Home

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Geldig van 3 april 2024 tot 1 juni 2025
Geldig van 3 april 2024 tot 1 juni 2025

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-04-2024 tot 01-06-2025]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Definitiebepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • de BRP: de basisregistratie personen;

  • ernstige schade: daden als bedoeld in artikel 15 van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (PbEU 2011 L 337);

  • EVRM: Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

  • het Besluit: het Vreemdelingenbesluit 2000;

  • Terugtrekkingsakkoord: Akkoord van 12 november 2019 inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PbEU 2019, CI 384);

vervolging: vervolging als bedoeld in het Vluchtelingenverdrag.

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Afdeling 2. De referent

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1.4
Artikel 1.5
Artikel 1.6
Artikel 1.7 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 1.8
Artikel 1.9
Artikel 1.10

Paragraaf 2. Erkenning als referent

Artikel 1.11
Artikel 1.12
Artikel 1.13
Artikel 1.14
Artikel 1.15
Artikel 1.15a
Artikel 1.16

Hoofdstuk 1a. Nationale visa

Artikel 1.17

Hoofdstuk 2. Toegang

Artikel 2.1

Artikel 2.1a

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 2.6

Artikel 2.7 [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 2.8 [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Hoofdstuk 3. Verblijf

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf

Paragraaf 1. Bescheiden rechtmatig verblijf

Artikel 3.1
Artikel 3.2
Artikel 3.2a [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 3.3
Artikel 3.4
Artikel 3.5
Artikel 3.6
Artikel 3.7
Artikel 3.8
Artikel 3.9

Paragraaf 2. Tijdelijke bescherming

Artikel 3.9a

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier

Paragraaf 1. Inburgering in het buitenland

Artikel 3.10
Artikel 3.11
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14 [Vervallen per 13-04-2004]
Artikel 3.15 [Vervallen per 13-04-2004]

Paragraaf 2. Verlening onder beperking en voorschriften

Artikel 3.16
Artikel 3.16a
Artikel 3.17
Artikel 3.17a [Vervallen per 01-05-2019]
Artikel 3.18
Artikel 3.18a [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.18b [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.18c [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.19
Artikel 3.20
Artikel 3.20a
Artikel 3.20b
Artikel 3.20c
Artikel 3.20d
Artikel 3.20e
Artikel 3.21
Artikel 3.22
Artikel 3.23
Artikel 3.24
Artikel 3.24a
Artikel 3.24aa
Artikel 3.24b
Artikel 3.25
Artikel 3.25a [Vervallen per 01-06-2013]

Paragraaf 3. Procedurele bepalingen

Artikel 3.26
Artikel 3.26a [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.27 [Vervallen per 13-04-2004]
Artikel 3.28 [Vervallen per 13-04-2004]
Artikel 3.29 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.30 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.31 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.32 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.33
Artikel 3.33a
Artikel 3.33b [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.33c [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.33d [Vervallen per 22-09-2007]
Artikel 3.34
Artikel 3.34a
Artikel 3.34b
Artikel 3.34c
Artikel 3.34d
Artikel 3.34e [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.34f [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.34g
Artikel 3.34h
Artikel 3.34ha
Artikel 3.34i [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.34j
Artikel 3.34ja.
Artikel 3.34jb
Artikel 3.34k
Artikel 3.34l
Artikel 3.34m

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel

Paragraaf 1. Inhoudelijke bepalingen

Artikel 3.35 [Vervallen per 20-07-2015]
Artikel 3.36
Artikel 3.37
Artikel 3.37a
Artikel 3.37b
Artikel 3.37c
Artikel 3.37d
Artikel 3.37e
Artikel 3.37f
Artikel 3.37g

Paragraaf 2. Procedurele bepalingen

Artikel 3.38 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3.39 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3.40 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3.41
Artikel 3.42
Artikel 3.42a [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3.43 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3.43a [Vervallen per 20-07-2015]
Artikel 3.43b
Artikel 3.43c
Artikel 3.43d
Artikel 3.43e
Artikel 3.44 [Vervallen per 25-06-2021]
Artikel 3.45
Artikel 3.45a
Artikel 3.45b
Artikel 3.46
Artikel 3.47
Artikel 3.48
Artikel 3.49
Artikel 3.50

Afdeling 4. De status van EU-langdurig ingezetene

Paragraaf 1. Procedurele bepalingen

Artikel 3.51
Artikel 3.52
Artikel 3.52a
Artikel 3.52b
Artikel 3.53

Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering

Afdeling 1. Grensbewaking en toezicht

Artikel 4.1

Artikel 4.1a

Artikel 4.1b

Artikel 4.2

Artikel 4.2a

Artikel 4.2b

Artikel 4.3

Artikel 4.4. Modellen bemanningslijst/passagierslijst zeeschip

Artikel 4.4a

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.12a

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Artikel 4.15

Artikel 4.15a

Artikel 4.16

Afdeling 2. Verplichtingen van de referent

Paragraaf 1. Informatieplichten

Artikel 4.17
Artikel 4.18
Artikel 4.19
Artikel 4.20
Artikel 4.21
Artikel 4.22
Artikel 4.23
Artikel 4.23a
Artikel 4.24
Artikel 4.25
Artikel 4.26

Paragraaf 2. Administratieplichten

Artikel 4.27
Artikel 4.28
Artikel 4.29
Artikel 4.30
Artikel 4.31
Artikel 4.32
Artikel 4.33
Artikel 4.34
Artikel 4.35
Artikel 4.35a
Artikel 4.36
Artikel 4.37
Artikel 4.38
Artikel 4.39
Artikel 4.40 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 4.41
Artikel 4.42

Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Hoofdstuk 6. Vertrek en uitzetting

Afdeling 1. Uitzetting en overdracht

Artikel 6.1

Artikel 6.1a

Afdeling 2. Verhaal kosten van uitzetting

Artikel 6.2

Artikel 6.2a

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.6

Hoofdstuk 7. Algemene en slotbepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.1a

Artikel 7.1b

Artikel 7.1c

Artikel 7.1d

Artikel 7.1e

Artikel 7.1f

Artikel 7.1g

Artikel 7.1ga

Artikel 7.1h

Artikel 7.1i

Artikel 7.1j

Artikel 7.1k

Artikel 7.1l

Artikel 7.2

Artikel 7.2a

Artikel 7.2b

Artikel 7.2c

Artikel 7.2d

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Bijlage 1. behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 1a [Vervallen per 01-07-2016]

Bijlage 2. behorend bij artikel 2.2 Voorschrift Vreemdelingen (landen van welke de onderdanen zijn vrijgesteld van de MVV-plicht)

Bijlage 3. behorend bij artikel 2.3 Voorschrift Vreemdelingen (categorieën vreemdelingen die toegang tot Nederland hebben, zonder in het bezit te zijn van een mvv)

Bijlage 3a [Vervallen per 04-01-2008]

Bijlage 3b [Vervallen per 04-01-2008]

Bijlage 3c [Vervallen per 04-01-2008]

Bijlage 3d

Bijlage 4. behorend bij de artikelen 2.4 en 4.2 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (vliegvelden, andere grensdoorlaatposten en hun openingstellingstijden)

Bijlage 5. behorend bij artikel 2.6, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen (verklaring toegangverlening)

Bijlage 5b [Vervallen per 04-03-2006]

Bijlage 6a. behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 6b. behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 6c. behorend bij artikel 2.9 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 7. behorend bij de artikelen 3.1 – 3.8 en 4.11 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 7a. Document I

Bijlage 7a2. behorend bij artikel 3.1, eerste lid, onder a

Bijlage 7a3. behorend bij artikel 3.1, eerste lid, onderdeel a

Bijlage 7b. Document II

Bijlage 7c. Document III

Bijlage 7d. Document IV

Bijlage 7d2. Document V

Bijlage 7e [Vervallen per 24-12-2020]

Bijlage 7e2. Verblijfsrecht voor bepaalde tijd onder het Terugtrekkingsakkoord (economisch inactief)

Bijlage 7e3. Verblijfsrecht voor bepaalde tijd onder het Terugtrekkingsakkoord (economisch actief)

Bijlage 7e4. Verblijfsrecht voor onbepaalde tijd onder het Terugtrekkingsakkoord

Bijlage 7e5. Grensarbeider onder het Terugtrekkingsakkoord

Bijlage 7e6. Document EU/EER – artikel 8 Richtlijn 2004/38/EG

Bijlage 7e7. Document EU/EER – artikel 10 Richtlijn 2004/38/EG

Bijlage 7e8. Document EU/EER – artikel 19 Richtlijn 2004/38/EG

Bijlage 7e9. Document EU/EER – artikel 20 Richtlijn 2004/38/EG

Bijlage 7f. document W

Bijlage 7f2. document W2

Bijlage 7f3. document O

Bijlage 7g. sticker Verblijfsaantekening Algemeen

Bijlage 7h. Sticker verblijfsaantekeningen gemeenschapsonderdanen

Bijlage 7h2. sticker Verblijfsaantekeningen Tijdelijke bescherming

Bijlage 7i. sticker Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures

Bijlage 7j

Bijlage 7k

Bijlage 7l. behorend bij artikel 3.1, zes lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 8. behorend bij artikel 3.8, eerste lid , Voorschrift Vreemdelingen (afzonderlijk inlegblad)

Bijlage 8a. behorend bij artikel 3.20a, eerste lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 8aa. behorend bij artikel 3.20a, vierde lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 8b. behorende bij artikel 3.20b, eerste lid, onder b , van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 8c. behorend bij artikel 3.20e, vierde lid , van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 9 [Vervallen per 01-06-2013]

Bijlage 10 [Vervallen per 01-03-2016]

Bijlage 10a. behorend bij artikel 3.24, derde lid, onderdeel e , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 11 [Vervallen per 01-06-2013]

Bijlage 12. Antecedentenverklaring

Bijlage 12a. behorend bij artikel 4.1a, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 13. behorend bij artikel 3.37f, derde lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000 (veilige landen van herkomst)

Bijlage 14a. IMO Bemanningslijst

Bijlage 14b. IMO Crew List

Bijlage 14c. IMO Passagierslijst

Bijlage 14d. IMO Passenger List

Bijlage 15. behorend bij artikel 4.5, eerste lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 16. behorend bij artikel 4.5, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17a. behorend bij artikel 7.1, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17b. behorend bij artikel 7.1, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17c. behorend bij artikel 7.1, derde lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17d. behorend bij artikel 7.1, vierde lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 18 [Vervallen per 01-10-2017]

Bijlage 19. behorend bij artikel 3.10, eerste en derde lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 20. behorend bij artikel 1.16, eerste en tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 21. behorend bij artikel 3.34l, eerste en tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 22. behorend bij artikel 6.2a Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 23. behorend bij artikel 7.2a, tweede lid, onder f , Voorschrift Vreemdelingen 2000