Home

Wijzigingsbesluit financiële markten 2012

Geldig vanaf 1 januari 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Wijzigingsbesluit financiële markten 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-01-2018]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 juli 2011, nr. FM/2011/9320M;

Gelet op de artikelen 1:1, 1:81, eerste en tweede lid, 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, 4:9, derde lid, 4:14, tweede lid, 4:25, eerste lid, 4:72, derde lid, 4:73, derde lid, 5:44, van de Wet op het financieel toezicht en artikel 18, derde lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 augustus 2011, nr. W06.11.0299/III);

Gezien het nader rapport van de Minister van Financiën van 25 oktober 2011, nr. FM/2011/9635U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit bekostiging financieel toezicht.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit definitiebepalingen Wft.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX