Home

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

  2. energiebesparende voorzieningen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), douche-warmteterugwinningsysteem, energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen, warmtepompen, zonnecellen of een combinatie van de genoemde voorzieningen;

  3. toetsinkomen: het inkomen waarvan een aanbieder van hypothecair krediet uitgaat bij het bepalen van het maximale hypothecair krediet.

§ 2. Vaststelling inkomenscriteria

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

§ 3. Maximale hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning

Artikel 5

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6

Bijlage 1. Financieringslastpercentages

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2016]