Home

Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

Geldig vanaf 1 juli 2022
Geldig vanaf 1 juli 2022

Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

Aanhef

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder het besluit: het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen.

Artikel 2

Als materialen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het besluit worden aangewezen:

 1. kunststoffen;

 2. papier en karton;

 3. rubberproducten;

 4. metalen;

 5. glas en glaskeramiek;

 6. keramische materialen en emails;

 7. textielproducten;

 8. folie van geregenereerde cellulose;

 9. hout en kurk;

 10. deklagen;

 11. kleurstoffen en pigmenten;

 12. epoxypolymeren.

Artikel 3

Een materiaal, genoemd in artikel 2, is vervaardigd uit de voor dat materiaal in de bij deze regeling behorende bijlage aangegeven stoffen, welke voldoen aan de daarin voor die stoffen gestelde regels.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage bij Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen