Home

Wet bestuurlijke lus Awb

Geldig vanaf 1 januari 2010
Geldig vanaf 1 januari 2010

Wet bestuurlijke lus Awb

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen dat gebreken in een besluit hangende het beroep bij de bestuursrechter worden hersteld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II

[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel III

[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel Va

Artikel Vb

Artikel Vc

Artikel Vd

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIIa

Artikel VIIb

Artikel VIII

Artikel IX