Home

Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Geldig vanaf 2 september 2023
Geldig vanaf 2 september 2023

Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-09-2023]

Aanhef

Hoofdstuk 1. – Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. – Categorieën van deskundigen

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk 3. – Gegevensverwerking

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Bijlage Bij artikel 5 van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten