Home

Besluit reikwijdtebepalingen Wft

Geldig van 1 januari 2020 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2020 tot 1 juli 2024

Besluit reikwijdtebepalingen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2006, no. FM 2006-01704 M;

Gelet op de artikelen 1:10, 1:11, 3:5, 3:36 en 3:110 van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2006, no. W06.06.0333/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, FM 2006-02265 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet op het financieel toezicht;

  2. Zwitserland: Zwitserse Bondsstaat.

Hoofdstuk 2. Reikwijdte

Afdeling 2.1. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2.1.1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2.1.2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2016]

Afdeling 2.2. Bepalingen ter uitvoering van artikel 1:10, aanhef en onderdeel a, van de wet

Artikel 15

Artikel 16

Afdeling 2.3. Bepalingen ter uitvoering van artikel 1:10, aanhef en onderdeel b, van de wet

Artikel 17

Afdeling 2.4. Bepalingen ter uitvoering van artikel 1:11 van de wet

Artikel 18

§ 2.4.1. De toegang tot het bedrijf van schadeverzekering

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22

§ 2.4.2. Technische voorzieningen

Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25

§ 2.4.3. Afwikkeling

Artikel 26

Hoofdstuk 2a. Samenwerking tussen de toezichthouders

Artikel 26a

Hoofdstuk 3. Ontheffingen

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk 4. Ondertoezichtstelling financiële instellingen

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 40

Artikel 41

Bijlage behorend bij artikel 30