Home

Tuchtrechtbesluit BIG

Geldig vanaf 1 april 2022
Geldig vanaf 1 april 2022

Tuchtrechtbesluit BIG

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juli 1996, nr. CSZ/BenO-966209, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikelen 52, 53, eerste lid, 54, tweede lid, 65, tweede lid, 70, vierde lid, 73, tweede lid, 79, derde lid, 83, dertiende lid, 84, derde en zesde lid, en 94 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

De Raad van State gehoord (advies van 19 november 1996, no. W13.96.0306)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 1997, CSZ/BenO-976120, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

ln dit besluit wordt verstaan onder «de wet»: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

HOOFDSTUK 2. TUCHTRECHT

Paragraaf 1. Regionale tuchtcolleges

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2022]

Paragraaf 2. Procedure in eerste aanleg

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Paragraaf 3. Procedure in beroep

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

HOOFDSTUK 3. HERZIENING

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

HOOFDSTUK 3a. HERSTEL

Artikel 32a

HOOFDSTUK 4. MAATREGELEN WEGENS ONGESCHIKTHEID

Artikel 33

Artikel 34

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 35

Artikel 36