Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/849 van de Raad van 12 maart 2024 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/849 van de Raad van 12 maart 2024 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen(1), en met name artikel 14, leden 1 en 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

 2. Op basis van een evaluatie door de Raad van de afzonderlijke vermeldingen op de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014, moet de informatie betreffende 97 personen en negen entiteiten worden gewijzigd. Daarnaast moeten de vermeldingen betreffende negen overleden personen en die voor drie andere personen uit die bijlage geschrapt worden.

 3. Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

V. Van Peteghem

BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

 1. worden de vermeldingen betreffende de volgende personen geschrapt:

  1. Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN (Дмитрий Валерьевич УТКИН);

  2. Nikolay Ivanovich BORTSOV (Николай Иванович БОРЦОВ);

  3. Viktor Vladislavovich SUBAREV (Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ);

  4. Anton Valerevich KUPRIN (Антон Валерьевич КУПРИН);

  5. Serguey Achotovich MNDOIANTS (Сергей Ашотович МНДОЯНЦ);

  6. Oleg Nikolaevich POPOV (Олег Николаевич ПОПОВ);

  7. Arkady Yurievich VOLOZH (Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ);

  8. Jozef HAMBÁLEK alias Josef HAMBÁLEK (Йозеф ХАМБАЛЕК);

  9. Gennadiy Valeryevich ZHIDKO (Геннадий Валериевич ЖИДКО);

  10. Elena Osipovna AVDEEVA (Елена Осиповна АВДЕЕВА);

  11. Igor Vladimirovich PANCHENKO (Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО);

  12. Oleg Yurievich TSOKOV (Олег Юрьевич ЦОКОВ);

 2. worden de vermeldingen betreffende de hieronder vermelde personen en entiteiten vervangen door de volgende vermeldingen:

  • Personen

   Naam

   Identificatiegegevens

   Redenen

   Datum van plaatsing op de lijst

   “12.

   Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)

   Geslacht: mannelijk

   Geboortedatum: 28.9.1929

   Geboorteplaats: Dyleevka, regio Donetsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

   Lid van de Commissie federale aangelegenheden, regionaal beleid en het noorden van de Federatieraad van de Russische Federatie.

   Sprak op 1 maart 2014 in de Federatieraad openlijk zijn steun uit voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

   Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces kreeg hij in 2014 de orde van de Russische staat “voor verdiensten jegens het vaderland” — eerste graad — uitgereikt.

   Op 22 februari 2022 heeft Ryzhkov in de Federatieraad de ratificatie gesteund van de regeringsbesluiten over het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk” en het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie de Volksrepubliek Loehansk”.

   Ryzhkov heeft op 22 februari 2022 in de Federatieraad zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

   Op 4 oktober 2022 heeft Ryzhkov in de Federatieraad de wet houdende de annexatie van de Oekraïense regio's Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja gesteund.

   17.3.2014

   22.

   Dmitry Olegovich ROGOZIN

   (Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

   Geslacht: mannelijk

   Geboortedatum: 21.12.1963

   Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

   Voormalig vicepremier van de Russische Federatie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

   Voormalig algemeen directeur van een staatsbedrijf.

   Op 23 september 2023 werd hij voor de regio Zaporizja tot senator in de Federatieraad verkozen.

   Hoofd van een groep militaire adviseurs, die militair-technische ondersteuning verleent aan de militairen in Donetsk en Loehansk.

   21.3.2014

   33.

   Elena Borisovna MIZULINA (geboren DMITRIYEVA)

   (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (geboren ДМИТРИЕВА))

   Geslacht: vrouwelijk

   Geboortedatum: 9.12.1954

   Geboorteplaats: Bui, regio Kostroma, Russische Federatie

   Voormalig afgevaardigde in de Staatsdoema. Opsteller en mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen in Rusland waardoor het voor regio’s van andere landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rusland aan te sluiten zonder voorafgaande instemming van hun centrale autoriteiten.

   Voormalig lid van de Federatieraad van de regio Omsk.

   Op 22 februari 2022 heeft Mizulina in de Federatieraad de ratificatie gesteund van de regeringsbesluiten over het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk” en het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie de Volksrepubliek Loehansk”.

   Mizulina heeft op 22 februari 2022 in de Federatieraad haar steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

   Op 4 oktober 2022 heeft Mizulina in de Federatieraad de wet houdende de annexatie van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja gesteund.

   21.3.2014

   46.

   Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

   (Денис Володимирович ПУШИЛIН)

   Denis Vladimirovich PUSHILIN

   (Денис Владимирович ПУШИЛИН)

   Geslacht: mannelijk

   Geboortedatum: 9.5.1981

   Geboorteplaats: Makijivka (oblast Donetsk), Oekraïne

   Een van de leiders van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Nam deel aan de bestorming en bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk in 2014. Tot 4 september 2015 was hij de zogenaamde “vicevoorzitter” van de zogenaamde “Volksraad “van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Sinds 4 september 2015 was hij de zogenaamde “voorzitter” van de zogenaamde “Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk”. Zogenaamd “waarnemend hoofd van de Volksrepubliek Donetsk” na 7 september 2018. Zogenaamd “hoofd van de Volksrepubliek Donetsk” na de zogenaamde verkiezingen van 11 november 2018 en 8 tot en met 10 september 2023.

   Lid van de partij “Verenigd Rusland” en secretaris ervan in de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”.

   Op 21 februari 2022 heeft hij als vertegenwoordiger van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen Rusland en de Volksrepubliek Donetsk” ondertekend.

   Na de annexatie van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” op 30 september werd hij op 4 oktober 2022 zogenaamd “waarnemend hoofd van de Volksrepubliek Donetsk”.

   29.4.2014

   79.

   Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

   (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

   Geslacht: mannelijk

   Geboortedatum: 10.7.1981

   Geboorteplaats: Koejbysjev (Samara), Russische Federatie

   Voormalig lid van de Staatsdoema.

   Hij kondigde als lid van die Doema de plechtige opening aan van de “de facto-ambassade” van de niet-erkende zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” in Moskou, en hij draagt bij tot het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

   Voormalig voorzitter van de Commissie lichamelijke opvoeding, sport en jeugdzaken van de Russische Staatsdoema.

   Voorzitter van de antiterreurcommissie in de kraj Chabarovsk.

   Sinds 19 september 2021 gouverneur van de kraj Chabarovsk.

   Sinds 6 februari 2021 coördinator van de regionale afdeling van de Liberale Democratische Partij van Rusland.

   Sinds 15 november 2021 lid van de Staatsraad van de Russische Federatie bij decreet van president Putin.

   25.7.2014

   109.

   Viktor Petrovich VODOLATSKY

   (Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

   Geslacht: mannelijk

   Geboortedatum: 19.8.1957

   Geboorteplaats: Stefanidin Dar, regio Rostov, Russische Federatie

   Voormalig voorzitter (“ataman”) van de Unie van Russische en buitenlandse Kozakse Strijdkrachten. Lid van de Staatsdoema sinds de 5e convocatie, op 2 december 2007. Momenteel is hij eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Staatsdoema voor GOS-aangelegenheden, Euraziatische integratie en betrekkingen met volksgenoten.

   Op 1 september 2023 werd hij benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het centrum voor opleiding in militaire sporten en de patriottische opvoeding van de jeugd (“Warrior”).

   Hij heeft de annexatie van de Krim ondersteund en hij heeft toegegeven dat Russische Kozakken actief betrokken waren bij het Oekraïense conflict aan de zijde van de door Rusland gesteunde separatisten. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad met federale status Sebastopol”.

   In februari 2022 heeft hij een ontwerpresolutie gesteund die de politieke partij “Verenigd Rusland” had ingediend om de president van Rusland te verzoeken de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en de zogenaamde Volksrepubliek Loehansk te erkennen. Op 4 april 2022 kondigde de Staatsdoema zijn benoeming aan als een van de coördinatoren van interparlementaire fracties van de Staatsdoema inzake interactie met de parlementen van de zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk.

   Op 3 oktober 2022 stemde hij voor de ratificatie van verdragen en de aanneming van wetten inzake de toetreding van de zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk en de regio’s Cherson en Zaporizja tot de Russische Federatie. Hij steunt dus acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   12.9.2014

   117.

   Aleksey Vasilevich NAUMETS

   (Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

   Geslacht: mannelijk

   Geboortedatum: 11.2.1968

   Generaal-majoor van het Russische leger. Voormalig bevelhebber van de 76e luchtlandingsdivisie die deel uitmaakte van de Russische militaire aanwezigheid op het grondgebied van Oekraïne, meer bepaald tijdens de illegale annexatie van de Krim. Sinds 2018 plaatsvervangend chef-staf van de luchtlandingstroepen.

   Op 27 september 2023 werd hij benoemd tot senator van de regio Pskov.

   12.9.2014

   132.

   Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

   (alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

   (Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

   (Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

   (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

   Geboortedatum: 12.3.1964

   Geboorteplaats: Romny, oblast Soemy, USSR (nu Oekraïne)

   of eventueel Hirnytskyi, district Perevalsk, oblast Loehansk, USSR (nu Oekraïne)

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “plaatsvervangend hoofd” van de zogenaamde “Volksraad” en voormalig zogenaamd “minister van Buitenlandse Zaken” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”.

   Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

   Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

   29.11.2014

   151.

   Valery Fedorovich RASHKIN

   (Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

   Geboortedatum: 14.3.1955

   Geboorteplaats: Zjilino, regio Kaliningrad, USSR (nu Russische Federatie)

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Staatsdoema over etnische vraagstukken.

   Hij is de oprichter van de burgerbeweging “Krasnaya Moskva — Rood Moskou — hulp aan het patriottisch front”, die publieke demonstraties ter ondersteuning van de separatisten heeft georganiseerd en aldus steun heeft verleend aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad met federale status Sebastopol”.

   Op 22 februari 2022 heeft Rashkin in de Staatsdoema de ratificatie gesteund van de regeringsbesluiten over het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk” en het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk”.

   16.2.2015

   168.

   Elena Valerievna KRAVCHENKO/ Elena Valeryevna KRAVCHENKO

   (Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

   Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

   (Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

   Geboortedatum: 22.2.1983

   Geboorteplaats: Sverdlovsk (nu Jekaterinburg), USSR (nu Russische Federatie)

   Geslacht: vrouwelijk

   Zogenaamd “voorzitter” van de zogenaamde “centrale kiescommissie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. In die hoedanigheid nam zij deel aan de organisatie van de zogenaamde “verkiezingen” van 11 november 2018 en van 8 tot en met 10 september 2023 in de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”, en gaf zij dus actief steun aan acties en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

   Zij nam actief deel aan de organisatie van het illegale referendum van september 2022 in de bezette regio’s van Oekraïne met het oog op de aanhechting van die regio’s bij de Russische Federatie, waarbij haar commissie ook stembureaus inrichtte in de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”.

   Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

   10.12.2018

   173.

   Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

   (Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

   Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

   (Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

   Geboortedatum: 7.4.1985

   Geboorteplaats: Likarstvennoje, USSR (nu “Autonome Republiek Krim”, Oekraïne)

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “secretaris” van de zogenaamde “centrale kiescommissie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” en huidig zogenaamd voorzitter van de zogenaamde “centrale kiescommissie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. In die hoedanigheid nam hij actief deel aan de organisatie van de zogenaamde “verkiezingen” van 11 november 2018 en van 8 tot en met 10 september 2023 in de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”, en gaf hij dus actief steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   Hij nam actief deel aan de organisatie van het illegale referendum van september 2022 in de bezette regio’s van Oekraïne met het oog op de aanhechting van die regio’s bij de Russische Federatie, waarbij zijn commissie ook stembureaus inrichtte in de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”.

   Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

   10.12.2018

   174.

   Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

   (Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

   Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

   (Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)

   Geslacht: mannelijk

   Geboortedatum: 6.4.1978

   Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

   Zogenaamd “voorzitter” van de zogenaamde “districtskiescommissie” in de regio Artemovsk in Loehansk en voormalig zogenaamd “vicevoorzitter” van de zogenaamde “centrale kiescommissie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. In die hoedanigheid nam hij deel aan de organisatie van de zogenaamde “verkiezingen” van 11 november 2018 en van 8 tot en met 10 september 2023 in de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”, en gaf hij dus actief steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

   Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

   10.12.2018

   175.

   Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

   (Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

   Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

   (Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

   Geslacht: vrouwelijk

   Geboortedatum: 31.5.1986

   Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

   Zogenaamd “secretaris” van de zogenaamde “centrale kiescommissie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. In die hoedanigheid nam zij deel aan de organisatie van de zogenaamde “verkiezingen” van 11 november 2018 en van 8 tot en met 10 september 2023 in de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”, en gaf zij dus actief steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

   10.12.2018

   210.

   Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

   (Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)

   Geboortedatum: 9.7.1950

   Geboorteplaats: Jenakijeve, oblast Donetsk, USSR (nu Oekraïne)

   Nationaliteit: Oekraïens

   Functie: voormalig president van Oekraïne, vooraanstaand zakenman

   Geslacht: mannelijk

   Viktor Yanukovych was van 2010 tot 2014 president van Oekraïne. Tijdens zijn ambtstermijn voerde hij een pro-Russisch beleid. Een Oekraïense rechtbank heeft Viktor Yanukovych schuldig bevonden aan verraad omdat hij de Russische Federatie heeft verzocht Oekraïne binnen te vallen. Na uit zijn macht te zijn ontzet, is hij naar Rusland verhuisd. Van daaruit heeft hij zijn activiteiten om Oekraïne te destabiliseren voortgezet.

   Hij werkte mee aan de militaire inmenging van Rusland in Oekraïne door de president van de Russische Federatie in maart 2014 op te roepen Russische troepen naar Oekraïne te sturen. Viktor Yanukovych heeft steun verleend aan pro-Russische politici met een openbaar ambt op de bezette Krim. In 2021 werd in Oekraïne een nieuw vooronderzoek geopend volgens welk Viktor Yanukovych samen met twee voormalige ministers van defensie opzettelijk de defensiecapaciteit van Oekraïne had verzwakt, met name in de zogenaamde “Autonome Republiek Krim”.

   Op 21 april 2010 ondertekenden toenmalig president van Oekraïne Viktor Yanukovych en toenmalig president van Rusland Dmitry Medvedev een overeenkomst tussen Oekraïne en de Russische Federatie waarmee de huur van de Zwarte Zeevlootbasis van de Russische Federatie in Sebastopol werd verlengd van 2017 tot 2042. Door die overeenkomst te ondertekenen schiep Yanukovych gunstige voorwaarden voor een sterkere Russische militaire aanwezigheid in Oekraïne en de heruitrusting en modernisering van de wapens van de Zwarte Zeevloot op de Krim. De op het grondgebied van Oekraïne aanwezige Russische wapens zijn vervolgens gebruikt om de zogenaamde “Autonome Republiek Krim” en de stad Sebastopol te annexeren in 2014.

   In 2023 heeft het Oekraïense staatsbureau voor onderzoek een aanklacht ingediend tegen Viktor Yanukovych wegens verraad en hulp aan Rusland bij het uitvoeren van subversieve activiteiten in Oekraïne.

   Hij beschouwt zichzelf als de legitieme president van Oekraïne en heeft zich in zijn openbare verschijningen steeds pro-Russisch getoond. Volgens verschillende bronnen heeft Viktor Yanukovych tijdens de eerste fasen van Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne deelgenomen aan een Russische speciale operatie, die erop gericht was de Oekraïense president door hemzelf te vervangen. Voorts heeft de president van de Republiek Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, de president van Oekraïne verzocht al zijn bevoegdheden aan Viktor Yanukovych over te dragen. Viktor Yanukovych heeft derhalve acties of beleidsmaatregelen gesteund of uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid van de staat, bedreigen.

   4.8.2022

   221.

   Sergei SUROVIKIN

   (Cергей СУРОВИКИН)

   Geboortedatum: 11.10.1966

   Geboorteplaats: Novosibirsk, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: voormalig opperbevelhebber van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten

   Rang: generaal

   Geassocieerde entiteiten: Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten — ministerie van Defensie

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Generaal Sergei Surovikin was tussen 31 oktober 2017 en de zomer van 2023 de opperbevelhebber van de Russische lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor de luchtoperaties in of naar Oekraïne. Van oktober 2022 tot en met januari 2023 was hij bevelhebber van alle Russische troepen in de Russische invasie van Oekraïne. In die periode voerden Russische troepen zware aanvallen uit op burgerdoelwitten, waaronder de energie-infrastructuur van Oekraïne.

   Hij is dus verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen en bedreigen.

   23.2.2022

   223.

   Violetta PRIGOZHINA

   (Виолетта ПРИГОЖИНА)

   Geassocieerde personen: Pavel Prigozhin (kleinzoon), Lyubov Valentinovna Prigozhina (schoondochter)

   Geboortedatum: 12.1.1939

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: vrouwelijk

   Violetta Prigozhina is de moeder van de overleden Yevgeniy Prigozhin, een vooraanstaand zakenman die actief was in Rusland, en voormalig eigenaar van Concord Management and Consulting LLC, dat verbonden is met andere “Concord family”-bedrijven, waaronder Kombinat Pitaniiya. De “Concord family”-bedrijven zijn nauw verbonden aan de overleden Yevgeniy Prigozhin en zijn zoon en belangrijkste erfgenaam, Pavel Prigozhin. Violetta Prigozhina is de voormalige mede-eigenaar van andere ondernemingen met banden met haar zoon, waaronder “NOVYI VEK” Restaurant Equestrian Sport Complex LLC. Violetta Prigozhina is dus een naast familielid van en trekt profijt van Pavel Prigozhin.

   23.2.2022

   224.

   Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

   ook bekend als Lyubov Valentinovna KRYAZHEVA

   (Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА

   Любовь Валентиновна КРЯЖЕВА)

   Geassocieerde personen: Pavel Prigozhin (zoon), Violetta Prigozhina (schoonmoeder)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: vrouwelijk

   Lyubov Prigozhina is de moeder van Pavel Prigozhin en eigenaar van Agat LLC, een dochteronderneming van Concord Management and Consulting LLC, die behoort tot de Concord Group, opgericht door en tot 2019 eigendom van haar overleden echtgenoot, Yevgeniy Prigozhin. Zij heeft banden met Pavel Prigozhin, die profiteert van grote overheidsopdrachten van het Russische ministerie van Defensie.

   Zij is dus een naast familielid van en trekt profijt van Pavel Prigozhin.

   23.2.2022

   234.

   Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

   (Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

   Geboortedatum: 1.6.1961

   Geboorteplaats: Leningrad, USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

   Geassocieerde personen: Lyubov Valentinovna Prigozhina (echtgenote); Violetta Prigozhina (moeder)

   Geassocieerde entiteiten: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Yevgeniy Prigozhin was een vooraanstaand Russische zakenman met nauwe banden met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en met het Russische Ministerie van Defensie. Naar verluidt is hij op 23 augustus 2023 omgekomen bij een vliegtuigcrash.

   Hij heeft publiekelijk bevestigd dat hij de Wagner Group (Wagnergroep) heeft opgericht, een in Rusland gevestigde, militaire entiteit zonder rechtspersoonlijkheid die verantwoordelijk is voor de inzet van Wagnerhuurlingen in Oekraïne. In 2022 werd in Sint-Petersburg aandelenvennootschap “PMC Wagner Center” opgericht en geregistreerd, met als doel “een omgeving te creëren waarin nieuwe ideeën kunnen ontstaan om Ruslands defensievermogen te verbeteren”. De Wagnergroep heeft onder leiding van Yevgeniy Prigozhin een belangrijke rol gespeeld in de gevechten in en de bezetting van gebieden in Oost-Oekraïne.

   Concord, ook bekend als KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, een onderneming die Prigozhin heeft opgericht en tot november 2019 in bezit had, en een groep andere ondernemingen die banden met hem hadden, waaronder Concord Management and Consulting LLC en Megaline LLC, profiteren van grote overheidsopdrachten van het Russische ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door de Russische Federatie en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten.

   Yevgeniy Prigozhin was een vooraanstaand zakenman die actief was in Rusland. Hij was verantwoordelijk voor en heeft actief uitvoering gegeven aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd en bedreigd. Bovendien profiteerde hij van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

   De zoon van Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, is zijn belangrijkste erfgenaam en begunstigde van zijn tegoeden, bezittingen en eigendommen. Pavel Prigozhin is door de Unie op de sanctielijst gezet vanwege zijn betrokkenheid bij militaire operaties tegen Oekraïne. Het is derhalve wenselijk Yevgeniy Prigozhin op de lijst van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de vermogensbestanddelen bevroren worden en waaraan geen tegoeden of economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld, te laten staan, aangezien de kans bestaat dat zijn vermogensbestanddelen anders gebruikt zouden worden om Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne of andere acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, te financieren.

   21.4.2022

   287.

   Vasily Maksimovich VLASOV

   (Василий Максимович ВЛАСОВ)

   Geboortedatum: 27.6.1995

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig lid van de Doema dat heeft gestemd voor Resolutie nr. 58243-8 “Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen” en dus acties en beleidsmaatregelen heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   23.2.2022

   309.

   Vadim Vladimirovich BELOUSOV

   (Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

   Geboortedatum: 2.10.1960

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig lid van de Doema dat heeft gestemd voor Resolutie nr. 58243-8 “Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen” en dus acties en beleidsmaatregelen heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   23.2.2022

   368.

   Sergey Mikhailovich SOKOL

   (Сергей Михайлович СОКОЛ)

   Geboortedatum: 17.12.1970

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig lid van de Doema dat heeft gestemd voor Resolutie nr. 58243-8 “Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen” en dus acties en beleidsmaatregelen heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   Sinds 22 september 2023 is hij de voorzitter van de Hoge Raad van de Republiek Chakassië.

   23.2.2022

   451.

   Aleksey Borisovich GOVYRIN

   (Алексей Борисович ГОВЫРИН)

   Geboortedatum: 26.5.1983

   Geslacht: mannelijk

   Lid van de Doema dat heeft gestemd voor Resolutie nr. 58243-8 “Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen” en dus acties en beleidsmaatregelen heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   23.2.2022

   492.

   Igor Yurevich KASTYUKEVICH

   (Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

   Geboortedatum: 6.12.1976

   Geslacht: mannelijk

   Secretaris van de regionale afdeling van Cherson van de partij “Verenigd Rusland” en voormalig lid van de Doema dat heeft gestemd voor Resolutie nr. 58243-8 “Verzoek van de Doema van het federale parlement van de Russische Federatie, aan de President van de Russische Federatie V.V. Putin over het belang de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen” en dus acties en beleidsmaatregelen heeft gesteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   23.2.2022

   649.

   Vladislav Leonidovich BRUEV

   (Владислав Леонидович БРУЕВ)

   Geboortedatum: 21.3.1977

   Functie: hoofd van de grensafdeling van Gomel

   Rang: kolonel

   Geboorteplaats: Charkiv, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

   Nationaliteit: Belarussisch

   Geslacht: mannelijk

   Vladislav Bruev is het hoofd van de Belarussische grensafdeling van Gomel. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de beveiliging van de grens in de oblast Gomel, met inbegrip van de grens tussen Belarus en Oekraïne, en de doorgang van personen en goederen over die grens. Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen de grens tussen Belarus en Oekraïne overgestoken in de oblast Gomel voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

   25.2.2022

   650.

   Oleg Anatolyevich EIBATOV

   (Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

   Geboortedatum: 5.8.1972 of 15.8.1972

   Functie: hoofd van het grensdetachement van Mazyr

   Rang: kolonel

   Nationaliteit: Belarussisch

   Geslacht: mannelijk

   Oleg Eibatov is het hoofd van het Belarussische grensdetachement van Mazyr. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de beveiliging van de grens in de regio Mazyr, met inbegrip van de grens tussen Belarus en Oekraïne, en de doorgang van personen en goederen over die grens. Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen de grens tussen Belarus en Oekraïne overgestoken in de regio Mazyr voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

   25.2.2022

   651.

   Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

   (Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

   Geboortedatum: 4.12.1979

   Functie: hoofd van het grensdetachement van Pinsk

   Rang: kolonel

   Nationaliteit: Belarussisch

   Geslacht: mannelijk

   Dmitry Vinnikov is het hoofd van het Belarussische grensdetachement van Pinsk. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de beveiliging van de grens in de regio Pinsk, met inbegrip van de grens tussen Belarus en Oekraïne, en de doorgang van personen en goederen over deze grens. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 heeft ondersteund. Tijdens Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn Russische troepen de grens tussen Belarus en Oekraïne overgestoken in de regio Pinsk. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

   25.2.2022

   652.

   Aleksandr PASHKEVICH

   (Пашкевич Александр)

   Geboortedatum: 14.7.1977

   Functie: chef-staf van militaire eenheid 65408/luchtmachtbasis van Luninets

   Nationaliteit: Belarussisch

   Geslacht: mannelijk

   Aleksandr Pashkevich is de chef-staf van de Belarussische eenheid 65408/luchtmachtbasis van Luninets. In deze hoedanigheid nam hij deel aan de Russische militaire opbouw op de luchtmachtbasis van Luninets, die deel uitmaakte van de voorbereiding en facilitering van de militaire agressie van 24 februari 2022. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft ondersteund. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

   25.2.2022

   653.

   Andrei LUKYANOVICH

   (Андрей Лукьянович)

   Geboortedatum: 29.9.1970

   Functie: militair piloot, generaal-majoor, commandant van de luchtmacht en de luchtverdedigingstroepen, hoofd luchtvaart van Belarus, bevelhebber van militaire eenheid 06752/ luchtmachtbasis Machulischi

   Nationaliteit: Belarussisch

   Geslacht: mannelijk

   Generaal-majoor Andrei Lukyanovich is militair piloot, commandant van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen/hoofd luchtvaart van Belarus, en bevelhebber van militaire eenheid 06752/luchtmachtbasis Machulischi. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de Oekraïense grens, waarmee de militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft ondersteund. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

   25.2.2022

   656.

   Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

   (Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

   Functie: hoofd van het hoofddirectoraat inlichtingen - plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten; eerste onderbevelhebber van het Westerse operationele commando

   Geboortedatum: 11.7.1972

   Geboorteplaats: gemeente Kamenyuki, district Kamenetsky, oblast Brest, voormalige USSR (nu Belarus)

   Nationaliteit: Belarussisch

   Geslacht: mannelijk

   Vladimir Kupriyanyuk staat aan het hoofd van het hoofddirectoraat inlichtingen en is plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten en eerste onderbevelhebber van het Belarussische Westerse operationele commando. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft ondersteund. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de deelname van de troepen onder zijn bevel aan de gezamenlijke Belarussische-Russische militaire oefeningen die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de Oekraïense grens, waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid en gefaciliteerd. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

   25.2.2022

   672.

   Nikolay Petrovich TOKAREV

   (Николай Петрович ТОКАРЕВ)

   Geboortedatum: 20.12.1950

   Geboorteplaats: Karaganda, Kazachse Socialistische Sovjetrepubliek (nu Kazachstan)

   Nikolay Tokarev is algemeen directeur van Transneft, een groot Russisch olie- en gasbedrijf. Hij is al lang een kennis van Putin en heeft nauwe banden met hem. Hij diende in de jaren tachtig samen met Putin in de KGB. Nikolay Tokarev is een van de Russische staatsoligarchen die in de jaren 2000 — toen Putin zijn macht consolideerde — zeggenschap verkregen over grote staatseigendommen en die in nauw partnerschap met de Russische staat handelen. Nikolay Tokarev had de leiding over Transneft, een van de grootste door de regering gecontroleerde bedrijven in Rusland, dat een aanzienlijke hoeveelheid Russische olie transporteert via een goed ontwikkeld pijpleidingennetwerk.

   Het Transneft van Nikolay Tokarev is één van de belangrijkste financiers van het paleizencomplex nabij Gelendzjik, dat als een van de persoonlijke paleizen van Putin wordt beschouwd. Hij heeft profijt van zijn nabijheid tot de Russische autoriteiten. Nauwe verwanten en kennissen van Nikolay Tokarev hebben zichzelf verrijkt dankzij contracten met staatsbedrijven.

   Nikolay Tokarev steunde aldus de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht en had daar voordeel bij.

   Bovendien is Nikolay Tokarev een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken bij een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   28.2.2022

   674.

   Petr Olegovich AVEN

   (Пëтр Олегович АВЕН)

   Geboortedatum: 16.3.1955

   Geboorteplaats: Moskou, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: Oligarch die nauwe banden heeft met Vladimir Putin. Een van de belangrijke aandeelhouders van het Alfa Group Consortium

   Geslacht: mannelijk

   Geassocieerde personen: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

   Geassocieerde entiteiten: JSC Voentorg

   Petr Aven is een Russisch zakenman die nauwe banden heeft met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, uit het begin van de jaren 1990. Hij is een belangrijke aandeelhouder van ABH Financial Limited, waar ook de grote Russische bank Alfa Bank onder valt. Hij is ook aandeelhouder van de beleggingsonderneming LetterOne.

   Hij is één van de ongeveer 50 rijkste Russische zakenlieden en ontmoet de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, regelmatig in het Kremlin. Hij heeft richtlijnen van de president van Rusland opgevolgd en voert diens agenda voor buitenlands beleid uit. De heer Aven en zijn business partner Mikhail Fridman waren betrokken bij de inspanningen van het Kremlin om de sancties van het westen als reactie op het agressieve Russische beleid tegen Oekraïne op te heffen.

   In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Petr Aven op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze vergadering was uitgenodigd, toont aan dat hij deel uitmaakt van de naaste kring van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin. Deze bijzondere uitnodiging toont aan dat hij steun verleent of uitvoering geeft aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, evenals de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

   De heer Aven had profijt van zijn regeringsconnecties. Hij wisselde gunsten uit met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, in ruil voor politieke steun aan zijn bedrijf en financieel gewin.

   De president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, beloonde de loyaliteit van het Alfa Group Consortium aan de Russische autoriteiten door politieke hulp te verschaffen aan de buitenlandse investeringsplannen van het Alfa Group Consortium.

   De verzekeringsmaatschappij AlfaStrakhovanie, een dochteronderneming van het Alfa Group Consortium, verzekert de voertuigen van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia), waarvan eenheden actief zijn in de bezette gebieden van Oekraïne onder Russische controle, en de voertuigen van de lijfwachten van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin. Bovendien werkt X5 Retail Group, een andere dochteronderneming van het Alfa Group Consortium, samen met JSC Voentorg, een aan beperkende maatregelen onderworpen entiteit die catering- en wasserijdiensten en militaire uniformen aan de strijdkrachten van de Russische Federatie verstrekt en waarvan de dochteronderneming T-shirts met het militaire symbool “Z” verkoopt, een symbool dat door Russische propagandisten is gebruikt om de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne te promoten.

   Petr Aven is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en een zakenman die betrokken is in een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht en had daar voordeel bij. Hij steunde ook acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   28.2.2022

   675.

   Mikhail Maratovich FRIDMAN

   (Михаил Маратович ФРИДМАН)

   Geboortedatum: 21.4.1964

   Geboorteplaats: Lviv, USSR (nu Oekraïne)

   Geslacht: mannelijk

   Geassocieerde personen: de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

   Geassocieerde entiteiten: JSC Voentorg

   Mikhail Fridman is een Russisch zakenman. Hij is een van de belangrijkste aandeelhouders van ABH Financial Limited, waar ook de grote Russische bank Alfa Bank onder valt. Hij is ook aandeelhouder van de beleggingsonderneming LetterOne. Hij is erin geslaagd sterke banden op te bouwen met de regering van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en wordt genoemd als Russische topfinancier en facilitator van de naaste omgeving van Putin. Hij heeft via zijn regeringsconnecties staatseigendommen weten te verkrijgen. Hij wisselde gunsten uit met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, in ruil voor politieke steun aan zijn bedrijf en financieel gewin. Vladimir Putin beloonde de loyaliteit van het Alfa Group Consortium aan de Russische autoriteiten door politieke hulp te verschaffen voor de buitenlandse investeringsplannen van het Alfa Group Consortium.

   De verzekeringsmaatschappij AlfaStrakhovanie, een dochteronderneming van het Alfa Group Consortium, verzekert de voertuigen van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia), waarvan eenheden actief zijn in de bezette gebieden van Oekraïne onder Russische controle, en de voertuigen van de lijfwachten van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin. Bovendien werkt X5 Retail Group, een andere dochteronderneming van het Alfa Group Consortium, samen met JSC Voentorg, een aan beperkende maatregelen onderworpen entiteit die catering- en wasserijdiensten en militaire uniformen aan de strijdkrachten van de Russische Federatie verstrekt en waarvan de dochteronderneming T-shirts met het militaire symbool “Z” verkoopt, een symbool dat door Russische propagandisten wordt gebruikt om de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne te promoten. Fridman en zijn zakenpartner Petr Aven zijn betrokken bij de inspanningen van het Kremlin om de sancties van het westen als reactie op het agressieve Russische beleid tegen Oekraïne op te heffen.

   Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Hij steunde de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne actief in materieel of financieel opzicht en had daar voordeel bij. Hij steunde ook acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   28.2.2022

   694.

   Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

   (Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

   Geboortedatum: 9.11.1952

   Geboorteplaats: Leninakan, USSR (nu Gjoemri, Armenië)

   Nationaliteit: Armeens, Russisch, Fins

   Functie: eigenaar van privé-investeringsgroep Volga Group

   Geslacht: mannelijk

   Gennady Timchenko is al lang een kennis van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en het is algemeen bekend dat hij een van zijn vertrouwelingen is.

   Hij trekt profijt van zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is oprichter en aandeelhouder van de Volga Group, een investeringsgroep met een portfolio van investeringen in belangrijke sectoren van de Russische economie. De Volga Group draagt aanzienlijk bij aan de Russische economie en haar ontwikkeling.

   Hij is eveneens aandeelhouder van Bank Rossiya, die wordt beschouwd als de bank van Putin en zijn medestanders. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op verschillende plekken op de Krim en in Sebastopol, en daarmee de integratie ervan in de Russische Federatie geconsolideerd.

   Bovendien heeft Bank Rossiya een belang in de National Media Group, een mediabedrijf dat 28 mediabedrijven in Rusland controleert die actief propaganda en desinformatie verspreiden in verband met Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

   Gennady Timchenko is ook de op een na grootste aandeelhouder van PAO Novatek, een van de grootste gasproducenten in Rusland.

   Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Hij is ook verantwoordelijk voor het steunen van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   Hij is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële of materiële steun, en trekt profijt van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   28.2.2022

   695.

   Alexey Alexandrovich MORDASHOV

   (Алексей Александрович МОРДАШОВ)

   Geboortedatum: 26.9.1965

   Geboorteplaats: Tsjerepovets, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: voorzitter van Severstal en Severgroup

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Geassocieerde personen: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov

   Alexey Mordashov is een Russisch zakenman die nauwe banden heeft met de Russische regering. In de beginfase van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne had Alexey Mordashov op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en met andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor die bijeenkomst was uitgenodigd, toont aan dat hij deel uitmaakt van de naaste kring van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin. Bovendien was hij een van de vooraanstaande Russische zakenlieden die in maart 2023 hebben deelgenomen aan het congres van de “Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs” (Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers), waar de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, een toespraak heeft gehouden waarin hij miljardairs ertoe aanmaande patriottisme hoger in het vaandel te dragen dan winst. Alexey Mordashov is de voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf Severgroup, een particuliere beleggingsonderneming waarvan de dochteronderneming, Severstal, actief is in de staal- en mijnbouwsector en specifieke ijzer- en staalproducten levert aan de militaire industrie, met inbegrip van pantserstaal.

   Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   Alexey Mordashov verleent ook steun aan en geeft uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   Tot slot is hij ook verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële en materiële steun aan, en trekt hij profijt van de regering van de Russische Federatie die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   28.2.2022

   719.

   Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

   (Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

   Geboortedatum: 16.5.1987

   Geboorteplaats: Jekaterinburg,USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: voormalig voorzitter van de raad van bestuur van PJSC Pipe Metallurgical Company

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Alexander Pumpyansky is de zoon van Dmitry Pumpyansky. Dmitry Pumpyansky is een Russisch zakenman, lid van de raad van de Kamer van koophandel en industrie (CCI) van de Russische Federatie, en voorzitter van de regionale unie van industriëlen en ondernemers van Sverdlovsk (SOSPP). Dmitry Pumpyansky is tevens voormalig voorzitter van de raad van bestuur van PJSC Pipe Metallurgical Company, een Russische mondiale producent van stalen buizen voor de olie- en gasindustrie, en voormalig voorzitter en voormalig bestuurslid van Group Sinara. Beide ondernemingen verlenen steun aan of trekken profijt van samenwerking met de autoriteiten van de Russische Federatie en staatsbedrijven, waaronder de Russische spoorwegen, Gazprom en Rosneft.

   Alexander Pumpyansky trekt aldus profijt uit zijn rechtstreekse familieband met zijn vader Dmitry Pumpyansky, een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en die betrokken is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   9.3.2022

   720.

   Alexander Semenovich VINOKUROV

   (Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

   Geboortedatum: 12.10.1982

   Geboorteplaats: Moskou, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: zakenman, beherend vennoot en voorzitter van de Maraton Group; voormalig lid van de raad van bestuur van Magnit

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Alexander Vinokurov is een Russisch zakenman met belangen op het gebied van levensmiddelendetailhandel, farmaceutische producten, landbouw en infrastructuur. Hij bekleedt een leidinggevende functie in de Maraton Group, een investeringsmaatschappij, en was tot voor kort lid van de raad van bestuur van Magnit, de grootste Russische detailhandelaar in voedingsmiddelen, die ook actief is in de verkoop van farmaceutische producten. Alexander Vinokurov heeft ook aandelen in Demetra Holding, een van Ruslands grootste graanhandelaren die actief is in de graanexport, waarbij Rusland ’s werelds grootste exporteur van tarwe is. Hij is getrouwd met Ekaterina Vinokurova, dochter van Sergey Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie. Zijn vader is Semen Vinokurov, bekend om zijn activiteiten in de Russische farmaceutische industrie.

   Alexander Vinokurov heeft derhalve nauwe banden met de regering van de Russische Federatie en is een vooraanstaande zakenman die actief is in Rusland en betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor die regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   In de beginfase van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne had Alexander Vinokurov op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en met andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor die ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij deel uitmaakt van de naaste kring van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont tevens aan dat hij een vooraanstaand zakenman is die actief is in Rusland en betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Dat wordt nog eens bevestigd door de nauwe persoonlijke banden van Alexander Vinokurov met minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov, die verantwoordelijk is voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   9.3.2022

   721.

   Andrey Igorevich MELNICHENKO

   (Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

   Geboortedatum: 8.3.1972

   Geboorteplaats: Gomel, USSR (nu Belarus)

   Functie: voormalig niet-uitvoerend directeur van JSC SUEK, voormalig bestuurslid van EuroChem Group

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Andrey Melnichenko is een Russische industrieel die nog steeds de controle behoudt over de grote meststoffenproducent EuroChem Group en de steenkoolonderneming SUEK. Sinds 9 maart 2022 heeft Melnichenko zijn belangen in SUEK en de EuroChem Group overgedragen aan zijn echtgenote, Aleksandra Melnichenko. Hij blijft profiteren van het vermogen dat hij aan zijn echtgenote heeft overgedragen. In 2022 is zijn vermogen meer dan verdubbeld, waardoor hij in 2023 de rijkste persoon in Rusland werd.

   Andrey Melnichenko behoort tot de invloedrijkste kring van Russische zakenlieden die nauwe banden hebben met de Russische regering, zoals blijkt uit zijn betrokkenheid bij de “Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs” (Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers), waar hij de functie van lid van het bureau van de raad van bestuur bekleedt. In de beginfase van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne had Andrey Melnichenko op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en met andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties, waaruit zijn belang als voornaam zakenman in Rusland blijkt. Bovendien was hij een van de vooraanstaande Russische zakenlieden die in maart 2023 hebben deelgenomen aan het congres van de Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers, waar de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, een toespraak heeft gehouden waarin hij miljardairs ertoe aanmaande patriottisme hoger in het vaandel te dragen dan winst.

   Die feiten tonen aan dat hij een vooraanstaand zakenman is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van Rusland, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   9.3.2022

   728.

   Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

   (Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

   Geboortedatum: 6.4.1967

   Geboorteplaats: Moskou, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Rusagro Group

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Vadim Moshkovich is een Russische ondernemer met zakenbelangen in de landbouw en vastgoedontwikkeling. In 2004 richtte Vadim Moshkovich Rusagro Group op, een belangrijke producent van varkensvlees, vetten en suiker, die in 2021 de grootste landbouwonderneming van Rusland was. Vadim Moshkovich is derhalve een zakenman die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie.

   In de beginfase van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne had Vadim Moshkovich op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en met andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor die ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij deel uitmaakt van de naaste kring van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij een vooraanstaande zakenman is die actief is in Rusland.

   9.3.2022

   731.

   Dmitry Vladimirovich KONOV

   (Дмитрий Владимирович КОНОВ)

   Geboortedatum: 2.9.1970

   Geboorteplaats: Moskou, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: voormalig voorzitter van de raad van bestuur van PJSC SIBUR Holding; lid van de raad van toezicht en het comité strategische planning van Alrosa PAO; lid van de Russian Union of Enterprises and Organisations of the Chemical Complex (Russische Unie van ondernemingen en organisaties van de chemische sector, Ruschemunion);

   was werkzaam bij het departement financiën van OAO NK YUKOS; bekleedde verschillende functies bij AKB Trust and Investment Bank, waaronder vicepresident — hoofd van het departement investment banking en directeur van het departement corporate finance; voormalig lid van de raad van bestuur van OAO Gazprom neftekhim Salavat en OAO Gazprombank

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Dmitry Konov is de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van PJSC SIBUR Holding en had in die hoedanigheid de leiding over de activiteiten van het bedrijf. SIBUR Holding is het grootste geïntegreerde petrochemische bedrijf in Rusland en een van de snelst groeiende bedrijven in de mondiale petrochemische industrie. SIBUR is een toonaangevende petrochemische groep van de opkomende markten en de grootste petrochemische producent op de Russische markt. De meerderheid van de aandelen van SIBUR zijn eigendom van vooraanstaande zakenlieden die nauwe banden hebben met president van de Russische Federatie Vladimir Putin, te weten Leonid Mikhelson en Gennady Timchenko. Tussen 2017 en 2022 was Dmitry Konov een van de 200 rijkste personen in Rusland.

   Aangezien SIBUR Holding nauwe banden heeft met de Russische regering, vormen de inkomsten die zij genereert een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische regering.

   Dmitry Konov heeft banden met de chemische sector via zijn voormalige lidmaatschap van de Russische Unie van ondernemingen en organisaties van de chemische sector (Ruschemunion), een organisatie die samenwerkt met de Russische autoriteiten om de belangen van de Russische chemische sector te verdedigen en de efficiëntie en productiviteit ervan te verbeteren. De Russische chemische sector wordt gedomineerd door een handvol aandeelhouders die nauwe banden hebben met het Kremlin.

   Dmitry Konov is lid van de raad van toezicht en het comité strategische planning van Alrosa. Alrosa is een staatsbedrijf, actief in de diamantsector, waarvan de winst rechtstreeks naar het Kremlin vloeit. Via zijn functies bij Alrosa draagt Dmitry Konov bij aan de financiering van de activiteiten van de Russische regering die onder meer verband houden met de destabilisatie van Oekraïne.

   Op 24 februari 2022 woonde hij een ontmoeting van vooraanstaande zakenlieden met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, in het Kremlin bij om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor die ontmoeting was uitgenodigd, toont aan dat hij deel uitmaakte van de kleine kring van vooraanstaande zakenlieden rond de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin.

   In januari 2023 werd hij door president Putin benoemd tot lid van de raad van toezicht van de “Russian Science Foundation” (Russische Wetenschappelijke Stichting).

   Dmitry Konov is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   9.3.2022

   752.

   Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

   (Елена Васильевна БИБИКОВА)

   Geboortedatum: 23.9.1956

   Geslacht: vrouwelijk

   Voormalig lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” heeft geratificeerd.

   9.3.2022

   760.

   Yury Viktorovich FEDOROV

   (Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

   Geboortedatum: 1.1.1972

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig lid van de Federatieraad van de Russische Federatie dat de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” heeft geratificeerd. In zijn publieke verklaringen heeft hij herhaaldelijk zijn steun uitgesproken voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

   9.3.2022

   793.

   Dmitry Gennadyevich KUZMIN

   (Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

   Geboortedatum: 28.6.1975

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” heeft geratificeerd.

   9.3.2022

   826.

   Yelena Alekseyevna PERMINOVA

   (Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

   Geboortedatum: 5.12.1960

   Geslacht: vrouwelijk

   Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” heeft geratificeerd.

   9.3.2022

   857.

   Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

   (Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

   Geboortedatum: 20.11.1955

   Geslacht: mannelijk

   Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” heeft geratificeerd.

   9.3.2022

   876.

   Igor Dmitryevich ZUBAREV

   (Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

   Geboortedatum: 20.7.1966

   Geslacht: mannelijk

   Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” heeft geratificeerd.

   9.3.2022

   882.

   Alexey Viktorovich KUZMICHEV

   (alias Alexey Viktorovich KUZMICHOV)

   (Russisch: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

   Functie: vooraanstaand zakenman, een van de belangrijkste aandeelhouders van de Alfa Group.

   Geboortedatum: 15.10.1962

   Geboorteplaats: Kirov, USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Geassocieerde personen: Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

   Geassocieerde entiteiten: Alfa Group, Alfa Bank

   Alexey Kuzmichev is een belangrijke aandeelhouder van het Alfa Group Consortium. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke personen in Rusland. Vladimir Putin beloonde de loyaliteit van de Alfa Group aan de Russische autoriteiten door politieke hulp te verschaffen voor de buitenlandse investeringsplannen van het Alfa Group Consortium.

   De verzekeringsmaatschappij AlfaStrakhovanie, een dochteronderneming van het Alfa Group Consortium, verzekert de voertuigen van de federale dienst van de Nationale Garde van de Russische Federatie (Rosgvardia), waarvan eenheden actief zijn in de bezette gebieden van Oekraïne onder Russische controle, en de voertuigen van de lijfwachten van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin.

   AlfaStrakhovanie heeft verzekeringen verstrekt aan bedrijven zoals JSC Kalashnikov Concern en Central Scientific — Research Institute for Precision Machine Engineering (TsNIITochMash), die wapens produceren die op grote schaal worden gebruikt door het Russische leger in Oekraïne, onder meer bij de wreedheden in Boetsja.

   Bovendien werkt X5 Retail Group, een andere dochteronderneming van het Alfa Group Consortium, samen met JSC Voentorg, een aan beperkende maatregelen onderworpen entiteit die catering- en wasserijdiensten en militaire uniformen aan de strijdkrachten van de Russische Federatie verstrekt en waarvan de dochteronderneming T-shirts met het militaire symbool “Z” verkoopt, een symbool dat door Russische propagandisten wordt gebruikt om de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne te promoten. Hij heeft derhalve de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oekraïne, actief materieel of financieel gesteund en heeft daar voordeel bij gehad.

   Hij is tevens een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   15.3.2022

   892.

   Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

   (Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

   Geboortedatum: 28.12.1981

   Geboorteplaats: Jerevan, USSR (nu Armenië)

   Functie: voormalig uitvoerend directeur en voormalig vice-CEO van Yandex N.V.

   Nationaliteit: Armeens

   Geslacht: mannelijk

   Tigran Khudaverdyan is voormalig uitvoerend directeur en voormalig vice-CEO van Yandex N.V. Nadat de Europese Unie hem op de sanctielijst plaatste, legde hij zijn functies neer. Hij blijft behoren tot de topmanagers van Yandex, die de activiteiten van het bedrijf vormgeven.

   Yandex is het grootste technologiebedrijf in Rusland. Het brengt aanzienlijke belasting-inkomsten met zich mee voor de regering van de Russische Federatie. In 2019 besloot Yandex tot een herstructurering, waarbij een “gouden aandeel” werd toegekend aan een toen pas opgerichte stichting van openbaar nut met als doel “de belangen van de Russische Federatie te verdedigen”. Via de stichting van openbaar nut kan de regering van de Russische Federatie een veto hebben over een bepaalde lijst van kwesties.

   Sinds het begin van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft Yandex het voorlichtingsbeleid en de censuur van de regering van de Russische Federatie gevolgd. De zoekresultaten van de Yandex-zoekmachine voldoen aan de eisen van de Russische autoriteiten en laten alleen de bronnen zien die verband houden met Russische pro-oorlogspropaganda. Bovendien heeft Yandex websites geholpen die valse en pro-Russische beweringen over de invasie van Oekraïne de wereld in brengen om winst te maken via digitale reclame.

   Op 24 februari 2022 woonde Khudaverdyan een ontmoeting van vooraanstaande zakenlieden met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, in het Kremlin bij om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor die ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij behoort tot de kleine kring van vooraanstaande zakenlieden dicht bij de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   Hij is een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie, en hij heeft de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, materieel of financieel gesteund. Hij is verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

   15.3.2022

   893.

   Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

   (Russisch: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

   Geboortedatum: 29.9.1973

   Geboorteplaats: Moskou, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: voormalig CEO en directeur van EuroChem Group AG; lid van de raad van toezicht van de Association Market Council

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Vladimir Rashevsky is lid van de raad van toezicht van de Association Market Council. Hij is ook voormalig CEO en directeur van EuroChem Group AG. Hoewel hij formeel ontslag heeft genomen nadat de Unie hem had opgenomen in de lijst van personen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, blijft hij invloed uitoefenen via lege vennootschappen/brievenbusfirma’s. EuroChem is een van de grootste producenten van minerale meststoffen ter wereld. Voorheen (tussen 2004 en 2020) was hij CEO van het steenkoolbedrijf JSC SUEK. Dit zijn grote Russische bedrijven — die mede-eigendom zijn van Aleksandra Melnichenko, de vrouw van de Russische miljardair Andrei Melnichenko — die aanzienlijke inkomsten genereren en verschaffen aan de Russische regering. Zij werken ook samen met de Russische autoriteiten, waaronder president Vladimir Putin. De bedrijven van de EuroChem Group leverden ammoniumnitraat aan de bezette gebieden van Donbas. SUEK ondertekende contracten met sanatoria van de Krim voor gezondheidsprogramma’s voor werknemers.

   Hij verleent derhalve materiële of financiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, of heeft daar voordeel bij.

   Op 24 februari 2022 woonde Rashevsky een ontmoeting van oligarchen met president Putin in het Kremlin bij om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor die ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij behoort tot de kleine kring van oligarchen dichtbij president Putin, en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   15.3.2022

   903.

   Elena Petrovna TIMCHENKO (geboren ERMAKOVA (YERMAKOVA))

   (Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА))

   Functie: medevoorzitter van de Timchenko-stichting

   Nationaliteit: Russisch, Fins

   Geassocieerde persoon: Gennady Timchenko (echtgenoot)

   Geslacht: vrouwelijk

   Elena Timchenko is de vrouw van Gennady Timchenko, die al sinds lange tijd een goede vriend van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en een van zijn vertrouwelingen is.

   Zij bestuurt samen met haar echtgenoot het vastgoedbedrijf Sci Ruth, en verkreeg samen met hem onroerend goed, waaruit blijkt dat er sprake is van nauwe vermogensbanden tussen hen.

   Bovendien heeft zij samen met haar echtgenoot de Neva Foundation opgericht. Elena Timchenko speelt een belangrijke rol en is nauw verbonden met haar echtgenoot Gennady Timchenko in de Timchenko Foundation. Deze stichting verricht een deel van haar activiteiten in het kader van de investeringsgroep Volga Group, waarvan haar echtgenoot oprichter en aandeelhouder is, en die een aanzienlijke bijdrage levert aan de economie van Rusland en de ontwikkeling daarvan.

   Elena Timchenko is derhalve verbonden met Gennady Timchenko, die op grond van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad op de lijst is geplaatst, onder meer omdat hij verantwoordelijk is voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en tevens verantwoordelijk voor het verlenen van financiële en materiële steun, en omdat hij profijt trekt van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   8.4.2022

   908.

   Kirill Nikolayevich SHAMALOV

   (Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

   Geboortedatum: 22.3.1982

   Geboorteplaats: Leningrad, USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

   Functie: vicevoorzitter van de raad van bestuur van Sibur Holding PJSC; lid van de Openbare Raad van Rossotrudnichestvo (Federaal Agentschap voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, in het buitenland wonende volksgenoten en internationale humanitaire samenwerking)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Kirill Shamalov is vice-voorzitter van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling in het bestuurscomité van Sibur Holding PJSC, de grootste geïntegreerde petrochemische onderneming in Rusland. Hij bleef aandeelhouder van Sibur Holding en bekleedde een leidinggevende functie in de onderneming. Daarnaast profiteert hij van zijn persoonlijke banden met het Kremlin en bekleedde hij hoge functies in veel grote Russische bedrijven.

   Hij is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   Hij is lid van de Openbare Raad van Rossotrudnichestvo (Federaal Agentschap voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, in het buitenland wonende volksgenoten en internationale humanitaire samenwerking), die op zijn initiatief een commissie voor interactie met het bedrijfsleven heeft opgericht.

   8.4.2022

   909.

   Igor Albertovich KESAEV

   (Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

   Geboortedatum: 30.10.1966

   Geboorteplaats: Vladikavkaz, Noord-Ossetië, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: mede-eigenaar en voorzitter van de Mercury Group

   Nationaliteit: Russisch, Cypriotisch

   Geslacht: mannelijk

   Igor Kesaev is mede-eigenaar en voorzitter van de Mercury Group, die is verbonden met de Megapolis Group, de belangrijkste distributeur van tabak in Rusland. Volgens Forbes heeft hij een nettowaarde van 3,6 miljard USD. Hij is grootaandeelhouder van de Mercury Group en de Megapolis Group.

   Igor Kesaev is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   8.4.2022

   914.

   Sergey Vladimirovich MIKHAILOV

   (alias Sergei MIKHAILOV)

   (Сергей МИХАЙЛОВ)

   Geboortedatum: 17.3.1971

   Geboorteplaats: Archangelsk, Russische Federatie

   Functie: voormalig directeur-generaal van het Russische persagentschap TASS

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Sergey Mikhailov is de voormalige directeur-generaal van TASS, het grootste Russische nieuwsagentschap, dat via zijn enorme netwerk van buitenlandse vertegenwoordigingen, met 70 kantoren in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en 68 bureaus over de hele wereld, vertekende informatie over Oekraïne verspreidt en zo de belangen van de politieke leiders van de Russische Federatie dient.

   President Vladimir Putin heeft hem de vriendschapsorde toegekend. Sergey Mikhailov is opgenomen in de personeelsreserve van de president van Rusland.

   Hij verleent derhalve steun aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, alsook de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

   8.4.2022

   917.

   Musa Yusupovich BAZHAEV

   (Муса Юсупович БАЖАЕВ)

   Geboortedatum: 11.5.1966

   Geboorteplaats: Atsjchoj-Martan, Tsjetsjenië, USSR (nu Russische Federatie)

   Functie: Russisch zakenman; huidig voorzitter van de Moscow Alliance Group die activa bezit in de olie-, de bouw-, de textiel-, de voedsel-, de financiële en de mediasector; voorzitter van Russian Platinum

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Musa Bazhaev is voorzitter van de JSC Alliance Group, die tot haar belangrijkste klanten de grootste vertegenwoordigers van de gas- en olie-industrie, industriële installaties, de telecommunicatiesector en huisvestings- en openbare nutsbedrijven rekent.

   Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Russian Platinum, een van de toonaangevende mijnbouwbedrijven van Rusland die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie. In 2021 ondertekenden VEB.RF, VTB Group en Russian Platinum een gezamenlijke intentieverklaring voor de financiering van de ertsafzetting van Tsjernogorsk (platina-koper-nikkel) in de regio Krasnojarsk. De plechtige ondertekening vond plaats tijdens het Internationaal Economisch Forum van Sint-Petersburg, in aanwezigheid van de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin. Musa Bazhaev is een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland, tot de 200 rijkste Russen behoort en actief is in een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie.

   Voorts heeft Musa Bazhaev banden met VEB.RF, een Russische financiële instelling voor ontwikkeling die actief materiële of financiële steun verleent aan of profiteert van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   8.4.2022

   923.

   Anastasia IGNATOVA

   (Анастасия ИГНАТОВА)

   Geboortedatum: 15.2.1988

   Geassocieerde personen: Sergei Chemezov (stiefvader)

   Ekaterina Ignatova (moeder)

   Lyudmila Rukavishnikova (grootmoeder)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: vrouwelijk

   Anastasia Ignatova is de stiefdochter van Sergei Chemezov, die CEO is van de Russische staatsonderneming Rostec (staatsonderneming ter bevordering van de ontwikkeling, productie en uitvoer van hoogtechnologische producten).

   Als stiefdochter van Sergei Chemezov bezit zij via offshorebedrijven een groot aantal activa die met hem verband houden. Anastasia Ignatova was formeel eigenaar van het 85 m lange jacht “Valerie” ter waarde van 140 miljoen USD (meer dan 10 miljard roebel) via het bedrijf Delima Services Limited op de Britse Maagdeneilanden. Voorts is zij de begunstigde van offshorebedrijven met honderden miljoenen dollars aan activa.

   Anastasia Ignatova trekt profijt uit de rechtstreekse familieband met haar stiefvader Sergei Chemezov.

   8.4.2022

   930.

   Igor Evgenievich KONASHENKOV

   (Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ)

   Geboortedatum: 15.5.1966

   Geboorteplaats: Chisinau, Republiek Moldavië

   Functie: hoofd van het departement Informatie en Communicatie van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie; luitenant-generaal

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Luitenant-generaal Igor Konashenkov is hoofd van het departement Informatie en Communicatie van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie.

   Als hoofdwoordvoerder van het Russische Ministerie van Defensie is hij verantwoordelijk voor het manipuleren van informatie en het verspreiden van desinformatie over Russische militaire acties in Oekraïne. Hij propageerde een positieve houding ten aanzien van de niet-uitgelokte aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne, de annexatie van de Krim en de acties van separatisten in Donbas, beschreef de situatie in Oekraïne op vooringenomen wijze en verspreidde desinformatie over Oekraïense en westerse activiteiten.

   Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

   8.4.2022

   932.

   Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

   (Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

   Geboortedatum: 2.2.1966

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “premier” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd. Voormalig raadslid van het comité van de Federatieraad voor federale structuur, regionaal beleid, lokaal zelfbestuur en aangelegenheden in het noorden.

   8.4.2022

   934.

   Igor Yurievich ANTIPOV

   (Игорь Юрьевич АНТИПОВ / Iгор Юрiйович АНТИПОВ)

   Geboortedatum: 26.5.1961

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Informatie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   946.

   Igor Nikolaevich HALEPA

   (Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

   Geboortedatum: 19.5.1969

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Communicatie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   947.

   Sergei Sergeevich NAUMETS

   (Сергей Сергеевич НАУМЕЦ / Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

   Geboortedatum: 13.7.1976

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Bouw, Huisvesting en Gemeenschappelijke Voorzieningen” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Sergei Naumets heeft actief bijgedragen aan een vrijwilligersbataljon dat in en rond Marioepol heeft gevochten voor de Russische strijdkrachten. Door het aannemen en uitoefenen van deze functies heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   948.

   Dmitriy Viktorovich PODLIPANOV

   (Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ / Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ)

   Geboortedatum: 28.11.1964

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Vervoer” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   950.

   Ruslan Mihajlovich DUBOVSKIY

   (Руслан Михайлович ДУБОВСКИЙ / Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ)

   Geboortedatum: 20.2.1974

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Kolen en Energie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   952.

   Aleksei Vladimirovich POLOVYAN

   (Алексей Владимирович ПОЛОВЯН / Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН)

   Geboortedatum: 3.5.1979

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Economische Ontwikkeling” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd. Aleksei Polovyan is momenteel geassocieerd hoogleraar aan het Instituut voor economisch onderzoek van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”.

   8.4.2022

   953.

   Yuriy Nikolaevich SIROVATKO

   (Юрий Николаевич СИРОВАТКО / Юрiй Миколайович СИРОВАТКО)

   Geboortedatum: 17.4.1978

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Justitie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   957.

   Anna Yurievna TODOROVA

   (Анна Юрьевна ТОДОРОВА / Ганна Юрiївна ТОДОРОВА)

   Geboortedatum: 20.2.1988

   Geslacht: vrouwelijk

   Voormalig zogenaamd “vicevoorzitter van de regering” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Todorova is momenteel zogenaamd “hoofd van de archiefdienst” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft zij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   958.

   Anatoli Andreevich ANTONOV

   (Анатолий Андреевич АНТОНОВ)

   Geboortedatum: 6.11.1966

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Staatsveiligheid” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   967.

   Yuriy Alexandrovich PRONKO

   (Юрий Александрович ПРОНЬКО)

   Geboortedatum: 2.4.1962

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Landbouw en Voedselvoorziening” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   969.

   Maxim Alekseevich PROTASOV

   (Максим Алексеевич ПРОТАСОВ)

   Geboortedatum: 21.2.1976

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Bouw en Huisvesting, en Gemeenschappelijke Voorzieningen” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   970.

   Oleg Vasilievich FETISOV

   (Олег Васильевич ФЕТИСОВ)

   Geboortedatum: 30.3.1971

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Communicatie en Massacommunicatie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   971.

   Yuriy Anatolievich DEGTYAREV

   (Юрий Анатольевич ДЕГТЯРЕВ)

   Geboortedatum: 7.7.1977

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieuveiligheid” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   973.

   Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY

   (Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ)

   Geboortedatum: 12.12.1968

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig zogenaamd “voorzitter van het Staatscomité voor Douanezaken” van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”. Door het aannemen en uitoefenen van die functie heeft hij de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne actief ondermijnd.

   8.4.2022

   985.

   Marina Vladimirovna MAGDALINA

   (Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА / Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА)

   Geboortedatum: 4.1.1984

   Geslacht: vrouwelijk

   Lid van de zogenaamde “Volksraad” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   8.4.2022

   986.

   Kirill Borisovich MAKAROV

   (Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

   Geboortedatum: 6.11.1995

   Geslacht: mannelijk

   Lid van de zogenaamde “Volksraad” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk” en hoofd van de organisatie met de naam “Jonge Republiek”. Dient momenteel als zogenaamd “waarnemend minister van Jeugdzaken” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   8.4.2022

   988.

   Igor Yurevich MARTYNOV

   (Игорь Юрьевич МАРТЫНОВ / Iгор Юрiйович МАРТИНОВ)

   Geboortedatum: 25.3.1991

   Geslacht: mannelijk

   Lid van de zogenaamde “Volksraad” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Verleende derhalve steun en gaf uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

   8.4.2022

   1173.

   Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

   (Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

   Geboortedatum: 11.9.1960

   Geboorteplaats: Sjymkent, voormalige USSR (nu Kazachstan)

   Nationaliteit: Russisch

   Paspoortnummer: 753296761 (Russisch)

   Geslacht: mannelijk

   Eduard Yurevich Khudaynatov is een Russische zakenman die actief is in de energiesector. Hij is de eigenaar van “Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC Neftegazholding), een van de grootste Russische particuliere ondernemingen en een van de belangrijkste olieproducenten, met als bedrijfsactiviteit de prospectie, exploratie en ontwikkeling van olie- en gasvelden, olieraffinage, en de productie en afzet van aardolieproducten. In 2015 bedroegen de bedrijfsinkomsten 2,2 miljard USD.

   “Independent Oil and Gas Company” heeft de afgelopen jaren van het staatsbedrijf Rosneft aanzienlijke belangen verworven in ondernemingen die actief zijn in de energiesector, samen met hun winningsvergunningen. Bovendien heeft NOC verschillende olievelden verkocht aan Rosneft, dat vervolgens deel uitmaakte van het Vostok Oil project. In de afgelopen jaren heeft Rosneft ook 9,6 miljard USD aan Khudaynatov betaald in ruil voor een bedrijf dat eigenaar is van een olieveld in Tajmyr.

   In 2019 hebben NOC en Rosneft president Putin om voordelen gevraagd met betrekking tot hun winningsactiviteiten in het noordpoolgebied, en deze voordelen ook verkregen.

   Khudaynatov heeft banden met de Russische oligarch Igor Sechin en president Vladimir Putin.

   Khudaynatov en Sechin hebben samen in Rosneft gewerkt en hun ondernemingen oefenen samen bedrijfsactiviteiten uit in de energiesector.

   In 2000 heeft Khudaynatov als verantwoordelijke voor de regio Tjoemen, waar hij sinds 1997 lid van de regionale Doema was, aan Putins eerste campagne voor de presidentsverkiezingen gewerkt.

   Hij heeft de Orde van Verdienste voor het Vaderland ontvangen omdat hij “de positie van Rusland op de mondiale energiemarkt heeft versterkt en de investeringsvooruitzichten van het land heeft verbeterd”.

   Eduard Khudaynatov is derhalve een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie. Hij trekt profijt van de regering van de Russische Federatie en heeft banden met op de lijst geplaatste personen.

   3.6.2022

   1174.

   Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

   (Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

   Geboortedatum: 18.6.1998

   Nationaliteit: Russisch

   Fiscaal identificatienummer: 780103765308

   Geassocieerde personen: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (vader), Lyubov Valentinovna Prigozhina (moeder), Polina Evgenievna Prigozhina (zus)

   Geassocieerde entiteiten: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

   Geslacht: mannelijk

   Pavel Prigozhin is de zoon en voornaamste erfgenaam van wijlen Yevgeniy Prigozhin, een vooraanstaande Russische zakenman die actief was in Rusland en nauwe banden onderhield met de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, en met het Russische Ministerie van Defensie. Yevgeniy Prigozhin was de oprichter en het officieuze hoofd van de Wagner Group, een in Rusland gevestigde militaire entiteit zonder rechtspersoonlijkheid die verantwoordelijk is voor de inzet van huurlingen in Oekraïne.

   Concord, ook bekend als KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, een onderneming die Yevgeniy Prigozhin heeft opgericht en tot november 2019 in bezit had, en een groep andere ondernemingen die banden met hem hebben, waaronder Concord Management and Consulting LLC en Megaline LLC, profiteren van grote overheidsopdrachten van het Russische Ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door de Russische Federatie en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten.

   Pavel Prigozhin heeft banden met verschillende ondernemingen die voordien in het bezit waren van zijn moeder, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC en Lakhta Plaza LLC. Daarnaast heeft Pavel Prigozhin banden met de onderneming JSC Businessprof, die eigenaar is van het Sinop Business Center in Sint-Petersburg.

   Pavel Prigozhin is de voornaamste erfgenaam en begunstigde van de activa, bezittingen en eigendommen van Yevgeniy Prigozhin. Bijgevolg is hij een vooraanstaand zakenman die actief is in Rusland en trekt hij profijt van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oost-Oekraïne.

   Pavel Prigozhin heeft publiekelijk bevestigd dat hij de bevelhebber van de Wagner-groep is en met de Russische Nationale Garde (Rosgvardia) heeft onderhandeld om de Wagnergroep in staat te stellen de gevechtsoperaties in Oekraïne voort te zetten.

   Bovendien heeft Pavel Prigozhin dienst gedaan in de Wagner Group in Syrië. Hij heeft publiekelijk bevestigd dat hij betrokken is bij de militaire operaties tegen Oekraïne door dienst te doen in een eenheid van de Wagner Group in de regio Donbas. Hij verleent derhalve actief steun aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   3.6.2022

   1194.

   Aleksandr Yurievych KOBETS

   (Russisch: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

   Oleksandr Yuriyovych KOBETS

   (Oekraïens: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

   Geboortedatum: 27.9.1959

   Nationaliteit: Oekraïens

   Geslacht: mannelijk

   Hij is de voormalige, door de Russische autoriteiten geïnstalleerde zogenaamde burgemeester van Cherson. Hij bekleedde deze functie van 26 april 2022 tot de regio werd ontzet. Hij heeft de afgifte van Russische paspoorten in Cherson gefaciliteerd.

   In die hoedanigheid heeft hij bijgevolg beleidsmaatregelen ondersteund en bevorderd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   21.7.2022

   1215.

   Aleksey Vladimirovich DENISENKO

   (Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

   Geboortedatum: 9.6.1978

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Aleksey Denisenko is lid van de regionale wetgevende vergadering van Tsjeljabinsk, lid van het presidium van de regionale politieke raad, voorzitter van de Commissie bouwbeleid, huisvesting en gemeentelijke diensten van de wetgevende vergadering, en hoofd van de intergemeentelijke coördinatieraad van de regio Tsjeljabinsk. Daarnaast is hij lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”, en rechtvaardigt, verdedigt en steunt hij openlijk het besluit van president Putin om de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en de zogenaamde Volksrepubliek Loehansk als onafhankelijke staten te erkennen, evenals de zogenaamde speciale militaire operatie, die naar zijn zeggen een vredeshandhavingsoperatie is. Aleksey Denisenko is verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   21.7.2022

   1216.

   Alexander Nikolaevich BELSKIY

   (Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

   Geboortedatum: 16.7.1975

   Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Alexander Belskiy is sinds 29 september 2021 voorzitter van de wetgevende vergadering van Sint-Petersburg, als lid van de op het Kremlin afgestemde politieke partij “Verenigd Rusland”. De wetgevende vergadering is het hoogste en enige wetgevende orgaan met staatsmacht in Sint-Petersburg. Zij is opgericht en wordt gereglementeerd bij federale wet en werkt nauw samen met de gouverneur van Sint-Petersburg. Alexander Belskiy is ook eerste ondersecretaris van de regionale afdeling van de partij “Verenigd Rusland”.

   Als voorzitter van de wetgevende vergadering is Alexander Belskiy het hoogste lid ervan. Hij is bijgevolg een prominent politicus in Sint-Petersburg en daarbuiten. Eerder was Alexander Belskiy in de periode 2020-2021 plaatsvervangend gouverneur van Sint-Petersburg. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Alexander Belskiy werkt nog steeds met kinderen en tracht kinderen te indoctrineren met regimegezinde inzichten.

   Alexander Belskiy maakt actief gebruik van een aantal socialemedia-accounts op de diensten Telegram en VKontakte, en publiceert artikelen in de partijmedia van “Verenigd Rusland”. Hij maakte herhaaldelijk van zijn socialemediaplatforms gebruik om de Russische oorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen en er steun voor te betuigen, en feliciteerde de Krim en Sebastopol met hun “hereniging” met Rusland.

   Alexander Belskiy is verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   21.7.2022

   1217.

   Alexander Valentinovich ISHCHENKO

   (Александр Валентинович ИЩЕНКО)

   Geboortedatum: 9.3.1970

   Geboorteplaats: Rostov aan de Don, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Alexander Ishchenko is sinds 2016 voorzitter van de wetgevende vergadering van de regio Rostov en secretaris van de regionale afdeling Rostov van de op Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigde Rusland”. Hij is tevens lid van de Hoge Raad van de partij “Verenigd Rusland”.

   Alexander Ishchenko is zeer actief in jongerenorganisaties, zoals het Jongerenparlement van Rostov en de regionale politiek-militaire jongerenorganisatie “Jonge Garde”. Als voorzitter van de wetgevende vergadering is hij een publiek figuur en verschijnt hij vaak op de plaatselijke en nationale televisie en nieuwsuitzendingen en op openbare evenementen.

   In openbare interviews en in berichten op sociale media steunt Alexander Ishchenko het besluit van president Putin om de separatistische zogenaamde Volksrepublieken Loehansk en Donetsk te erkennen, en promoot hij de propagandaboodschappen van het regime.

   Gezien zijn politieke invloed is Alexander Ishchenko verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor die oorlog. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   21.7.2022

   1219.

   Nikolay Nikolaevich ZABOLOTNEV

   (Николай Николаевич ЗАБОЛОТНЕВ)

   Geboortedatum: 30.1.1992

   Geboorteplaats: Regio Tsjoej in het noorden van de Kirgizische Republiek

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Nikolay Zabolotnev is het hoofd van het regionaal uitvoerend comité van de regionale afdeling van Chanty-Mansiisk van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland”. Hij is ook lid van de Doema van het autonome district Chanto-Mansië — Joegra van de zevende convocatie.

   Hij is tevens het voormalig hoofd van de jongerendoema (jongerenparlement) in Joegra, die samenwerkt met de jongerendoemas van de zelfverklaarde en zogenaamde Volksrepubliek Loehansk (LPR) en zogenaamde Volksrepubliek Donetsk (DPR). Nikolay Zabolotnev woont regelmatig vergaderingen, fora en evenementen van de jongerendoema van Joegra bij. Hij stond op het podium voor een sketch toen hij op 1 april 2022 een regionaal liefdadigheidsconcert bijwoonde om geld in te zamelen voor steun aan Ruslands zogenaamde humanitaire operaties in de Donbas.

   Hij sprak op een regionale televisiezender herhaaldelijk zijn steun uit voor de “bijzondere operatie”.

   Nikolay Zabolotnev is zeer actief op sociale media en gebruikt dit platform om zijn steun uit te spreken voor Putin en de operatie, om te benadrukken dat de bevolking van de DPR en de LPR achter Rusland staat, om beweringen over genocide in de regio Donbas te verspreiden en om te verklaren dat de Oekraïense strijdkrachten volledig moeten worden vernietigd.

   Gezien zijn politieke invloed is Nikolay Zabolotnev verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   21.7.2022

   1220.

   Nikolay Timofeevich VELIKDAN

   (Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ)

   Geboortedatum: 6.3.1956

   Geboorteplaats: Sovetskoje Runo, district Ipatovski, kraj Stavropol, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Nikolay Velikdan is sinds 30 september 2021 voorzitter van de regionale doema van Stavropol. Hij is sinds 19 september 2021 lid van de regionale doema van Stavropol en voormalig eerste vicevoorzitter van de regering van de kraj Stavropol. Hij is lid van de op het Kremlin afgestemde regeringspartij “Verenigd Rusland” en lid van het presidium van de regionale politieke raad van de partij.

   In zijn verklaringen op de Russische regionale nieuwswebsites Bez Formata en Stapravda heeft hij de invasie van Oekraïne publiekelijk gesteund en gepromoot door propaganda over de Russische invasie te verspreiden en een vertekend beeld van de situatie in Oekraïne te geven. Hij moedigt deelname aan de “bijzondere operatie” aan. Als een van de hoogste ambtenaren en voorzitter van de regionale doema van Stavropol heeft hij aanzienlijke invloed.

   Gezien zijn politieke invloed is Nikolay Velikdan verantwoordelijk voor het aanzetten tot haat tegen Oekraïne, het verspreiden van pro-Russische desinformatie en propaganda in de context van de oorlog, en het winnen van binnenlandse steun in Rusland voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   21.7.2022

   1222.

   Sergey Evgenievich TSIVILEV

   (Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ)

   Geboortedatum: 21.9.1961

   Geboorteplaats: Zjdanov (Marioepol), voormalige USSR (nu Oekraïne)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Sergey Tsivilev is gouverneur van de regio Kemerovo en een bekende publieke figuur. Hij is tevens lid van het bureau van de Hoge Raad van de partij “Verenigd Rusland”.

   Via zijn publieke optreden rechtvaardigt, verdedigt en steunt Sergey Tsivilev openlijk Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij deelt openlijk dat hij een fervent voorstander is van president Putin, wat leidt tot een patroon van systematische publieke aansporing ter ondersteuning van de Russische militaire operaties.

   Gezien zijn politieke invloed is Sergey Tsivilev verantwoordelijk voor het verspreiden van pro-Russische propaganda en desinformatie over Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne, en speelt hij een actieve rol bij het werven van binnenlandse steun voor de Russische militaire campagne. Sergey Tsivilev heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor het besluit van de president van Rusland om de onafhankelijkheid van de zogenaamde Republieken Loehansk en Donetsk te erkennen. Op basis van deze acties is Sergey Tsivilev verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

   21.7.2022

   1228.

   Sergey Vitalyevich BEZRUKOV

   (Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ)

   Geboortedatum: 18.10.1973

   Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Sergey Bezrukov is een Russische acteur en politicus. Hij is één van de bekende gezichten van de partij “Verenigd Rusland” en voorzitter van het project “Cultuur van het kleine thuisland” van “Verenigd Rusland”. Hij is tevens lid van de Hoge Raad van de partij “Verenigd Rusland”. Hij verspreidde Russische propaganda ter ondersteuning van Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hij steunde de Russische invasie van Oekraïne tijdens optredens voor Russische soldaten die aan de oorlog deelnamen, en voor kinderen uit de separatistische zogenaamde Volksrepublieken in de regio Donbas. Voorts sprak hij openlijk zijn steun uit voor de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie.

   Hij is derhalve verantwoordelijk voor het actief steun verlenen aan of uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

   21.7.2022

   1238.

   Sergey Vladimirovich ELISEEV

   (Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)

   Geboortedatum: 5.5.1971

   Geboorteplaats: Stavropol, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Adres: Oblast Cherson, Oekraïne

   Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

   Voormalig zogenaamd “hoofd van het militair-civiel bestuur van Cherson”, een functie waarin hij op 5 juli 2022 door de regering van de Russische Federatie werd benoemd. In die hoedanigheid maakte hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Cherson en was hij verantwoordelijk voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Cherson bij de Russische Federatie.

   Hij is momenteel eerste vicevoorzitter van de regering van de regio Kaliningrad — gevolmachtigd vertegenwoordiger van de gouverneur van de regio Kaliningrad in de wetgevende vergadering van de regio Kaliningrad.

   Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   6.10.2022

   1239.

   Mikhail Leonidovich RODIKOV

   (Михаил Леонидович РОДИКОВ)

   Geboortedatum: 26.1.1958

   Geboorteplaats: Ozjory, regio Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Geassocieerde personen: Sergey Eliseev

   Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

   Voormalig zogenaamd “minister van Onderwijs en Wetenschap” van het militair-civiel bestuur van Cherson, een functie waarin hij op 4 juli 2022 door de regering van de Russische Federatie werd benoemd. Hij was verantwoordelijk voor de aanpassing van het onderwijssysteem van Cherson aan de Russische normen.

   In die hoedanigheid maakte hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Cherson, die verantwoordelijk was voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Cherson bij de Russische Federatie.

   Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   6.10.2022

   1240.

   Vladimir Alexandrovich BESPALOV

   (Владимир Александрович БЕСПАЛОВ)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Geassocieerde entiteiten: regering van de Russische Federatie

   Voormalig zogenaamd “minister van Intern Beleid” van het militair-civiel bestuur van Cherson, een functie waarin hij op 4 juli 2022 door de regering van de Russische Federatie werd benoemd.

   In die hoedanigheid maakte hij deel uit van de zogenaamde regering van de bezette oblast Cherson, die verantwoordelijk was voor de voorbereiding van een illegaal referendum over de aanhechting van Cherson bij de Russische Federatie.

   Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   6.10.2022

   1241.

   Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO

   (Витaлий Пaвлович ХОЦEНКО)

   Geboortedatum: 18.3.1986

   Geboorteplaats: Dnjepropetrovsk, voormalige USSR (nu Oekraïne)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Adres: Donetsk, Oekraïne

   Voormalig premier van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”, een functie waarin hij op 8 juni 2022 werd benoemd en waarin hij verantwoordelijk was voor de separatistische “regerings”-activiteiten van de zogenaamde regering van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”.

   Hij werd met ingang van 29 september 2023 benoemd tot gouverneur van de regio Omsk.

   Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   6.10.2022

   1242.

   Vladislav Garievich KUZNETSOV

   (Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)

   Geboortedatum: 18.3.1969

   Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Voormalig eerste vicevoorzitter van de regering van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”, een functie waarin hij op 8 juni 2022 werd benoemd en waarin hij verantwoordelijk was voor de separatistische “regerings”-activiteiten van de zogenaamde regering van de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”.

   Hij werd met ingang van 15 maart 2023 benoemd tot gouverneur van het autonome district Tsjoekotka.

   Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   6.10.2022

   1246.

   Alan Valerievich LUSHNIKOV

   (Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)

   Geboortedatum: 10.8.1976

   Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Geassocieerde entiteiten: JSC Kalashnikov Concern

   De grootste aandeelhouder en voorzitter van wapenfabrikant JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov Concern is een Russische ontwikkelaar en producent van militaire uitrusting, waaronder persoonlijke geweren, raketten en voertuigen. Het staat onder rechtstreekse zeggenschap van Rostec. De door JSC Kalashnikov Concern geproduceerde geleide luchtraketten van het type Vikhr-1 en aanvalsgeweren van het type AK-12 zijn door de Russische strijdkrachten gebruikt tijdens Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne in 2022.

   Hij is derhalve verantwoordelijk voor, en verleent materiële of financiële steun aan, acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd. Bovendien is hij geassocieerd met JSC Kalashnikov Concern, dat verantwoordelijk is voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd of bedreigd.

   De Russische defensiebedrijven en de daarmee geassocieerde personen profiteren van Ruslands aanhoudende aanvalsoorlog tegen Oekraïne. JSC Kalashnikov Concern levert wapens aan de Russische strijdkrachten en profiteert van de groeiende behoefte aan wapens. Alan Lushnikov trekt dus profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   6.10.2022

   1270.

   Abdollah

   MEHRABI

   عبدلله مهرابی

   Geboortedatum: 22.12.1961

   Nationaliteit: Iraans

   Geslacht: mannelijk

   Rang: brigadegeneraal

   Functie: hoofd van de jihadistische organisatie voor onderzoek en zelfvoorziening van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC AF)

   Brigadegeneraal Abdollah Mehrabi is het hoofd van de jihadistische organisatie voor onderzoek en zelfvoorziening van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG AF), en voormalig mede-eigenaar van de op de EU-lijst geplaatste Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado).

   Mehrabi heeft van Mado motoren voor onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) aangeschaft voor gebruik door de jihadistische organisatie voor onderzoek en zelfvoorziening van de IRG AF. In Iraanse Shahed-136-UAV’s die door de Russische Federatie zijn gebruikt in Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne, zijn door Mado vervaardigde motoren aangetroffen.

   Mehrabi leidde de Iraanse delegatie in de gesprekken over plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek in Rusland die ten minste 6 000 door Iran ontworpen drones zou kunnen maken.

   Brigadegeneraal Abdollah Mehrabi verleent derhalve steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   12.12.2022

   1307.

   Alexander Arkadyevich ZHUKOV

   (Александр Аркадьевич ЖУКОВ)

   Geboortedatum: 29.12.1974

   Geboorteplaats: Sjirjana, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Alexander Zhukov is lid van de Federatieraad en senator voor de Republiek Chakassië. Op 4 oktober 2022 ratificeerde hij de vier verdragen tussen de Russische Federatie en de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”, de zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”, de regio Zaporizja en de regio Cherson, alsook hun toelating tot de Russische Federatie. Derhalve heeft hij steun verleend en uitvoering gegeven aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

   16.12.2022

   1381.

   Stepan Kirillovich KOVALCHUK

   (Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК)

   Geboortedatum: 3.5.1994

   Geboorteplaats: Rusland

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Stepan Kovalchuk is de achterneef van Yuriy Kovalchuk. In december 2021 verwierf de onderneming Sogaz, die onder zeggenschap staat van Yuriy Kovalchuk, aandelen van het socialemedianetwerk VK. Vervolgens werd Stepan Kovalchuk bevorderd tot eerste vicevoorzitter voor mediastrategie en dienstenontwikkeling bij VK, en werd hij in september 2023 benoemd tot hoofd van de bedrijvengroep “Social Platforms and Media Content”. Stepan Kovalchuk is derhalve een natuurlijke persoon die nauwe banden heeft met een op de lijst geplaatste persoon, Yuriy Kovalchuk, die een oude kennis is van president Vladimir Putin, medeoprichter is van de zogenaamde Ozero Dacha — een coöperatieve vennootschap die een invloedrijke groep personen rond Putin samenbrengt — en de voorzitter en grootste aandeelhouder is van Bank Rossiya.

   16.12.2022

   1412.

   Yan Igorovich PETROVSKIY

   ook bekend als: Jan PETROVSKY,

   Yan PETROVSKY,

   “Veliki Slavian”,

   “Velikiy Slavyan”

   (Ян Игоревич ПЕТРОВСКИЙ)

   ook bekend als Voislav TORDEN

   Geboortedatum: 2.1.1987

   Geboorteplaats: Irkoetsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Yan Petrovskiy is de leider en bevelhebber van de Russische paramilitaire groep “Task Force “Rusich””, die banden onderhoudt met de Russische particuliere militaire onderneming Wagner Group, en mogelijk als subeenheid van Wagner opereert. Task Force “Rusich” neemt samen met het Russische leger deel aan de gevechten in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. “Rusich” heeft een lange geschiedenis van meestrijden met door Rusland gesteunde proxyoorlogen in de Oekraïense regio Donbas. In 2015 werden “Rusich”-huurlingen beschuldigd van gruweldaden tegen overleden en gevangen genomen Oekraïense soldaten, waarvan ook filmbeelden bestaan.

   Als leider en bevelhebber van Task Force “Rusich” is Yan Petrovskiy verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan of geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren.

   16.12.2022

   1483.

   Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

   (Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА)

   Functie: schrijfster en journaliste,

   hoofdredacteur van de online-editie van Regnum,

   adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Russkiy Reporter,

   lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

   Marina Akhmedova is een Russische schrijfster. Zij is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, waar zij in de werkgroep voor de zogenaamde “speciale militaire operatie” (aanvalsoorlog) in Oekraïne zit.

   Sinds het begin van Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft zij de Russische invasie gerechtvaardigd en Russische propaganda en desinformatie over de oorlog verspreid.

   Bijgevolg is zij verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   25.2.2023

   1486.

   Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

   (Юлия Александровна БЕЛЕХОВА)

   Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, hoofd van de werkgroep inzake de zogenaamde “speciale militaire operatie” (aanvalsoorlog) in Oekraïne, hoofd van de regionale afdeling van Moskou van de politieke pro-Putincoalitie, het Al-RussischVolksfront, en hoofd van het Comité voor de families van de soldaten van het vaderland

   Yulia Belekhova is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, en voorzitter van de werkgroep van deze raad inzake de zogenaamde “speciale militaire operatie” (aanvalsoorlog) in Oekraïne. Ze is ook hoofd van de regionale afdeling van Moskou van de politieke pro-Putincoalitie, het Al-RussischVolksfront. Zij heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne openlijk gesteund en heeft deelgenomen aan propaganda-activiteiten ter ondersteuning van de oorlog.

   Bijgevolg is zij verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   25.2.2023

   1487.

   Vyacheslav Aleksandrovich BOGUSLAYEV

   (Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ)

   Geboortedatum: 28.10.1938

   Geboorteplaats: Oral/Oeralsk, USSR (nu Kazachstan)

   Functie: voormalig voorzitter van JSC MOTOR SICH; voormalig lid van het Oekraïense parlement

   Nationaliteit: Oekraïens, Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Vyacheslav Boguslayev is een voormalig Oekraïens afgevaardigde van de pro-Russische Partij van de Regio’s, en voormalig voorzitter van de onderneming JSC MOTOR SICH, een Oekraïense fabrikant van vliegtuigmotoren. Hij is verantwoordelijk voor de levering aan het Russische leger van motoren die worden gebruikt voor de productie en de reparatie van gevechtshelikopters (Mi-8, Mi24, Mi28 en Ka-52), die op grote schaal zijn ingezet in Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne, met name aan het begin van de oorlog. Ondanks de oorlog bleef hij militair materieel leveren aan Russische troepen en blijft hij de Russische strijdkrachten steunen.

   Hij werd in oktober 2022 door de Oekraïense autoriteiten aangehouden en beschuldigd van collaboratieactiviteiten, alsook van “medeplichtigheid aan de agressie van Rusland” en verraad.

   Vyacheslav Boguslayev betaalde ook belastingen en douanerechten aan de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”, die werden gebruikt om de grenzen van Oekraïne onder dwang te veranderen. Derhalve verricht hij ook transacties met de separatistische groeperingen in de Donbasregio van Oekraïne.

   Hij is daarom verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   25.2.2023

   1535.

   Andrey Olegovich KONDRASHOV

   (Андрей Олегович КОНДРАШОВ)

   Functie: voormalig eerste plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK), directeur-generaal van het Russische persagentschap TASS

   Geboortedatum: 30.6.1973

   Geboorteplaats: Alma-Ata, voormalige USSR (nu Kazachstan)

   Nationaliteit: Russisch

   Geslacht: mannelijk

   Andrey Kondrashov is de voormalige eerste plaatsvervangend directeur-generaal van de Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK), de grootste mediaonderneming van Rusland. Hij is tevens directeur-generaal van het Russische persagentschap TASS.

   Voordat hij eerste plaatsvervangend directeur van VGTRK werd, werkte hij als perssecretaris op het campagnehoofdkwartier van Putin en maakte hij “documentaires” zoals “De Krim, de weg naar huis” en “Putin”. In mei 2014 kreeg hij van president Putin de vriendschapsorde voor zijn “hoge mate van professionaliteit en objectiviteit bij het verslaan van gebeurtenissen in de Republiek Krim”.

   Hij is verantwoordelijk voor het voorlichtingsbeleid van VGTRK en directeur van het programma Vesti — News. In Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne is gebleken dat tv-kanalen en andere delen van VGTRK behoren tot de meest actieve en belangrijke instrumenten bij het verspreiden van het narratief van het Kremlin en het verdedigen van de oorlog met agressieve uitlatingen, het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne en het ondersteunen van de illegale annexatie van de Krim.

   23.6.2023”

  • Entiteiten

   Naam

   Identificatiegegevens

   Redenen

   Datum van plaatsing op de lijst

   “63.

   JSC United Shipbuilding Corporation

   (Russisch: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

   Adres: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

   Street Marat, 90 St. Petersburg, 191119, Russian Federation (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

   Telefoon: +7 495 617 33 00;

   +7 812 494-17-42 (Sint-Petersburg)

   Website: https://www.aoosk.ru

   E-mail: info@aoosk.ru

   Fiscaal identificatienummer: 7838395215

   Staatsregistratienummer: 1079847085966

   De United Shipbuilding Corporation is een Russisch staatsconsortium voor scheepsbouw, dat de voornaamste leverancier is van militaire oorlogsschepen aan de Russische marine. Het bezit meerdere scheepswerven en ontwerpbureaus.

   Het groot landingsschip “Pyotr Morgunov” (van project 11711), gebouwd door de United Shipbuilding Corporation, nam deel aan de illegale Russische invasie in Oekraïne in 2022. Het patrouilleschip “Vasily Bykov” (van project 22160) van de Zwarte Zeevloot, ontworpen door de United Shipbuilding Corporation, nam eveneens deel aan de Russische agressie tegen Oekraïne.

   Voorts ontwikkelde het ontwerpbureau “Almaz”, dat eigendom is van de United Shipbuilding Corporation, de korvetten van project 22800, waarvan sommige werden gebouwd op de scheepswerven op het grondgebied van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol, hetgeen heeft bijgedragen tot de militarisering van het Krim-Schiereiland.

   Derhalve is JSC United Shipbuilding Corporation verantwoordelijk voor het verlenen van materiële of financiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

   Het consortium heeft banden met Andrei Leonidovich Kostin, voorzitter van de raad van bestuur van JSC United Shipbuilding Corporation. Het heeft ook banden met VTB Bank, die JSC United Shipbuilding Corporation beheert via een trust, zoals is bepaald door Vladimir Putin in 2023.

   15.3.2022

   83.

   JSC GTLK

   State Transport Leasing Company

   Adres: 31a Leningradsky Avenue, bldg. #1, Moscow 125284, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

   Wettelijk adres: 73 Respublika St., Suite 100, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Area, 62900B, Russian Federation (Salechard, Russische Federatie)

   Soort entiteit: vervoersbedrijf

   Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

   Registratiedatum: 2001

   Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Russische Federatie

   Geassocieerde entiteiten: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

   Telefoon: (495) 221-00-12 8-800-200-12-99

   E-mail: gtlk@gtlk.ru

   JSC GTLK is een Russisch staatsbedrijf dat onder toezicht staat van het Russische Ministerie van Vervoer. GTLK is actief op het gebied van lucht-, zee- en spoorvervoer, passagiersvervoer, de automobielindustrie en speciale uitrusting voor binnenlandse ondernemingen in de vervoerssector, en doet investeringen om de vervoersinfrastructuur van Rusland te ontwikkelen. Het is het grootste leasingbedrijf op vervoersgebied in Rusland. In 2020 werd de leaseportefeuille van GTLK geraamd op 1,3 miljard RUB; het heeft verschillende dochterondernemingen in het Midden-Oosten, Azië en Europa. GTLK heeft zich ten doel gesteld een vloot uit China ingevoerde drones aan te leggen om surveillancemissies uit te voeren. GTLK is een juridische entiteit die financiële steun verleent aan en profiteert van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   8.4.2022

   210.

   Wagner Group (Wagnergroep)

   (Russisch: Группа Вагнера)

   ook bekend als

   Vagner Group

   PMC Wagner

   Liga

   League

   Geassocieerde personen: Pavel Prigozhin; Mikhail Vatanin

   De Wagnergroep is een in Rusland gevestigde particuliere militaire entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, die in 2014 werd opgericht als opvolger van het Slavonic Corps. De groep wordt geleid door Pavel Prigozhin en Mikhail Vatanin. Via de oprichting van lokale entiteiten, en met de steun van lokale overheden, financiert de Wagnergroep haar activiteiten en voert zij ze uit. De Wagnergroep leidde de aanvallen op de Oekraïense steden Soledar en Bachmoet in januari 2023 en neemt actief deel aan Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Derhalve is de Wagnergroep verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   13.4.2023

   216.

   Joint-stock company “PMC Wagner Centre” (aandelenvennootschap “PMC Wagner Centre”)

   (ЧВК Вагнер Центр)

   Adres: 15 Zolnaya Street, Building 1, Room 1-N, Ch.P. 194 (Office 206)

   Saint-Petersburg, municipal district Pravoborezhny

   Russian Federation (Sint-Petersburg, gemeentelijk district Pravoborezjni, Russische Federatie)

   Website: https://wagnercentr.ru/

   E-mail: info@wagnercentr.ru

   Soort entiteit: aandelenvennootschap

   Plaats van registratie: Sint-Petersburg, Russische Federatie

   PMC Wagner Centre is een Russische commerciële onderneming die zich richt op het stimuleren van particuliere investeringen en innovatie teneinde Ruslands defensievermogens te ondersteunen en te versterken. PMC Wagner Centre superviseert engineering- en IT-projecten met dat doel en heeft een programma opgezet voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s). PMC Wagner Centre en zijn activiteiten zijn nauw verbonden met zijn naamgever, de PMC Wagner Group, een in Rusland gevestigde militaire entiteit zonder rechtspersoonlijkheid die verantwoordelijk is voor de inzet van huurlingen van de Wagnergroep in Oekraïne.

   Door bij te dragen aan Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne is PMC Wagner Centre verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   23.6.2023

   235.

   Poisk-IT LLC

   Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr “Poisk-IT”

   ook bekend als Limited Liability Company Scientific and Technical Center “Poisk-IT”)

   Plaats van registratie: Russian Federation (125183, Moscow, Bolshaya Akademicheskaya st., 73 k. 3, premises. 5n.) (Moskou, Russische Federatie)

   Registratiedatum: 29.5.2020

   Registratienummer: 9715384055 (fiscaal identificatienummer)

   Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Russische Federatie

   Poisk-IT LLC is houder van een licentie die is afgegeven door de FSB. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken voor inlichtingenvergaring).

   Poisk-IT LLC is dus een entiteit die actief is in de Russische IT-sector met een licentie die is afgegeven door het FSB-centrum voor licentieverlening, certificering en bescherming van staatsgeheimen.

   237.

   Akuta JSC

   ook bekend als Acuta

   ook bekend als Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo “Akuta”;

   (Закрытое Акционерное Общество “Акута”;

   ook bekend als “Акута”)

   Plaats van registratie: Russian Federation (197110, Saint Petersburg, ul. Pionerskaia, 44) (Sint-Petersburg, Russische Federatie)

   Registratiedatum: 25.9.2008

   Registratienummer: 7813426574 (fiscaal identificatienummer)

   Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Russische Federatie

   Akuta JSC is in het bezit van een door de FSB afgegeven licentie “voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het gebruik van staatsgeheime informatie”. De FSB-licentie wordt afgegeven aan IT-bedrijven die encryptie- en cryptografietechnologie, informatiesystemen en telecommunicatiesystemen ontwikkelen voor de Russische inlichtingendiensten, alsmede aan IT-bedrijven die voor de Russische veiligheidsdiensten systemen ontwikkelen voor het beheer van databestanden met persoonsgegevens (d.w.z. instrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het opslaan, opvragen en beheren van grote hoeveelheden data die zijn verkregen door bijvoorbeeld het scrapen van sociale media of andere praktijken voor inlichtingenvergaring). Daarnaast beschikt Akuta over een licentie die is afgegeven door het Russische Ministerie van Industrie en Handel. Deze licentie van het Ministerie van Industrie en Handel is bestemd voor “het ontwikkelen, produceren, testen, installeren, onderhouden, verwijderen en verkopen van wapens en militaire uitrusting”. Akuta JSC produceert met name “onbemande onderzeese voertuigen” (UUV’s) voor de Russische strijdkrachten, die worden ingezet voor inlichtingen-, bewakings- en verkenningsmissies, onderzeebootbestrijding, informatieoperaties en tijdkritieke aanvallen. De entiteit beschrijft zichzelf als een entiteit die werkzaam is in de Russische IT-sector en voornamelijk werkt binnen het Russische staatsdefensiekader met grotere ondernemingen binnen het Russische militair-industriële complex. Akuta heeft bovendien een licentie “voor activiteiten in verband met het beveiligen van informatie”, die is afgegeven door het 8e directoraat van de GRU, de dienst voor buitenlandse militaire inlichtingen van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie.

   23.6.2023

   239.

   20th Guards Combined Arms Army

   (20e gardeleger gecombineerde wapens) (20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия

   ook bekend als 20-я гвардейская общевойсковая армия)

   Plaats van registratie: Russian Federation (606083, Nizhny Novgorod region, Volodarsky district, Mulino) (Moelino, Russische Federatie)

   Registratiedatum: 14.12.2009

   Registratienummer: 3666162144 (fiscaal identificatienummer)

   Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Russische Federatie

   Het 20e gardeleger gecombineerde wapens maakt deel uit van de Russische landmacht en neemt rechtstreeks deel aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Het 20e gardeleger gecombineerde wapens, dat onder bevel staat van Sukhrab Akhmedov, wordt door het Russische Ministerie van Defensie beschreven als “het grootste groepsverband binnen de strijdkrachten van de Russische Federatie, dat deelneemt aan de belangrijkste militaire gebeurtenissen van het land”. Tijdens Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne heeft het 20e gardeleger gecombineerde wapens rechtstreeks bijgedragen aan Ruslands offensief vanuit het noordoosten.

   Derhalve verleent het 20e gardeleger gecombineerde wapens materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   23.6.2023

   240.

   53rd Anti-Aircraft Missile Brigade

   (53e luchtdoelraketbrigade) ook bekend als 53rd Guards Anti-Aircraft Missile Brigade

   Plaats van registratie: Russian Federation (305502, Kursk region, pos. Marshal Zhukov, military unit 32406)(Posjolok Marsjala Zjoekova, Russische Federatie)

   Registratiedatum: 26.11.2009

   Registratienummer: 4611010810 (fiscaal identificatienummer)

   Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Russische Federatie

   De 53e luchtdoelraketbrigade is een grond-luchtraketbrigade van de Russische landmacht en maakt deel uit van het 20e gardeleger van de Russische Federatie. Sinds september 2010 voert de 53e luchtdoelraketbrigade gevechtsmissies uit als onderdeel van het westelijke militaire district, en staat zij te boek als een van de belangrijkste luchtverdedigingsbrigades van de Russische landmacht. Sinds februari 2022 draagt de 53e luchtdoelraketbrigade actief bij aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De 53e luchtdoelraketbrigade werd tijdens Ruslands grootschalige invasie ingezet in de regio Charkiv in Oekraïne, waarbij luchtdoelraketten werden afgevuurd vanuit een opslagplaats in Izjoem, een Oekraïense stad die destijds door Rusland werd bezet. In februari 2023 kreeg de 53e luchtdoelraketbrigade van president Putin een nieuwe eretitel voor “de heroïek en heldhaftigheid, het doorzettingsvermogen en de moed die op grote schaal aan de dag werden gelegd door het brigadepersoneel in gevechtshandelingen ter verdediging van het Vaderland”, vermoedelijk vanwege de bijdragen van de brigade aan Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

   President Putin besloot de 53e luchtdoelraketbrigade de eervolle benaming “gardebrigade” toe te kennen en de brigade vanaf 21 februari 2023 de 53e luchtdoelraketgardebrigade te noemen.

   Derhalve verleent de 53e luchtdoelraketbrigade materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

   23.6.2023

   242.

   AO “FTI-OPTRONIK”

   (ООО ФТИ-ОПТРОНИК)

   Adres: Politekhnicheskaya Ulitsa, 28, St Petersburg, Russia, 194021 (Sint-Petersburg, Rusland)

   Website: http://www.fti-optronic.com/Optoelektronnye-komponenty.html

   Plaats van registratie: Sint-Petersburg, Russische Federatie

   Registratiedatum: 3.7.2013

   Registratienummer: INN 7802830545

   BIN 1137847251740

   PPC 780101001

   OKPO 27492853

   CEO: Viktor Yurievich Ilyin

   AO “FTI-OPTRONIK” is een Russisch onderzoeks- en productiebedrijf dat de volledige levenscyclus verzorgt, van de ontwikkeling tot de proef- en serieproductie, van opto-elektronische producten. FTI-Optronic is momenteel de enige gespecialiseerde onderneming in Rusland die opto-elektronische componenten produceert voor gegevensoverdrachtsystemen, meetinstrumenten en apparatuur voor speciale toepassingen op basis van glasvezeltechnologie. De Russische regering steunt fabrikanten van opto-elektronische technologieën, aangezien de binnenlandse productie de ontbrekende buitenlandse technologieën die nodig zijn voor de belangrijkste sectoren en de militaire industrie zal moeten gaan vervangen. Bovendien verleent AO “FTI-OPTRONIK” via aanbestedingen diensten aan JSC “Concern Sozvezdie”, een onderneming die gespecialiseerd is in de productie van controle- en communicatiesystemen, elektronische oorlogsapparatuur en speciale apparatuur voor de Russische strijdkrachten. AO “FTI-OPTRONIK” verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. AO “FTI-OPTRONIK” verleent ook steun aan en trekt profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

   23.6.2023”