Home

Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft

Geldig vanaf 5 januari 2017
Geldig vanaf 5 januari 2017

Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-01-2018]

Aanhef

§ 1. Inleidende bepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

  2. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de beleggingsonderneming.

§ 2. Criteria vakbekwaamheid

Artikel 2. Bepalingen ter uitvoering van artikel 5a van het besluit

§ 3. Aanvullende regels bedrijfsvoering

Artikel 3. Bepaling ter uitvoering van artikel 29b, tweede lid, van het besluit

§ 4. Wijziging andere regelingen

Artikel 4

Artikel 5

§ 4*. Slotbepalingen

Artikel 8

Artikel 9