Home

Gerechtshof Amsterdam, 16-05-2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1118, 200.318.377/01

Gerechtshof Amsterdam, 16-05-2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1118, 200.318.377/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
16 mei 2023
Datum publicatie
18 juli 2023
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2023:1118
Zaaknummer
200.318.377/01

Inhoudsindicatie

Klacht tegen twee notarissen en een kandidaat-notaris. Klacht tegen een notaris en de kandidaat-notaris ingetrokken. De notaris heeft voldoende zorgvuldig vastgesteld dat klager opdracht heeft gegeven voor terugkoop en levering aandelen. Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid uitsluiten in akte niet geoorloofd. Klacht deels gegrond, deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk.

Uitspraak

beslissing

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer : 200.318.377/01 NOT

nummer eerste aanleg : KL RK 22-28, 22-29, 22-30

beslissing van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van 16 mei 2023

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant,

gemachtigde: mr. M. Schuring, advocaat te Groningen,

tegen

1 mr. [geïntimeerde 1] ,

notaris te [vestigingsplaats 1] ,

2. mr. [geïntimeerde 2] ,

kandidaat-notaris te [vestigingsplaats 1] ,

3. mr. [geïntimeerde 3] ,

notaris te [vestigingsplaats 2] ,

geïntimeerden,

gemachtigden: mr. B.M.B. Gruppen en mr. L. Wijnbergen, advocaten te Groningen.

Partijen worden hierna klager en de notarissen genoemd (afzonderlijk: notaris 1, kandidaat-notaris 2 en notaris 3).

1 De zaak in het kort

Notaris 3 heeft een akte van koop en levering van aandelen gepasseerd. In die akte is een ontbindende voorwaarde opgenomen waarop uitsluitend klager, als koper, zich kan beroepen. Bijna twee jaar later is de akte constatering vervullen ontbindende voorwaarde – met gebruik van een volmacht – gepasseerd. Klager ontkent dat hij zich heeft beroepen op het vervullen van de ontbindende voorwaarde.

2 Het geding in hoger beroep

2.1.

Klager heeft op 26 oktober 2022 een beroepschrift bij het hof ingediend tegen de beslissing van de kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden (hierna: de kamer) van 30 september 2022 (ECLI:NL:TNORARL:2022:43).

2.2.

De notarissen hebben op 20 december 2022 een verweerschrift bij het hof ingediend.

2.3.

Het hof heeft de stukken van de eerste aanleg van de kamer ontvangen.

2.4.

De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van het hof van 16 februari 2023. Klager, vergezeld van zijn gemachtigde, en notaris 3, vergezeld van zijn gemachtigden, zijn verschenen en hebben het woord gevoerd; de gemachtigden aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnota’s.

3 Feiten

4 De klacht

5 Beoordeling

6 Beslissing