Home

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. bestuur: bestuur van de huurcommissie als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

  2. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  3. openbaar register: openbaar register als bedoeld in artikel 3i van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

  4. toetsingsinkomen: toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, waarvan bij het geven van de beschikking is uitgegaan;

  5. voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden: voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

  6. vrijstelling: vrijstelling van de aan de Staat verschuldigde vergoeding als bedoeld in de artikelen 7, achtste lid, en 7a, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

Artikel 7a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7b [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 7e

Artikel 7f

Artikel 8

Artikel 8a

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 8a. Servicekosten

Artikel 14

Artikel 14a

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Bijlage I. Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1 juli 2023

Bijlage II. Maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woningen per 1 juli 2023

Bijlage III. Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2023

Bijlage IV. Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2023

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII

Bijlage VIII

Bijlage IX [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage X [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XI [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XII [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XIII [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XIV [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XVa [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XVb [Vervallen per 01-04-2010]

Bijlage XVc [Vervallen per 01-04-2010]