel 250a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 251

Tweede afdeling. Van het akkoord

Artikel 252

Artikel 253

Artikel 254

Artikel 255

Artikel 256

Artikel 257

Artikel 257a

Artikel 258

Artikel 259

Artikel 260

Artikel 261

Artikel 262

Artikel 263

Artikel 264

Artikel 265

Artikel 266

Artikel 267

Artikel 268

Artikel 268a

Artikel 269

Artikel 269a

Artikel 269b

Artikel 270 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 271

Artikel 272

Artikel 273

Artikel 274

Artikel 275

Artikel 276

Artikel 277

Artikel 278

Artikel 279

Artikel 280

Artikel 281

Tweede afdeling A. Bijzondere bepalingen

Artikel 281a

Artikel 281b

Artikel 281c

Artikel 281d

Artikel 281e

Artikel 281f

Tweede afdeling B. Van de verlening van surseance van betaling aan een beleggingsonderneming en een financiële instelling die een verklaring van ondertoezichtstelling heeft of een andere instelling

Artikel 281g

Artikel 281h

Derde afdeling. Slotbepalingen

Artikel 282

Artikel 283

Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Eerste afdeling. Het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling

Artikel 284

Artikel 285

Artikel 286

Artikel 287

Artikel 287a

Artikel 287b

Artikel 288

Artikel 289

Artikel 290

Artikel 291

Artikel 292

Artikel 293

Artikel 294

Artikel 294a

Artikel 294b

Tweede afdeling. De gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling

Artikel 295

Artikel 295a [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 296

Artikel 297

Artikel 298 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 299

Artikel 299a

Artikel 299b

Artikel 300

Artikel 301

Artikel 302

Artikel 303

Artikel 304

Artikel 305

Artikel 306

Artikel 307

Artikel 308

Artikel 309 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 309a

Artikel 310

Artikel 311

Artikel 312

Artikel 313

Derde afdeling. Het bestuur over de boedel

Artikel 314

Artikel 315

Artikel 316

Artikel 317

Artikel 318

Artikel 319

Artikel 320

Artikel 321

Vierde afdeling. De voorzieningen na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling en de taak van de bewindvoerder

Artikel 322

Artikel 323

Artikel 324

Artikel 325

Artikel 326 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 327

Vijfde afdeling. Verificatie van vorderingen

Artikel 328

Artikel 328a

Artikel 328b

Artikel 328c

Zesde afdeling. Het akkoord

Artikel 329

Artikel 330

Artikel 331 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 332

Artikel 333 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 333a

Artikel 334 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 335

Artikel 336 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 337

Artikel 338

Artikel 339

Artikel 340

Artikel 341 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 342 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 343 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 344 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 345 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 346 [Vervallen per 01-01-2008]

Zevende afdeling. De vereffening van de boedel

Artikel 347

Artikel 348

Artikel 349

Artikel 349aa

Achtste afdeling. Termijn en beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling

Artikel 349a

Artikel 350

Artikel 351

Artikel 351a

Artikel 352

Artikel 353

Artikel 354

Artikel 354a

Artikel 355

Artikel 356

Artikel 357 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 358

Negende afdeling. Bijzondere bepalingen

Artikel 358a

Artikel 359

Artikel 359a

Tiende afdeling. Slotbepalingen

Artikel 360

Artikel 361

Algemene slotbepaling

Artikel 362

Tweede afdeling. Homologatie van een onderhands akkoord

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 369

§ 2. De aanbieding van en stemming over een akkoord

Artikel 370

Artikel 371

Artikel 372

Artikel 373

Artikel 374

Artikel 375

Artikel 376

Artikel 377

Artikel 378

Artikel 379

Artikel 380

Artikel 381

Artikel 382

§ 3. De homologatie van het akkoord

Artikel 383

Artikel 384

§ 4. De gevolgen van de homologatie van het akkoord

Artikel 385

Artikel 386

Artikel 387