Home

Waterbesluit

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Waterbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 februari 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/132 Sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 2.9, 2.14, 3.1, eerste tot en met derde lid, 3.10, tweede lid, 3.11, tweede lid, 4.3, eerste lid, 4.7, 4.8, tweede lid, 5.1, derde lid, 5.2, derde lid, 5.29, eerste lid, 6.5, 6.6, 6.7, 6.14, eerste lid, 6.16, eerste lid, 6.20, tweede lid, 7.8, tweede en derde lid, en 10.1, eerste lid, van de Waterwet;

De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 2009, nr. W09.09.0044/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 24 november 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1305 sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Deze tekst is vervallen

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.2 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. Overig

Artikel 1.3

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.2 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1a. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.2a [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.3 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.5a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.6a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.9 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.11 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.13 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.14 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.15 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.16 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.17 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.18 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 6. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1a [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1c* [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.3a [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.4 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.5 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.6 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-03-2014]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.10 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.10a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 5a. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11d [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11e [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11f [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11g [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11h [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.11i [Vervallen per 01-01-2024]

§ 6. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.14 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.15 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 6a. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16d [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16e [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16f [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16g [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16h [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16i [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16j [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16k [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.16l [Vervallen per 01-01-2024]

§ 7. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.17 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.18 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.19 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 8. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.20 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.21 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.22 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.23 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.2 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. Subsidiëring maatregelen waterkeringen

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 8.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.1a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.1b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.7a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.7b [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. Slotbepalingen

Artikel 8.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.9

Bijlage I [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage Ia [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage Ib [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage II [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage III [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage IV [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage V. Maatregelen waarvoor krachtens artikel 7.23, vijfde lid, van de Waterwet subsidie wordt verleend voor honderd procent van de kosten van uitvoering (Bijlage bij artikel 7.3 van het Waterbesluit)

Bijlage VI. Andere dan primaire waterkeringen waarvoor krachtens artikel 7.24, vijfde lid, aanhef en onderdeel c, van de Waterwet ter voldoening aan de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet , subsidie kan worden verleend (Bijlage bij artikel 7.4 van het Waterbesluit)