Home

Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer

Geldig vanaf 30 november 2018
Geldig vanaf 30 november 2018

Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-11-2018]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder Besluit: het Besluit asbestwegen milieubeheer.

Artikel 2

Voor de toepassing van NEN 5897 als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit, wordt uitgegaan van het ontwerp van NEN 5897, Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopaval en recyclinggranulaat, augustus 2015, met correctieblad van augustus 2016 en correctieblad C2:2017.

Artikel 3

Een asbestbevattende weg mag voorhanden worden gehouden indien de weg behoort tot de verkeersklasse 1 of 2a, bedoeld in C.R.O.W.-publicatie 81, uitgave januari 1994, en:

 1. de eigenaar heeft aangetoond dat het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht, en

 2. die weg een duurzame afscherming van het asbest heeft, welke afscherming bestaat uit:

  • 1e.

   asfalt, klinkers of beton, welke afscherming in een goede staat verkeert, of

  • 2e.

   een laag zand, grond, puingranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt, waarvan de dikte ten minste 0,2 m is.

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5