Home

Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft

Geldig vanaf 3 mei 2014
Geldig vanaf 3 mei 2014

Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-05-2014]

Aanhef

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na raadpleging van betrokken organisaties;

Gelet op de artikelen 17b, 59a, 131 en 135a van het Besluit prudentiële regels Wft;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. Besluit: het Besluit prudentiële regels Wft;

  2. DNB: de Nederlandsche Bank N.V.;

  3. centrale bankgeld: tegoeden of kredieten aangehouden bij een centrale bank die gebruikt kunnen worden bij het verlenen van afwikkeldiensten;

  4. deelnemers: de partijen ten behoeve van wie een afwikkelonderneming haar diensten levert;

  5. verbinding: het geheel van de contractuele en operationele afspraken tussen afwikkelondernemingen die werkzaamheden verrichten gericht op salderen welke afspraken ten behoeve van de overdracht van geldmiddelen en het nakomen van betalingsverplichtingen worden gemaakt;

  6. verevening: bewerkstelligen dat de verplichtingen van een deelnemer worden nagekomen door het overboeken van een geldsom naar de rekening van een andere deelnemer bij een bank, een centrale bank of een andere instantie die aan deelnemers rekeningen ter beschikking stelt;

  7. herstelplan: een door de afwikkelonderneming op te stellen plan voor herstel om de onderneming en haar afwikkeldiensten weer naar behoren te laten functioneren;

  8. afbouwplan: een door de afwikkelonderneming op te stellen plan voor de gecontroleerde afbouw van de onderneming en haar afwikkeldiensten;

  9. wet: de Wet op het financieel toezicht;

  10. hogevraagtijdvak: het deel van een dag voor 00:30 uur en na 06:00 uur.

Hoofdstuk 2. Bedrijfsvoering

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 3. Wijziging van andere regelingen

Artikel 16

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 17

Artikel 18