Home

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Geldig van 20 juli 2023 tot 1 juli 2024
Geldig van 20 juli 2023 tot 1 juli 2024

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-07-2023 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 mei 2009, nr. FM/2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 176, tweede lid en 179, eerste lid, van de Pensioenwet, artikelen 10d, vijfde lid en 10e van de Sanctiewet 1977, artikelen 9b, tweede lid en 9c, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikelen 1:80, tweede lid en 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 54, tweede lid en 55, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren, artikelen 171, tweede lid en 174, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikelen 19, tweede lid en 20, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2009, nr. W06.09.0076/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, van 2 juni 2009, nr. FM 2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 1a

Artikel 1b

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4a [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 4b [Vervallen per 12-07-2017]

§ 2. Indeling van overtredingen in categorieën, bijzondere boetemaxima en bijzondere termijnen openbaarmaking

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10

Artikel 10a [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12c [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

§ 3. Wijziging andere besluiten

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22