Home

Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Burgerlijk Wetboek Boek 1

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Boek 1. Personen- en familierecht

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

2.

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Artikel 2

Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

Artikel 3

Titel 2. Het recht op de naam

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Titel 3. Woonplaats

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Titel 4. Burgerlijke stand

Afdeling 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 16
Artikel 16a
Artikel 16b
Artikel 16c
Artikel 16d

Afdeling 2. De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan

Artikel 17
Artikel 17a
Artikel 17b
Artikel 17c

Afdeling 3. Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten

Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 18b
Artikel 18c
Artikel 18d

Afdeling 4. De akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita

Artikel 19
Artikel 19a
Artikel 19b
Artikel 19c
Artikel 19d
Artikel 19e
Artikel 19f
Artikel 19g
Artikel 19h
Artikel 19i
Artikel 19j
Artikel 19k

Afdeling 5. Latere vermeldingen

Artikel 20
Artikel 20a
Artikel 20b
Artikel 20c
Artikel 20d
Artikel 20e
Artikel 20f
Artikel 20g
Artikel 20h [Vervallen per 01-01-1995]

Afdeling 6. Akten van inschrijving van bepaalde rechterlijke uitspraken

Artikel 21

Afdeling 7. De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels

Artikel 22
Artikel 22a

Afdeling 8. De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand

Artikel 23
Artikel 23a
Artikel 23b
Artikel 23c

Afdeling 9. De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen

Artikel 24
Artikel 24a
Artikel 24b

Afdeling 10. Inschrijving van buitenlandse akten en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte

Artikel 25
Artikel 25a
Artikel 25b
Artikel 25c
Artikel 25d
Artikel 25e [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 25f
Artikel 25g

Afdeling 11. De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak

Artikel 26
Artikel 26a
Artikel 26b
Artikel 26c [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 26d
Artikel 26e
Artikel 26f [Vervallen per 01-04-1995]

Afdeling 12. Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting

Artikel 27
Artikel 27a
Artikel 27b
Artikel 27c [Vervallen per 01-04-1995]

Afdeling 13. Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Artikel 28
Artikel 28a
Artikel 28b
Artikel 28c

Afdeling 14. De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

Artikel 29
Artikel 29a
Artikel 29b
Artikel 29c
Artikel 29d
Artikel 29e
Artikel 29f

Titel 5. Het huwelijk

Algemene bepaling

Artikel 30

Afdeling 1. Vereisten tot het aangaan van een huwelijk

Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 35 [Vervallen per 05-12-2015]
Artikel 36 [Vervallen per 05-12-2015]
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1988]
Artikel 41
Artikel 41a
Artikel 42

Afdeling 2. Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan

Artikel 43 [Vervallen per 01-09-2015]
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 45a
Artikel 46
Artikel 47 [Vervallen per 05-12-2015]
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 49a

Afdeling 3. Stuiting van het huwelijk

Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57

Afdeling 4. De voltrekking van het huwelijk

Artikel 58
Artikel 59 [Vervallen per 01-11-1994]
Artikel 60 [Vervallen per 01-11-1994]
Artikel 61 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68

Afdeling 5. Nietigverklaring van een huwelijk

Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 71a
Artikel 72
Artikel 73
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
Artikel 77

Afdeling 5A. [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 77a [Vervallen per 01-03-2009]

Afdeling 6. Bewijs van het bestaan van het huwelijk

Artikel 78
Artikel 79
Artikel 80

Titel 5A. Het geregistreerd partnerschap

Artikel 80a

Artikel 80b

Artikel 80c

Artikel 80d

Artikel 80e

Artikel 80f

Artikel 80g

Titel 6. Rechten en verplichtingen van echtgenoten

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 92a

Titel 7. De wettelijke gemeenschap van goederen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 93
Artikel 94
Artikel 95
Artikel 95a
Artikel 96
Artikel 96a
Artikel 96b

Afdeling 2. Het bestuur van de gemeenschap

Artikel 97
Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 3. Ontbinding van de gemeenschap

Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108

Afdeling 4. Opheffing van de gemeenschap bij beschikking

Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 113

Titel 8. Huwelijkse voorwaarden

Afdeling 1. Huwelijkse voorwaarden in het algemeen

Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 123 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 125 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 126 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 127 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 128 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 129 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 130 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 131

Afdeling 2. Verrekenbedingen

Paragraaf 1. Algemene regels voor verrekenbedingen
Artikel 132
Artikel 133
Artikel 134
Artikel 135
Artikel 136
Artikel 137
Artikel 138
Artikel 139
Artikel 140
Paragraaf 2. Periodieke verrekenbedingen
Artikel 141
Paragraaf 3. Finale verrekenbedingen
Artikel 142
Artikel 143

Afdeling 2. Verrekenbedingen

Artikel 144 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 145 [Vervallen per 01-09-2002]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 146 [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 147 [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 148 [Vervallen per 01-01-2003]

Titel 9. Ontbinding van het huwelijk

Afdeling 1. Ontbinding van het huwelijk in het algemeen

Artikel 149

Afdeling 2. Echtscheiding

Artikel 150
Artikel 151
Artikel 152 [Vervallen per 01-01-1993]
Artikel 153
Artikel 154
Artikel 155
Artikel 156
Artikel 157
Artikel 158
Artikel 159
Artikel 159a
Artikel 160
Artikel 161 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 161a [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 162 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 162a [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 163
Artikel 164
Artikel 165
Artikel 166
Artikel 167 [Vervallen per 05-07-1982]

Titel 10. Scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Afdeling 1. Scheiding van tafel en bed

Artikel 168 [Vervallen per 22-06-2001]
Artikel 169
Artikel 170 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 171 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 171a [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 172 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 173
Artikel 174
Artikel 175
Artikel 176
Artikel 177 [Vervallen per 01-06-2001]
Artikel 178 [Vervallen per 05-07-1982]

Afdeling 2. Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Artikel 179
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 185 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 186 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 187 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 188 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 189 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 190 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 191 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 192 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 193 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 194 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 195 [Vervallen per 01-10-1971]
Artikel 196 [Vervallen per 01-10-1971]

Titel 11. Afstamming

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199

Afdeling 2. Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap

Artikel 200
Artikel 201
Artikel 202

Afdeling 2a. Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane moederschap

Artikel 202a
Artikel 202b

Afdeling 3. Erkenning

Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 205a
Artikel 206

Afdeling 4. Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap

Artikel 207
Artikel 208

Afdeling 5. Inroeping of betwisting van staat

Artikel 209
Artikel 210
Artikel 211

Afdeling 6. De bijzondere curator

Artikel 212
Artikel 213 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 214 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 215 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 216 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 217 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 218 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 219 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 220 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 221 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 222 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 223 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 224 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 225 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 226 [Vervallen per 01-04-1998]

Titel 12. Adoptie

Artikel 227

Artikel 228

Artikel 229

Artikel 230

Artikel 231

Artikel 232

Titel 13. Minderjarigheid

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 233
Artikel 234

Afdeling 2. Handlichting

Artikel 235
Artikel 236
Artikel 237

Afdeling 3. De raad voor de kinderbescherming

Artikel 238
Artikel 239
Artikel 240
Artikel 241
Artikel 241a
Artikel 242
Artikel 242a
Artikel 243

Afdeling 4. Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag

Artikel 244

Titel 14. Het gezag over minderjarige kinderen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 245
Artikel 246
Artikel 246a [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 247
Artikel 247a
Artikel 248
Artikel 249
Artikel 250

Afdeling 2. Ouderlijk gezag

§ 1. Het gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten huwelijk en het gezag van één ouder na scheiding
Artikel 251
Artikel 251a
Artikel 251b
Artikel 252
Artikel 253
Artikel 253a
Paragraaf 1a. Het gezamenlijk gezag van ouders binnen een geregistreerd partnerschap
Artikel 253aa
§ 2. Het gezag van ouders anders dan na scheiding
Artikel 253b
Artikel 253c
Artikel 253d
Artikel 253e
Artikel 253f
Artikel 253g
Artikel 253h
§ 2a. Gezag na meerderjarigverklaring
Artikel 253ha
§ 3. Het bewind van de ouders
Artikel 253i
Artikel 253j
Artikel 253k
Artikel 253l
Artikel 253m

Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen

Artikel 253n
Artikel 253o
Artikel 253p
Artikel 253q
Artikel 253r
Artikel 253s

Afdeling 3A. Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder

Paragraaf 1. Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een ander dan een ouder
Artikel 253sa
Paragraaf 2. Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing
Artikel 253t
Artikel 253u
Artikel 253v
Paragraaf 3. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder
Artikel 253w
Artikel 253x
Artikel 253y

Afdeling 3B. Maatregel van opgroeiondersteuning

Artikel 253z [Nog niet in werking]
Artikel 253za [Nog niet in werking]
Artikel 253zb [Nog niet in werking]
Artikel 253zc [Nog niet in werking]
Artikel 253zd [Nog niet in werking]

Afdeling 4. Ondertoezichtstelling van minderjarigen

Artikel 254
Artikel 255
Artikel 256
Artikel 257
Artikel 258
Artikel 259
Artikel 260
Artikel 261
Artikel 262
Artikel 262a
Artikel 262b
Artikel 263
Artikel 264
Artikel 265
Artikel 265a
Artikel 265b
Artikel 265c
Artikel 265d
Artikel 265e
Artikel 265f
Artikel 265g
Artikel 265h
Artikel 265i
Artikel 265j
Artikel 265k

Afdeling 5. Beëindiging van het ouderlijk gezag

Artikel 266
Artikel 267
Artikel 267a
Artikel 268
Artikel 269
Artikel 270 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 271 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 271a [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 272 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 272a [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 273 [Vervallen per 01-05-1995]
Artikel 274
Artikel 275
Artikel 276
Artikel 277
Artikel 278

Afdeling 6. Voogdij

§ 1. Voogdij in het algemeen
Artikel 279 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 280
Artikel 281
Artikel 282
Artikel 282a
Artikel 282b
Artikel 283
Artikel 284 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 285 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 286 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 287 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 288 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 289 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 290 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 291 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 291a [Vervallen per 15-12-1995]
§ 2. Voogdij door een der ouders opgedragen
Artikel 292
Artikel 293
Artikel 294 [Vervallen per 02-11-1995]
§ 3. Voogdij door de rechter opgedragen
Artikel 295
Artikel 296
Artikel 297
Artikel 298
Artikel 299
Artikel 299a
Artikel 300 [Vervallen per 01-05-1984]
Artikel 301
§ 4. Voogdij van rechtspersonen
Artikel 302
Artikel 303
Artikel 304
Artikel 305 [Vervallen per 01-08-2016]
Artikel 306
Artikel 306a
Artikel 307 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 308 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 309 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 310 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 311 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 312 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 313 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 314 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 315 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 316 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 317 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 318 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 319 [Vervallen per 02-11-1995]
§ 5. Ontslag van de voogdij
Artikel 320 [Vervallen per 01-01-1985]
Artikel 321 [Vervallen per 01-01-1985]
Artikel 322
Artikel 323
§ 6. Onbevoegdheid tot de voogdij
Artikel 324
Artikel 325 [Vervallen per 02-11-1995]
§ 7. Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande minderjarigen
Artikel 326
§ 8. Beëindiging van voogdij
Artikel 327
Artikel 328
Artikel 329
Artikel 330 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 331
Artikel 331a
Artikel 332 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 332a
Artikel 333 [Vervallen per 01-05-1995]
Artikel 334
Artikel 335
§ 9. Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige
Artikel 336
Artikel 336a
§ 10. Het bewind van de voogd
Artikel 337
Artikel 337a
Artikel 338
Artikel 339
Artikel 340
Artikel 341
Artikel 342
Artikel 343
Artikel 344
Artikel 345
Artikel 346
Artikel 347
Artikel 348
Artikel 349
Artikel 350
Artikel 351
Artikel 352
Artikel 353
Artikel 354
Artikel 355
Artikel 356
Artikel 357
Artikel 358
Artikel 359
Artikel 360
Artikel 361
Artikel 362
Artikel 363
Artikel 364
Artikel 365
Artikel 366
Artikel 367
Artikel 368 [Vervallen per 02-11-1995]
Artikel 369
Artikel 370
Artikel 371
Artikel 371a
§ 11. De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij
Artikel 372
Artikel 373
Artikel 374
Artikel 375
Artikel 376
Artikel 377

Titel 15. Omgang en informatie

Artikel 377a

Artikel 377b

Artikel 377c

Artikel 377d

Artikel 377e

Artikel 377f [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 377g

Artikel 377h [Vervallen per 01-03-2009]

Titel 16. Curatele

Artikel 378

Artikel 379

Artikel 380

Artikel 381

Artikel 382

Artikel 383

Artikel 384

Artikel 385

Artikel 386

Artikel 387 [Vervallen per 17-01-1994]

Artikel 388 [Vervallen per 17-01-1994]

Artikel 389

Artikel 390

Artikel 391

Titel 17. Levensonderhoud

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 392
Artikel 393 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 394
Artikel 395
Artikel 395a
Artikel 395b
Artikel 396
Artikel 397
Artikel 398
Artikel 399
Artikel 400
Artikel 401
Artikel 402
Artikel 402a
Artikel 403

Afdeling 2. Voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen en stiefkinderen

Artikel 404
Artikel 405 [Vervallen per 01-04-1998]
Artikel 406
Artikel 406a
Artikel 406b [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 406d [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 407
Artikel 408

Titel 18. Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen

Afdeling 1. Onderbewindstelling in geval van afwezigheid

Artikel 409
Artikel 410
Artikel 411

Afdeling 2. Personen wier bestaan onzeker is

Artikel 412
Artikel 413
Artikel 414
Artikel 415 [Vervallen per 10-07-1978]
Artikel 416
Artikel 417
Artikel 418
Artikel 419
Artikel 420
Artikel 421
Artikel 422
Artikel 423
Artikel 424
Artikel 425

Afdeling 3. Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen

Artikel 426
Artikel 427
Artikel 428 [Vervallen per 01-04-1995]
Artikel 429
Artikel 430

Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Artikel 431

Artikel 432

Artikel 432a

Artikel 433

Artikel 434

Artikel 435

Artikel 436

Artikel 437

Artikel 438

Artikel 439

Artikel 440

Artikel 441

Artikel 442

Artikel 443

Artikel 444

Artikel 445

Artikel 446

Artikel 446a

Artikel 447

Artikel 448

Artikel 449

Titel 20. Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

Artikel 450

Artikel 451

Artikel 452

Artikel 453

Artikel 453a

Artikel 454

Artikel 455

Artikel 456

Artikel 457

Artikel 458

Artikel 459

Artikel 460

Artikel 461

Artikel 462