Home

Wet op de Raad van State

Geldig vanaf 1 mei 2022
Geldig vanaf 1 mei 2022

Wet op de Raad van State

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wet van 21 December 1861, Stb. 129, houdende regeling van de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State, door een nieuwe wet te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. De Raad van State in het algemeen

Afdeling 1. Samenstelling en taak

Artikel 1

1.

De Raad van State bestaat, buiten de Koning als voorzitter, uit een vice-president en ten hoogste tien leden.

2.

De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, van rechtswege zitting in de Raad.

3.

Bij koninklijk besluit kan ook andere leden van het koninklijk huis wanneer zij meerderjarig zijn, zitting in de Raad worden verleend.

4.

De leden van het koninklijk huis die zitting in de Raad hebben, kunnen aan de beraadslagingen deelnemen, doch onthouden zich van stemmen.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Afdeling 2. Staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Afdeling 3. De secretaris en de ambtenaren van staat

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Afdeling 4. Overige bepalingen

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk II. De Afdeling advisering

Afdeling 1. Samenstelling en taak

Artikel 16a

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-05-2022]

Artikel 27 [Vervallen per 01-05-2022]

Afdeling 2. Overige bepalingen

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

Artikel 27d

Artikel 27e

Artikel 28 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 29 [Vervallen per 01-09-2010]

Hoofdstuk III. De Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling 1. Samenstelling en taak

Artikel 30

Artikel 30a

Artikel 30b

Artikel 31 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 32 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 33 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 34 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 35 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Afdeling 2. Overige bepalingen

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60c [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60d [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60e [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60f [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60g [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60h [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 62a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 105 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 106 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 107 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 117 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 121 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 122 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 124 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 125 [Vervallen per 01-01-1994]