Home

Beroepswet

Geldig van 16 november 2023 tot 16 november 2026
Geldig van 16 november 2023 tot 16 november 2026

Beroepswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-11-2023 tot 16-11-2026]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de organisatie en procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep opnieuw te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. De Centrale Raad van Beroep

Artikel 1

Er is een Centrale Raad van Beroep, gevestigd te Utrecht.

Artikel 2

1.

Bij de Centrale Raad van Beroep zijn werkzaam:

  1. leden met rechtspraak belast, en

  2. gerechtsambtenaren.

2.

De leden met rechtspraak belast, werkzaam bij de Centrale Raad van Beroep zijn:

  1. senior raadsheren;

  2. raadsheren;

  3. raadsheren-plaatsvervangers.

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2002]

Titel II. Slotbepalingen

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 21a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2013]

Bijlage [Vervallen per 01-01-2013]