Home

Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft

Geldig vanaf 9 juli 2015
Geldig vanaf 9 juli 2015

Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-07-2015]

Aanhef

Artikel 1

Als instanties tot beslechting van geschillen als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen:

  1. voor geschillen met betrekking tot betaaldiensten, financiële diensten of financiële producten, niet zijnde ziektekostenverzekeringen als bedoeld in onderdeel b of zorgverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet: de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening;

  2. voor geschillen met betrekking tot ziektekostenverzekeringen, niet zijnde zorgverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet: de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Artikel 2

De volgende besluiten worden ingetrokken:

  1. het besluit van de Minister van Financiën van 21 december 2006 tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onder b, van de Wet op het financieel toezicht (Stcrt. 2007, 5);

  2. het besluit van de Minister van Financiën van 11 juli 2008 tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wft (Stcrt. 2008, 141).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 8 juli 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 9 juli 2015.

Artikel 4