Home

Subsidieregeling preventiecoalities

Geldig van 1 januari 2017 tot 13 juni 2020
Geldig van 1 januari 2017 tot 13 juni 2020

Subsidieregeling preventiecoalities

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 13-06-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet;

  3. preventiecoalitie: door zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk gedragen plannen voor effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen met als doel de gezondheid van deze groep te verbeteren;

  4. risicogroep: groep mensen met een verhoogde kans op het verkrijgen of het verergeren van gezondheidklachten;

  5. procescoördinatie: activiteiten ter coördinatie van het opstarten of uitvoeren van een preventiecoalitie.

Artikel 2

Op deze regeling is artikel 10.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

Artikel 3

1.

De minister kan subsidie verstrekken aan een zorgverzekeraar voor de kosten van de procescoördinatie.

2.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor zover de zorgverzekeraar de procescoördinatie in samenwerking met één of meer gemeenten verricht of laat verrichten.

3.

Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de kosten voor procescoördinatie door de minister op grond van een andere wettelijke regeling kunnen worden vergoed.

4.

Geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten van de daadwerkelijke uitvoering van de preventieactiviteiten.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11