Home

Vreemdelingencirculaire 2000 (D)

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Vreemdelingencirculaire 2000 (D)

Besluit WBV2014/10

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

D1. De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 45a Vw aanvragen.

De beleidsregels zijn een aanvulling op of een uitwerking van de artikelen 45a, 45b, 45d Vw.

2. Beleidsregels

2.1. De duur van het ononderbroken verblijf in Nederland

2.2. De aard van het verblijfsrecht

2.3. Middelen van bestaan

2.4. Openbare orde of nationale veiligheid

2.5. Inburgeringsvereiste

2.5.1. Medische ontheffing
2.5.2. Onbillijkheid van overwegende aard (ook wel: hardheidsclausule)
2.5.3. Bewijsmiddelen

2.6. Intrekking EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen