Home

Besluit financiële bijdrage 2017

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Besluit financiële bijdrage 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Aanhef

Het college van afgevaardigden,

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2017;

Besluit:

Artikel 1. Hoogte financiële bijdrage

1.

De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2017 voor categorie 1 bedraagt: € 790.

2.

De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2017 voor categorie 2 bedraagt: € 259.

Artikel 2. Slotbepalingen

1.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

2.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2017.