Home

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 1956, no. C 6/6146, Afdeling Indirecte Belastingen;

Gelet op artikel 21, zesde en achtste lid, van de Successiewet 1956 (Stb. 362);

De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1956, no. 17);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 juli 1956, no. C 6/6745;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-1985]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1985]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1985]

Deze tekst is vervallen

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1985]

Hoofdstuk 1. Periodieke uitkeringen, vruchtgebruik, leegwaarderatio van verhuurde woningen en waarde van erfpachtcanon

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Hoofdstuk 1a. Informatieverplichtingen

Artikel 10c

Artikel 10d

Artikel 10e

Hoofdstuk 2. Kwijtschelding van erfbelasting

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15a

Artikel 16