Home

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-01-2024]

Boek 7. Bijzondere overeenkomsten

Titel 1. Koop en ruil

Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen

Artikel 1

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8

Afdeling 2. Verplichtingen van de verkoper

Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19

Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper

Artikel 19a
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25

Afdeling 4. Verplichtingen van de koper

Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30

Afdeling 5. Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper

Artikel 31
Artikel 32

Afdeling 6. Bijzondere gevallen van ontbinding

Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35

Afdeling 7. Schadevergoeding

Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38

Afdeling 8. Recht van reclame

Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44

Afdeling 9. Koop op proef

Artikel 45
Artikel 46

Afdeling 9A. [Vervallen per 13-06-2014]

Artikel 46a [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46b [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46c [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46d [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46e [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46f [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46g [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 46h [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46i [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 46j [Vervallen per 13-06-2014]

Afdeling 10. Koop van vermogensrechten

Artikel 47
Artikel 48

Afdeling 10A. [Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 48a [Vervallen per 23-02-2011]
Artikel 48b [Vervallen per 23-02-2011]
Artikel 48c [Vervallen per 23-02-2011]
Artikel 48d [Vervallen per 23-02-2011]
Artikel 48e [Vervallen per 23-02-2011]
Artikel 48f [Vervallen per 23-02-2011]
Artikel 48g [Vervallen per 23-02-2011]

Afdeling 12. Ruil

Artikel 49
Artikel 50

Titel 1aa. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 50aa
Artikel 50ab

Afdeling 2. Verplichtingen van de handelaar

Artikel 50ac
Artikel 50ad
Artikel 50ae
Artikel 50af

Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de handelaar

Artikel 50ag
Artikel 50ah
Artikel 50ai
Artikel 50aj
Artikel 50ak
Artikel 50al
Artikel 50am

Afdeling 4. Verplichtingen van de consument

Artikel 50an
Artikel 50ao

Afdeling 5. Slotbepaling

Artikel 50ap

Titel 1a. Overeenkomsten betreffende het gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, bijstand en uitwisseling

Artikel 50a

Artikel 50b

Artikel 50c

Artikel 50d

Artikel 50e

Artikel 50f

Artikel 50g

Artikel 50h

Artikel 50i

Titel 2. Financiëlezekerheidsovereenkomsten

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56 [Vervallen per 01-05-2008]

Titel 2a. Consumentenkredietovereenkomsten

Afdeling 1. Bepalingen ter uitvoering van richtlijn nr. 2008/48/EG van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 57
Artikel 58
Onderafdeling 2. Informatieverstrekking en handelingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst
Artikel 59
Artikel 60
Onderafdeling 3. Informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Onderafdeling 4. Jaarlijks kostenpercentage
Artikel 71
Onderafdeling 5. Kredietgevers en kredietbemiddelaars
Artikel 72
Onderafdeling 6. Slotbepalingen
Artikel 73

Afdeling 2. Overige bepalingen betreffende consumentenkredietovereenkomsten

Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
Artikel 77
Artikel 78
Artikel 79
Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83

Titel 2b. Goederenkrediet

Afdeling 1. Goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen

Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 87
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Artikel 92
Artikel 93
Artikel 94
Artikel 95
Artikel 96
Artikel 97
Artikel 98
Artikel 99
Artikel 100

Afdeling 2. Huurkoop onroerende zaken

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112
Onderafdeling 2. Huurkoop van woonruimte
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117

Afdeling 3. Consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 118
Artikel 119
Onderafdeling 2. Informatieverstrekking en handelingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122
Artikel 123
Onderafdeling 3. Jaarlijks kostenpercentage
Artikel 124
Onderafdeling 4. Informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten
Artikel 125
Artikel 126
Artikel 127
Artikel 128
Artikel 128a
Onderafdeling 5. Slotbepalingen
Artikel 128b
Artikel 128c

Titel 2c. Geldlening

Artikel 129

Artikel 129a

Artikel 129b

Artikel 129c

Artikel 129d

Artikel 129e

Artikel 129f

Titel 2d. Overeenkomst van pandbelening

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Titel 3. Schenking

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181

Artikel 182

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 186

Artikel 187

Artikel 188

Titel 4. Huur

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 201
Artikel 202

Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder

Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Artikel 209
Artikel 210
Artikel 211

Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder

Artikel 212
Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216
Artikel 217
Artikel 218
Artikel 219
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225

Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur

Artikel 226
Artikel 227
Artikel 228
Artikel 229
Artikel 230
Artikel 230a
Artikel 231

Afdeling 5. Huur van woonruimte

Onderafdeling 1. Algemeen
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 234
Artikel 235
Artikel 236
Artikel 236a
Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239
Artikel 240
Artikel 241
Artikel 242
Artikel 243
Artikel 244
Artikel 245
Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen
Paragraaf 1. Huurprijzen
Artikel 246
Artikel 247
Artikel 247a
Artikel 248
Artikel 249
Artikel 250
Artikel 251
Artikel 252
Artikel 252a
Artikel 252b
Artikel 252c
Artikel 253
Artikel 254
Artikel 255
Artikel 255a
Artikel 256 [Vervallen per 01-04-2007]
Artikel 257
Paragraaf 2. Andere vergoedingen
Artikel 258
Artikel 259
Artikel 260
Artikel 261
Artikel 261a
Artikel 261b
Paragraaf 3. Slotbepalingen
Artikel 262
Artikel 263
Artikel 264
Artikel 265
Onderafdeling 3. Medehuur en voortzetting van de huur
Artikel 266
Artikel 267
Artikel 268
Artikel 268a
Artikel 269
Artikel 270
Artikel 270a
Artikel 270b
Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur
Artikel 271
Artikel 272
Artikel 273
Artikel 274
Artikel 274a
Artikel 274b
Artikel 274c
Artikel 274d
Artikel 274e
Artikel 274f
Artikel 275
Artikel 276
Artikel 277
Artikel 278
Artikel 279
Artikel 280
Artikel 281
Artikel 282

Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte

Artikel 290
Artikel 291
Artikel 292
Artikel 293
Artikel 294
Artikel 295
Artikel 296
Artikel 297
Artikel 298
Artikel 299
Artikel 300
Artikel 301
Artikel 302
Artikel 303
Artikel 304
Artikel 305
Artikel 306
Artikel 307
Artikel 308
Artikel 309
Artikel 310

Titel 5. Pacht

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 311
Artikel 312
Artikel 313
Artikel 314
Artikel 315
Artikel 316

Afdeling 2. Vorm van de pachtovereenkomst

Artikel 317

Afdeling 3. Goedkeuring van de pachtovereenkomst

Artikel 318
Artikel 319
Artikel 320
Artikel 321
Artikel 322
Artikel 323
Artikel 324

Afdeling 4. Duur van de pachtovereenkomst

Artikel 325
Artikel 326

Afdeling 5. Pachtprijs

Artikel 327
Artikel 328
Artikel 329
Artikel 330
Artikel 331
Artikel 332
Artikel 333
Artikel 334 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 335

Afdeling 6. Verplichtingen van de verpachter

Artikel 336
Artikel 337
Artikel 338
Artikel 339
Artikel 340
Artikel 341
Artikel 342
Artikel 343
Artikel 344
Artikel 345

Afdeling 7. Verplichtingen van de pachter

Artikel 346
Artikel 347
Artikel 348
Artikel 349
Artikel 350
Artikel 351
Artikel 352
Artikel 353
Artikel 354
Artikel 355
Artikel 356
Artikel 357
Artikel 358
Artikel 359
Artikel 360

Afdeling 8. Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken

Artikel 361
Artikel 362

Afdeling 9. Pachtoverneming

Artikel 363
Artikel 364
Artikel 365

Afdeling 10. Het eindigen van de pachtovereenkomst

Artikel 366
Artikel 367
Artikel 368
Artikel 369
Artikel 370
Artikel 371
Artikel 372
Artikel 373
Artikel 374
Artikel 375
Artikel 376
Artikel 377

Afdeling 11. Het voorkeursrecht van de pachter

Artikel 378
Artikel 379
Artikel 380
Artikel 381
Artikel 382
Artikel 383
Artikel 384

Afdeling 12. Bijzondere pachtovereenkomsten

Paragraaf 1. Verpachting door openbare lichamen
Artikel 385
Artikel 386
Artikel 387
Paragraaf 2. Verpachting binnen reservaten
Artikel 388
Artikel 389
Artikel 390
Artikel 391
Artikel 392
Artikel 393
Artikel 394
Paragraaf 3. Pacht van geringe oppervlakten
Artikel 395
Paragraaf 4. Teeltpacht en geliberaliseerde pacht
Artikel 396
Artikel 397
Artikel 398

Afdeling 13. Dwingend recht

Artikel 399
Artikel 399a
Artikel 399b
Artikel 399c

Afdeling 14. Slotbepalingen

Artikel 399d
Artikel 399e

Titel 7. Opdracht

Afdeling 1. Opdracht in het algemeen

Artikel 400
Artikel 401
Artikel 402
Artikel 403
Artikel 404
Artikel 405
Artikel 406
Artikel 407
Artikel 408
Artikel 409
Artikel 410
Artikel 411
Artikel 412
Artikel 413

Afdeling 2. Lastgeving

Artikel 414
Artikel 415
Artikel 416
Artikel 417
Artikel 418
Artikel 419
Artikel 420
Artikel 421
Artikel 422
Artikel 423
Artikel 424

Afdeling 3. Bemiddelingsovereenkomst

Artikel 425
Artikel 426
Artikel 427

Afdeling 4. Agentuurovereenkomst

Artikel 428
Artikel 429
Artikel 430
Artikel 431
Artikel 432
Artikel 433
Artikel 434
Artikel 435
Artikel 436
Artikel 437
Artikel 438
Artikel 439
Artikel 440
Artikel 441
Artikel 442
Artikel 443
Artikel 444
Artikel 445

Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

Artikel 446
Artikel 447
Artikel 448
Artikel 449
Artikel 450
Artikel 451
Artikel 452
Artikel 453
Artikel 454
Artikel 455
Artikel 456
Artikel 457
Artikel 458
Artikel 458a
Artikel 458b
Artikel 459
Artikel 460
Artikel 461
Artikel 462
Artikel 463
Artikel 464
Artikel 465
Artikel 466
Artikel 467
Artikel 468

Titel 7A. Pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement

Afdeling 1. Definities en toepassingsgebied

Artikel 500
Artikel 501

Afdeling 2. Informatieverplichtingen en inhoud van de pakketreisovereenkomst

Artikel 502
Artikel 503
Artikel 504
Artikel 505

Afdeling 3. Wijziging van de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis

Artikel 506
Artikel 507
Artikel 508
Artikel 509

Afdeling 4. Uitvoering van de pakketreis

Artikel 510
Artikel 511
Artikel 512
Artikel 513

Afdeling 5. Bescherming bij insolventie

Artikel 513a

Afdeling 6. Gekoppelde reisarrangementen

Artikel 513b

Afdeling 7. Slotbepalingen

Artikel 513c
Artikel 513d

Titel 7b. Betalingstransactie

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 514
Artikel 515
Artikel 515a
Artikel 516
Artikel 517
Artikel 518
Artikel 519
Artikel 520
Artikel 521
Artikel 521a
Artikel 521b

Afdeling 2. Toestaan van betalingstransacties

Artikel 522
Artikel 522a
Artikel 522b
Artikel 522c
Artikel 523
Artikel 524
Artikel 525
Artikel 526
Artikel 527
Artikel 528
Artikel 529
Artikel 529a
Artikel 530
Artikel 531

Afdeling 3. Uitvoering van de betalingstransactie

Paragraaf 1. Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen
Artikel 532
Artikel 533
Artikel 534
Artikel 535
Paragraaf 2. Uitvoeringstermijn en valutadatum
Artikel 536
Artikel 537
Artikel 538
Artikel 539
Artikel 540
Artikel 541
Paragraaf 3. Aansprakelijkheid
Artikel 542
Artikel 543
Artikel 544
Artikel 545
Artikel 545a
Artikel 546
Artikel 547
Artikel 548

Afdeling 4. Slotbepalingen

Artikel 549
Artikel 550
Artikel 551

Titel 9. Bewaarneming

Artikel 600

Artikel 601

Artikel 602

Artikel 603

Artikel 604

Artikel 605

Artikel 606

Artikel 607

Artikel 608

Artikel 609

Titel 10. Arbeidsovereenkomst

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 610
Artikel 610a
Artikel 610b
Artikel 611
Artikel 611a
Artikel 612
Artikel 613
Artikel 613a [Vervallen per 04-03-1998]
Artikel 613b [Vervallen per 04-03-1998]
Artikel 613c [Vervallen per 04-03-1998]
Artikel 614
Artikel 615 [Vervallen per 01-01-2020]

Afdeling 2. Loon

Artikel 616
Artikel 616a
Artikel 616b
Artikel 616c
Artikel 616d
Artikel 616e
Artikel 616f
Artikel 617
Artikel 618
Artikel 619
Artikel 620
Artikel 621
Artikel 622
Artikel 623
Artikel 624
Artikel 625
Artikel 626
Artikel 627 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 628
Artikel 628a
Artikel 628b
Artikel 629
Artikel 629a
Artikel 629b [Vervallen per 01-12-2001]
Artikel 630
Artikel 631
Artikel 632
Artikel 633

Afdeling 3. Vakantie en verlof

Artikel 634
Artikel 635
Artikel 636
Artikel 637
Artikel 638
Artikel 639
Artikel 640
Artikel 640a
Artikel 641
Artikel 642
Artikel 643
Artikel 644 [Vervallen per 01-12-2001]
Artikel 645

Afdeling 4. Gelijke behandeling

Artikel 646
Artikel 647 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 648
Artikel 649

Afdeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Artikel 650
Artikel 651
Artikel 652
Artikel 653
Artikel 653a

Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever

Artikel 654
Artikel 655
Artikel 656
Artikel 657
Artikel 658
Artikel 658a
Artikel 658b
Artikel 658c [Vervallen per 18-02-2023]

Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer

Artikel 659
Artikel 660
Artikel 660a
Artikel 661

Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming

Artikel 662
Artikel 663
Artikel 664
Artikel 665
Artikel 665a
Artikel 666
Artikel 666a

Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst

Artikel 667
Artikel 668
Artikel 668a
Artikel 669
Artikel 670
Artikel 670a
Artikel 670b
Artikel 671
Artikel 671a
Artikel 671b
Artikel 671c
Artikel 672
Artikel 673
Artikel 673a [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 673b
Artikel 673c
Artikel 673d [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 673e
Artikel 674
Artikel 675
Artikel 676
Artikel 677
Artikel 678
Artikel 679
Artikel 680 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 680a
Artikel 681
Artikel 682
Artikel 682a
Artikel 683
Artikel 684
Artikel 685 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 686
Artikel 686a

Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers

Artikel 687
Artikel 688
Artikel 689

Afdeling 11. Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst

Artikel 690
Artikel 691
Artikel 692
Artikel 692a
Artikel 693

Afdeling 12. Bijzondere bepalingen terzake van de zee-arbeidsovereenkomst

Algemene bepalingen
Artikel 694
Artikel 695
Artikel 696
Artikel 697
Artikel 698
Artikel 699
Artikel 700
Artikel 701
Artikel 702
Artikel 703
Artikel 704
Artikel 705
Loon
Artikel 706
Artikel 707
Artikel 708
Artikel 709
Artikel 710
Artikel 711
Artikel 712
Artikel 713
Artikel 714
Artikel 715
Artikel 716
Vakantie
Artikel 717
Repatriëring
Artikel 718
Vergoeding in geval van schipbreuk of andere ramp aan het zeeschip en in geval van overlijden van de zeevarende
Artikel 719
Artikel 720
Einde van de zee-arbeidsovereenkomst
Artikel 721
Artikel 722
Artikel 723
Artikel 724
Artikel 725
Artikel 726
Artikel 727
Artikel 728
Artikel 729
Artikel 730
Artikel 731
Artikel 732
Artikel 733
De zieke zeevarende
Artikel 734
Artikel 734a
Artikel 734b
Artikel 734c
Artikel 734d
Artikel 734e
Artikel 734f
Artikel 734g
Artikel 734h
Artikel 734i
Artikel 734j
Artikel 734k
Artikel 734l
Artikel 734m
De tijdelijk aan boord van een zeeschip werkzame werknemer
Artikel 735
De arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht
Artikel 736
Verplichtingen van de scheepsbeheerder
Artikel 737
Artikel 738
Artikel 738a
Artikel 738b
Artikel 738c
Artikel 738d
Artikel 738e
Artikel 738f

Afdeling 12A. Bijzondere bepalingen ter zake van de zee-arbeidsovereenkomst in de zeevisserij

Artikel 739
Artikel 740
Artikel 741
Artikel 742
Artikel 743
Artikel 744
Artikel 745
Artikel 746
Verplichtingen van de scheepsbeheerder
Artikel 747
Artikel 748

Afdeling 12B. De maatschapsovereenkomst in de zeevisserij

Artikel 749

Titel 12. Aanneming van werk

Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Artikel 750
Artikel 751
Artikel 752
Artikel 753
Artikel 754
Artikel 755
Artikel 756
Artikel 757
Artikel 757a [Nog niet in werking]
Artikel 758
Artikel 759
Artikel 760
Artikel 761
Artikel 762
Artikel 763
Artikel 764

Afdeling 2. Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Artikel 765
Artikel 765a [Nog niet in werking]
Artikel 766
Artikel 767
Artikel 768
Artikel 769

Titel 14. Borgtocht

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 850
Artikel 851
Artikel 852
Artikel 853
Artikel 854
Artikel 855
Artikel 856

Afdeling 2. Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf

Artikel 857
Artikel 858
Artikel 859
Artikel 860
Artikel 861
Artikel 862
Artikel 863
Artikel 864

Afdeling 3. De gevolgen van de borgtocht tussen de hoofdschuldenaar en de borg en tussen borgen en voor de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling

Artikel 865
Artikel 866
Artikel 867
Artikel 868
Artikel 869
Artikel 870

Titel 15. Vaststellingsovereenkomst

Artikel 900

Artikel 901

Artikel 902

Artikel 903

Artikel 904

Artikel 905

Artikel 906

Artikel 907

Artikel 908

Artikel 909

Artikel 910

Titel 16. Franchise

Artikel 911

Artikel 912

Artikel 913

Artikel 914

Artikel 915

Artikel 916

Artikel 917

Artikel 918

Artikel 919

Artikel 920

Artikel 921

Artikel 922

Titel 17. Verzekering

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 925
Artikel 926
Artikel 927
Artikel 928
Artikel 929
Artikel 930
Artikel 931
Artikel 932
Artikel 933
Artikel 934
Artikel 935
Artikel 936
Artikel 937
Artikel 938
Artikel 939
Artikel 940
Artikel 941
Artikel 942
Artikel 943

Afdeling 2. Schadeverzekering

Artikel 944
Artikel 945
Artikel 946
Artikel 947
Artikel 948
Artikel 949
Artikel 950
Artikel 951
Artikel 952
Artikel 953
Artikel 954
Artikel 955
Artikel 956
Artikel 957
Artikel 958
Artikel 959
Artikel 960
Artikel 961
Artikel 962
Artikel 963

Afdeling 3. Sommenverzekering

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 964
Artikel 965
Artikel 966
Artikel 967
Artikel 968
Artikel 969
Artikel 970
Artikel 971
Artikel 972
Artikel 973
Artikel 974
§ 2. Levensverzekering
Artikel 975
Artikel 976
Artikel 977
Artikel 978
Artikel 979
Artikel 980
Artikel 981
Artikel 982
Artikel 983
Artikel 984
Artikel 985
Artikel 986

Titel 18. Lijfrente

Artikel 990

Artikel 991

Artikel 992