Home

Luchtvaartwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Luchtvaartwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen omtrent de luchtvaart te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder

 1. luchtvaart: het gebruik van luchtvaartuigen;

 2. luchtvaartuig: toestel, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 3. vliegtuigen: luchtvaartuigen zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting;

 4. exploitant van een luchtvaartterrein: degene, te wiens name ingevolge deze wet een luchtvaartterrein wordt aangewezen;

 5. [vervallen;]

 6. buitenlandse luchtvaartuigen: luchtvaartuigen, ingeschreven in een buitenlands luchtvaartuigregister;

 7. luchtvaartterreinen: een aangewezen terrein ingericht voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen;

 8. luchtvaartmaatschappijen: eigenaren van ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk hun bedrijf maken van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen;

 9. verkeersvlucht: een vlucht, die vervoer door een luchtvaartmaatschappij ten doel heeft;

 10. Onze Minister: voor wat de burgerluchtvaart en de algemene verkeersveiligheid in de lucht betreft: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat: voor wat de militaire luchtvaart betreft: Onze Minister van Defensie;

Artikel 2

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt mede verstaan onder

 1. gezagvoerder: hij, die een luchtvaartuig alleen bedient;

 2. bedienen van een luchtvaartuig: het verrichten van handelingen aan boord van een luchtvaartuig ten behoeve van het gebruik van dat luchtvaartuig;

 3. terreinen: watergebieden;

 4. bouwwerken: getimmerten, constructiemasten, bovengrondse geleidingen, dijken en kaden.

 5. luchtwaardigheid: de toelaatbaarheid van het door het luchtvaartuig veroorzaakte geluid.

Hoofdstuk II

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1993]

Hoofdstuk III. De Luchtvaart

Afdeling 1. Inschrijving, kenmerken en luchtwaardigheid van luchtvaartuigen

Artikel 4 [Vervallen per 01-10-2001]

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-2001]

Artikel 6 [Vervallen per 01-10-2001]

Artikel 7 [Vervallen per 01-10-2001]

Afdeling 2. Bediening van luchtvaartuigen

Artikel 8 [Vervallen per 19-01-2000]

Artikel 8a [Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 8b [Vervallen per 19-01-2000]

Artikel 9

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 10 [Vervallen per 19-01-2000]

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-1989]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 01-11-2009]

Artikel 15 [Vervallen per 01-10-2001]

Artikel 16. Luchtvervoer

Artikel 16a

Artikel 16b

Artikel 16c

Artikel 16d

Artikel 17

Hoofdstuk IV. Luchtvaartterreinen

Afdeling 1. Aanwijzing van luchtvaartterreinen

Artikel 18 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 19 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 20 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 21 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 22 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 23 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 24 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 24a [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 24b [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25a [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25b [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25c [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25d [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25e [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25f [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25g [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25h [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 25i [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 26 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 26a [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 26b [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 26c [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 26d [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 27 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 28 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 29 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 30 [Vervallen per 24-12-2008]

Afdeling 2. Voorschriften omtrent handhaving van geluidszones

Artikel 30a [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 30b [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 30c [Vervallen per 24-12-2008]

Afdeling 3. Gebruik van luchtvaartterreinen

Artikel 31 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 32 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 33 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 34 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 35 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 36 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 37 [Vervallen per 24-12-2008]

Afdeling 3A. Beveiliging van de burgerluchtvaart

§ 1. Algemeen

Artikel 37a
Artikel 37ab
Artikel 37aba
Artikel 37abb
Artikel 37abc
Artikel 37abd
Artikel 37ac
Artikel 37aca
Artikel 37acb
Artikel 37ad
Artikel 37ada
Artikel 37ae
Artikel 37af [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 37ag [Vervallen per 01-01-2022]

§ 2. Beveiliging van luchtvaartterreinen en luchtvaartuigen

Artikel 37b
Artikel 37c
Artikel 37d
Artikel 37e

§ 3. Controle en bescherming van passagiers, handbagage en ruimbagage

Artikel 37f
Artikel 37g
Artikel 37h
Artikel 37ha
Artikel 37hb
Artikel 37hc
Artikel 37hd
Artikel 37i

§ 4. Controle en bescherming van vracht, post, bedrijfsmateriaal, bedrijfspost en vluchtbenodigdheden

Artikel 37j
Artikel 37k
Artikel 37l
Artikel 37m
Artikel 37n
Artikel 37o
Artikel 37p
Artikel 37q
Artikel 37r

§ 5. Werving en opleiding van personeel

Artikel 37ra
Artikel 37rb
Artikel 37rc
Artikel 37rd
Artikel 37re
Artikel 37rf
Artikel 37rg

§ 6. Handhaving

Artikel 37s [Vervallen per 01-01-2022]
Artikel 37t
Artikel 37u
Artikel 37v

Hoofdstuk IVa. Risicovluchten

Artikel 37w

Artikel 37x

Artikel 38 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 39 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 40 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 41 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 42 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 43 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 44 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 45 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 47 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 48 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 50 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 51 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 52 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 53 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 54 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 55 [Vervallen per 24-12-2008]

Artikel 56 [Vervallen per 24-12-2008]

Hoofdstuk V. Buitengewone omstandigheden

Artikel 57

Artikel 58 [Nog niet in werking]

Artikel 59 [Nog niet in werking]

Artikel 60 [Nog niet in werking]

Artikel 61 [Nog niet in werking]

Artikel 61a

Hoofdstuk VI. Strafbepalingen

Artikel 62

Artikel 62a

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 73a [Vervallen per 21-01-1998]

Artikel 73b

Artikel 73c [Vervallen per 01-11-2009]

Artikel 73d [Vervallen per 21-01-1998]

Artikel 73e [Vervallen per 21-01-1998]

Artikel 73f [Vervallen per 21-01-1998]

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 75

Artikel 75a

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

Artikel 76

Artikel 77 [Vervallen per 01-11-2009]

Artikel 77a [Vervallen per 01-11-2009]

Artikel 77b [Vervallen per 01-11-2009]

Artikel 77c [Vervallen per 01-11-2009]

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 80a

Artikel 80b

Artikel 81

Artikel 82