Home

Waterwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Waterwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de overheid zich bij de zorg voor de bewoonbaarheid van het land alsmede de bescherming en verbetering van het milieu, waar die zorg gestalte krijgt in het waterbeheer, voor grote opgaven gesteld ziet, en dat het met het oog op een doeltreffende en doelmatige aanpak van het waterbeheer wenselijk is om het wettelijke instrumentarium te stroomlijnen en te moderniseren en daarbij het integraal beheer van watersystemen centraal te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

  • deltafonds: fonds, bedoeld in artikel 7.22a;

  • deltaprogramma: programma, bedoeld in artikel 4.9;

  • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • Onze Ministers: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat tezamen met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ieder voor zover het aangelegenheden betreft die mede tot zijn verantwoordelijkheid behoren;

  • oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in de Omgevingswet;

  • zuiveringtechnisch werk: zuiveringtechnisch werk als bedoeld in de Omgevingswet.

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.1 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.7 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.11 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.14 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 3. Organisatie van het waterbeheer

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.6 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1a. De deltacommissaris

Artikel 3.6a

Artikel 3.6b

Artikel 3.6c

Artikel 3.6d

Artikel 3.6e

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.8 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.11 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.14 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.3 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.5 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.7 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 4a. Deltaprogramma

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.11 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.14 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.15 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.16 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.17 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.18 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.19 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.20 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.21 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.22 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.23 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.24 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.25 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.26 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.27 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.28 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.29 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.30 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.31 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.32 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 6. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.5a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.12 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.14 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.15 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.17 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.18 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.19 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.20 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.21 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.22 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.23 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.24 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.25 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.26 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.27 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.28 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.29 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.30 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen

§ 1. Heffingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.8

Artikel 7.9 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. Verontreinigingsheffing door het Rijk

Artikel 7.10

Artikel 7.11

Artikel 7.12

Artikel 7.13

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.14 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.15 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.16 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.17 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.18 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.19 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.20 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.21 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.22 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4a. Het deltafonds

Artikel 7.22a

Artikel 7.22b

Artikel 7.22c

Artikel 7.22d

§ 5. Financiering en bekostiging maatregelen primaire waterkeringen

Artikel 7.23

Artikel 7.24

Artikel 7.25

Artikel 7.26

Hoofdstuk 8. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.7 [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 8.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.3 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.5 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10.2a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Bijlage I. Primaire waterkeringen en dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid

Bijlage IA. Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid

Bijlage II. Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid (signaleringswaarden)

Bijlage III. Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, tweede en derde lid (ondergrenzen)