Home

Regeling afgeschermde rekeningen Wft

Geldig vanaf 13 oktober 2018
Geldig vanaf 13 oktober 2018

Regeling afgeschermde rekeningen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-10-2018]

Aanhef

De Nederlandsche Bank N.V.,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. afgeschermde rekening: een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden en waarbij de identiteit van de cliënt bij de transactieverwerking niet zichtbaar is of anderszins afgeschermd is door slechts gebruik te maken van een rekeningnummer, een nummer of een codewoord, terwijl de (tijdelijke of aangenomen) identiteit van de cliënt wel bekend is bij de bank of het bijkantoor van de bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit;

  2. besluit: Besluit prudentiële regels Wft;

  3. centraal register: een bij een bank of een bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit op één centrale plaats toegankelijk register;

  4. een cliënt als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

  5. transactieverwerking: het uitvoeren van opdrachten of betaalopdrachten ten gunste of ten laste van een rekening.

Artikel 2

Deze regeling heeft betrekking op in Nederland bestaande en nog open te stellen rekeningen, aangehouden bij een bank of een bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit.

Artikel 3

1.

Een bank of bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit voert een restrictief beleid ten aanzien van het openen van afgeschermde rekeningen.

2.

De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt geen afgeschermde rekeningen open anders dan met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten dan wel ter voorkoming van gebruik van voorwetenschap.

3.

De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt adequate instructies voor het personeel op aangaande het openen en beheren van afgeschermde rekeningen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8