Home

Aanpassingswet Algemene douanewet

Geldig vanaf 1 januari 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Aanpassingswet Algemene douanewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de inwerkingtreding van de Algemene douanewet, de Statistiekwet 1950, de In- en uitvoerwet en de Douanewet in te trekken alsmede de Algemene wet inzake rijksbelastingen en andere wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemene Zaken

Artikel I

[Wijzigt de Noodwet voedselvoorziening.]

Buitenlandse Zaken

Artikel II

Economische Zaken

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Financiën

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIIIb

Artikel XIIIba

Artikel XIIId

Justitie

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXI

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel XXII

Artikel XXIIa

Verkeer en Waterstaat

Artikel XXIII

Artikel XXIV

Artikel XXV

Artikel XXVI

Artikel XXVII

Artikel XXVIII

Artikel XXIX

Artikel XXX

Artikel XXXI

Artikel XXXII

Artikel XXXIII

Artikel XXXIV

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel XXXV

Artikel XXXVI [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel XXXVII

Artikel XXXVIII

Artikel XXXVIIIa

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel XXXIX

Artikel XL

Overige bepalingen

Artikel XLI

Artikel XLII

Artikel XLIII

Artikel XLIIIa

Artikel XLIV

Artikel XLV

Artikel XLVa

Artikel XLVb

Artikel XLVI

Artikel XLVII

Artikel XLVIII

Artikel XLIX [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel L

Artikel LI