Home

Regeling toezicht trustkantoren 2018

Geldig vanaf 1 oktober 2022
Geldig vanaf 1 oktober 2022

Regeling toezicht trustkantoren 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Vrijstelling vergunning

Artikel 2. Vrijstelling besturen stichting voor certificaathouders

Artikel 3. Vrijstelling besturen door natuurlijke persoon

Artikel 4. Vrijstelling bemiddeling bij verkoop

Artikel 5. Vrijstelling voor doorstroomvennootschap verleend door bepaalde dienstverleners

Artikel 6. Vrijstelling besturen vereniging van eigenaars

Artikel 7. Vrijstelling besturen pensioenfondsen

Artikel 7a. Vrijstelling besturen beleggingsinstellingen en icbe’s

Hoofdstuk 3. Gegevens vergunningaanvraag

Artikel 8. Gegevens vergunningaanvraag

Hoofdstuk 4. Gegevens melding incidenten

Artikel 9. Gegevens melding incident

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

Artikel 11. Citeertitel