Home

Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Geldig vanaf 6 juli 2002
Geldig vanaf 6 juli 2002

Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-07-2002]

Aanhef

Artikel 1

Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:

  1. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder;

  2. een foto van de toezichthouder;

  3. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is;

  4. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven;

  5. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast;

  6. de datum van afgifte van het legitimatiebewijs.

Artikel 2

Het legitimatiebewijs bevat het logo of beeldmerk van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is.

Artikel 3

Op het legitimatiebewijs worden vermeld: legitimatiebewijs en toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6