Home

Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

Vervallen per 1 januari 2023
Vervallen per 1 januari 2023

Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2023]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2023]

Deze tekst is vervallen