Home

Burgerlijk Wetboek Boek 10

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Burgerlijk Wetboek Boek 10

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Boek 10. Internationaal privaatrecht

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

De in dit Boek en andere wettelijke regelingen vervatte regels van internationaal privaatrecht laten de werking van voor Nederland bindende internationale en communautaire regelingen onverlet.

Artikel 2

De regels van internationaal privaatrecht en het door die regels aangewezen recht worden ambtshalve toegepast.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Titel 2. De naam

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Titel 3. Het huwelijk

Afdeling 1. Voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken

Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29 [Vervallen per 05-12-2015]
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34

Afdeling 2. Rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten

Artikel 34a
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 40 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 41 [Vervallen per 29-01-2019]

Afdeling 3. Enkele bepalingen inzake het huwelijksvermogensregime

Artikel 42
Artikel 43 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 44 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 45
Artikel 46 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 47
Artikel 48 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 50 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 51
Artikel 52 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 53

Afdeling 4. Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed

Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59

Titel 4. Het geregistreerd partnerschap

Afdeling 1. Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland

Artikel 60

Afdeling 2. De erkenning van een buiten Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap

Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63

Afdeling 3. Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners

Artikel 63a
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 68 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 69 [Vervallen per 29-01-2019]

Afdeling 4. Enkele bepalingen inzake het partnerschapsvermogensregime

Artikel 70
Artikel 71 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 72 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 73 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 74 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 75 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 76 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 77 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 78 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 79
Artikel 80 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 81
Artikel 82 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 84 [Vervallen per 29-01-2019]
Artikel 85

Afdeling 5. Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap

Artikel 86
Artikel 87

Afdeling 6. Erkenning van een buiten Nederland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap

Artikel 88
Artikel 89

Afdeling 7. Levensonderhoud

Artikel 90

Afdeling 8. Overgangsrecht

Artikel 91

Titel 5. Afstamming

Afdeling 1. Familierechtelijke betrekkingen door geboorte

Artikel 92
Artikel 93
Artikel 94

Afdeling 2. Familierechtelijke betrekkingen door erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Artikel 95
Artikel 96
Artikel 97

Afdeling 3. Familierechtelijke betrekkingen door wettiging

Artikel 98

Afdeling 4. De inhoud van familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming

Artikel 99

Afdeling 5. Erkenning van buitenslands tot stand gekomen rechterlijke beslissingen en rechtsfeiten

Artikel 100
Artikel 101

Afdeling 6. Overgangsrecht

Artikel 102

Titel 6. Adoptie

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 103
Artikel 104

Afdeling 2. De in Nederland uit te spreken adoptie

Artikel 105
Artikel 106

Afdeling 3. Erkenning van een buitenlandse adoptie

Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111

Afdeling 4. Overgangsrecht

Artikel 112

Titel 7. Overige onderwerpen van familierecht

Afdeling 1. Ouderlijke verantwoordelijkheid en bescherming van kinderen

Artikel 113

Afdeling 2. Internationale ontvoering van kinderen

Artikel 114

Afdeling 4. Levensonderhoud

Artikel 116

Titel 8. Corporaties

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Titel 9. Vertegenwoordiging

Artikel 125

Titel 10. Goederenrecht

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 126

Afdeling 2. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken

Artikel 127
Artikel 128
Artikel 129
Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132
Artikel 133

Afdeling 3. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot vorderingsrechten

Artikel 134
Artikel 135
Artikel 136

Afdeling 4. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot aandelen

Artikel 137
Artikel 138
Artikel 139

Afdeling 5. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten

Artikel 140
Artikel 141

Titel 11. Trustrecht

Artikel 142

Artikel 143

Artikel 144

Titel 12. Erfrecht

Artikel 145

Artikel 146 [Vervallen per 17-08-2015]

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 149

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 152

Titel 13. Verbintenissen uit overeenkomst

Artikel 153

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Titel 14. Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159

Titel 15. Enkele bepalingen met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht

Artikel 160

Artikel 161

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Titel 16. Arbitrage

Artikel 166

Artikel 167