Home

Regeling nazorgfase gesloten stortplaatsen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling nazorgfase gesloten stortplaatsen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Ontwerpprocedure grondwatermonitoring: Ontwerp-procedure grondwatermonitoring stortplaatsen (Vereniging van Afvalverwerkers, Utrecht, november 1995);

  • Richtlijn dichte eindafwerking: Richtlijn voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen (Publikatiereeks bodembescherming nr. 1991/2);

  • Richtlijn geohydrologische isolatie: Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen (Vereniging van Afvalverwerkers, Utrecht, juli 1997).

Artikel 1a [Vervallen per 01-01-2024]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5a [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-01-2024]

5.1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2024]

5.2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2024]

5.3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2024]

5.4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14b [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 5a. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14d [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14e [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14f [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14g [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 6. Nazorgfase met betrekking tot gesloten stortplaatsen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Hoofdstuk 7. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2024]