Home

Besluit afbreking zwangerschap

Geldig vanaf 17 maart 2023
Geldig vanaf 17 maart 2023

Besluit afbreking zwangerschap

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-03-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 augustus 1983, nr. 184458, DG/Vgz/GBO/MBO;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, 6, eerste lid, onder b en c, 11, vierde lid, en 13 van de Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257);

Gezien de adviezen van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, van de Gezondheidsraad en van de Emancipatieraad;

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1983, nr. W13.83.0417/33.3.51);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 mei 1984, DG Vgz/GBO/MBO, nr. 70 034;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

wet: de Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257);

behandeling: een behandeling, gericht op het afbreken van zwangerschap.

§ 2. Algemene voorschriften met betrekking tot het afbreken van zwangerschappen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 3. Voorschriften met betrekking tot klinieken

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 4. Bijzondere voorschriften met betrekking tot klinieken waar zwangerschappen worden afgebroken die langer dan dertien weken hebben geduurd

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

§ 5. Gegevens, te verstrekken bij het aanvragen van een vergunning

Artikel 25

§ 6. Gegevens met betrekking tot het afbreken van zwangerschappen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 29

Artikel 30