Home

Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Geldig vanaf 19 augustus 2010
Geldig vanaf 19 augustus 2010

Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015]

Aanhef

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. uitkering: de arbeidsongeschiktheidsuitkering bedoeld in artikel 47 van de Wet WIA, de artikelen 2:45 en 3:3 van de Wet Wajong, artikel 19 van de WAO en artikel 7 van de WAZ, alsmede de WGA-uitkering bedoeld in artikel 54 van de Wet WIA en de inkomensondersteuning, bedoeld in de artikelen 2:39 en 2:43 van de Wet Wajong.

  2. verzekerde: de verzekerde bedoeld in de artikelen 47 en 54 WIA, artikel 19 WAO en artikel 7 WAZ en de jonggehandicapte bedoeld in de artikelen 2:3 en 3:2 van de Wet Wajong.

Artikel 2. Verhoging tot 100%

1.

De uitkering wordt verhoogd tot 100% van het dagloon, het vervolgdagloon of de grondslag, dan wel tot 100/75 van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel tot 100/75 of 100/70 van de WGA-uitkering:

  1. indien de verzekerde hulp nodig heeft bij alle of nagenoeg alle essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en continue oppassing noodzakelijk is;

  2. indien de verzekerde hulp nodig heeft bij sommige essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en continue oppassing noodzakelijk is;

  3. indien de verzekerde hulp nodig heeft bij alle of nagenoeg alle essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en geregelde handreikingen door derden noodzakelijk zijn.

2.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid wordt de uitkering slechts verhoogd tot 85% van het dagloon, het vervolgdagloon of de grondslag dan wel tot 85/75 van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel tot 85/75 of 85/70 van de WGA-uitkering, indien uit hoofde van een andere voorziening reeds in belangrijke mate in de behoefte aan oppassing en verzorging van de verzekerde wordt voorzien.

Artikel 3. Verhoging tot 85%

1.

De uitkering wordt verhoogd tot 85% van het dagloon, het vervolgdagloon of de grondslag, dan wel tot 85/75 van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel tot 85/75 of 85/70 van de WGA-uitkering, indien de verzekerde hulp nodig heeft bij sommige essentiële, dagelijks terugkerende levensverrichtingen en geregelde handreikingen door derden noodzakelijk zijn.

2.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid wordt de uitkering niet verhoogd, indien uit hoofde van een andere voorziening reeds in belangrijke mate in de behoefte aan oppassing en verzorging van verzekerde wordt voorzien.

Artikel 4. Einde verhoging bij volledige opname

Artikel 5. Intrekking besluit

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel