Home

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

Geldig van 16 november 2023 tot 16 november 2026
Geldig van 16 november 2023 tot 16 november 2026

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-11-2023 tot 16-11-2026]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te geven omtrent het beroep tegen besluiten en handelingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze tekst is vervallen

Titel II. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2002]

TITEL III. [Vervallen per 01-01-2013]

HOOFDSTUK I. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

HOOFDSTUK II. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2013]

Titel IV. Citeertitel

Artikel 31

Bijlage [Vervallen per 01-01-2013]