Home

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

BESLUITEN:

Hoofdstuk 1. Aanvulling en wijziging Omgevingsregeling

Artikel 1.1. ( Omgevingsregeling )

[Wijzigt de Omgevingsregeling.]

Hoofdstuk 2. Wijziging andere regelingen

Artikel 2.1. ( Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 )

Artikel 2.2. ( Uitvoeringregeling visserij )

Hoofdstuk 3. Intrekking regelingen

Artikel 3.1. (intrekken regelingen)

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Artikel 4.1. (erkenning oude ringen en merktekenen)

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. (inwerkingtreding)

Artikel 5.2. (citeertitel)