Home

Besluit huurprijzen woonruimte

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit huurprijzen woonruimte

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, drs. M.P.A. van Dam, van 7 september 1977, nr. 0902932, Centrale Afdeling Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, 9, eerste lid, 10, vierde lid, 15, eerste en tweede lid, en 18, vierde lid, van de Huurprijzenwet woonruimte (Wet van 18 januari 1979, Stb. 1979, 15);

De Raad van State gehoord, advies van 22 november 1978, nr. 13;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 12 april 1979, nr. 0221927, Centrale Afdeling Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

In dit besluit wordt onder de zittingsvoorzitters verstaan: de zittingsvoorzitters, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

2.

Onder woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, wordt in dit besluit niet mede begrepen een woonwagen of een combinatie van een standplaats en een woonwagen.

3.

Onder woonruimte welke niet een zelfstandige woning vormt, wordt in dit besluit niet mede begrepen een standplaats.

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is gelijk aan het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-1996]

Deze tekst is vervallen

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 30-11-1999]

Artikel 7a [Vervallen per 01-07-1994]

Artikel 8 [Vervallen per 30-11-1999]

Artikel 8a

Artikel 9 [Vervallen per 30-11-1999]

Artikel 10 [Vervallen per 30-11-1999]

Artikel 11 [Vervallen per 30-11-1999]

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Bijlage I. bij het Besluit huurprijzen woonruimte:

Ia [Vervallen per 30-11-1999]

Bijlage II. bij het Besluit huurprijzen woonruimte

Bijlage III. bij het Besluit huurprijzen woonruimte

Bijlage IIIa

Bijlage IIIb

Bijlage IV [Vervallen per 30-11-1999]

Bijlage IVa [Vervallen per 30-11-1999]

Bijlage V [Vervallen per 30-11-1999]

Bijlage Va [Vervallen per 30-11-1999]

Bijlage VI [Vervallen per 30-11-1999]

Bijlage VII [Vervallen per 30-11-1999]

Bijlage VIII [Vervallen per 01-01-1992]