Home

Warenwetregeling voedingssupplementen

Geldig vanaf 1 oktober 2018
Geldig vanaf 1 oktober 2018

Warenwetregeling voedingssupplementen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2018]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Bij de bereiding van voedingssupplementen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG genoemde vitaminen en mineralen, in de in bijlage II bij die richtlijn genoemde vormen.

Artikel 2

De vermelding van vitaminen en mineralen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen, geschiedt met gebruikmaking van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG gespecificeerde eenheden.

Artikel 2a [Vervallen per 01-10-2018]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3

Artikel 4

Bijlage 1 [Vervallen per 15-02-2012]

Bijlage 2 [Vervallen per 15-02-2012]