Home

Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen

Geldig vanaf 1 oktober 2018
Geldig vanaf 1 oktober 2018

Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2018]

Aanhef

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder voedingssupplementen: eet- of drinkwaren als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen.

Artikel 2

Onverminderd het bij of krachtens het Warenwetbesluit voedingssupplementen bepaalde wordt vrijstelling verleend van artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, wat betreft de aanwezigheid van vitamines in voedingssupplementen, onder de in de volgende artikelen opgenomen voorschriften.

Artikel 3

In voedingssupplementen zijn geen vitamines aanwezig in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10