Home

Rechtbank Limburg, 10-11-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:8873, 8749426 AZ VERZ 20-95

Rechtbank Limburg, 10-11-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:8873, 8749426 AZ VERZ 20-95

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
10 november 2020
Datum publicatie
28 november 2020
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2020:8873
Zaaknummer
8749426 AZ VERZ 20-95

Inhoudsindicatie

Werkneemster eet na sluitingstijd kipnuggets en geeft kipnuggets aan een ex-collega.

Ze neemt zelf ontslag op (dringend en herhaald) verzoek van werkgever. Geen zerotolerance beleid. Eerdere mededeling werkgever: ontslag bij drie waarschuwingen. Slechts één eerdere waarschuwing. Werkneemster niet gewezen op de gevolgen van het ontslag. Werkgever mocht niet gerechtvaardigd erop vertrouwen dat werkneemster ontslag wilde nemen.

Uitspraak

beschikking

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8749426 AZ VERZ 20-95

Beschikking van 10 november 2020

in de zaak van

[verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] ,

wonend te [woonplaats] ,

verzoekende partij,

tevens verwerende partij in het (voorwaardelijk) tegenverzoek,

gemachtigde mr. R. Gijsen, advocaat,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MCDONALD’S MAASTRICHT GRONSVELD B.V.,

gevestigd te Gronsveld (gemeente Eijsden-Margraten),

verwerende partij,

gemachtigde mr P.W.F. Kostons, advocaat.

Partijen zullen hierna [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] en Mc Donald’s genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift met bijlagen

-

het verweerschrift met bijlagen

-

de door partijen nagezonden bijlagen

-

de mondelinge behandeling op 28 oktober 2020, waarbij mr. Gijsen een pleitnota heeft overgelegd..

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

[verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] is op grond van een arbeidsovereenkomst op 7 juni 2016 in dienst van Mc Donald’s getreden. Zij vervulde laatstelijk de functie van crewtrainer tegen een brutoloon van € 1.583,97 per maand (exclusief vakantiegeld en emolumenten).

2.2.

Bij brief van 6 oktober 2018 heeft (de toenmalige restaurantmanager van) Mc Donald’s aan [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] medegedeeld dat zij zich op 3 oktober 2018 niet aan de geldende huisregels heeft gehouden omdat zij op de werkvloer een shake genuttigd heeft. Mc Donald’s heeft in de brief gesteld dat dit eventueel tot ontslag kan leiden. Verder heeft Mc Donald’s het volgende in de brief vermeld:

“U begrijpt dat McDonald’s dit gedrag niet tolereert. U ontvangt hier dan ook een 1ste waarschuwing voor. 3 officiële waarschuwingen in dezelfde categorie kan gevolgen hebben voor uw functie en uw dienstverband. De brief zal gedurende 1 jaar bewaard worden in uw personeelsfile.”

2.3.

Op maandagavond 27 juli 2020 rond 22.30 uur heeft [naam ex-manager] (hierna: [naam ex-manager] ), een ex-manager van Mc Donalds, Mc Donald’s bezocht. [naam shiftmanager] (hierna: [naam shiftmanager] ) was die avond shiftmanager. Hij heeft die avond aan [naam ex-manager] een ijsje gegeven waarvoor zij niet betaald heeft. [naam ex-manager] was ook na sluitingstijd nog aanwezig. [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] heeft na sluitingstijd enkele kipnuggets die over waren gegeten en ook enkele kipnuggets aan [naam ex-manager] gegeven.

2.4.

Mc Donald’s heeft [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] op 28 juli 2020 via e-mail medegedeeld dat zij was geschorst “hangende het onderzoek” en haar uitgenodigd voor een gesprek op 30 juli 2020.

[verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] heeft diezelfde dag de ontvangst van de e-mail bevestigd en Mc Donald’s gevraagd wat de aanleiding van de schorsing is.

2.5.

Op 30 juli 2020 heeft [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] gesproken met [naam 1] , [naam restaurantmanager] (restaurantmanager), [naam 2] en [naam shiftmanager] . Tijdens dat gesprek is [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] verweten dat zij op 27 juli 2020 kipnuggets gratis aan [naam ex-manager] heeft gegeven. [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] heeft tijdens dit gesprek erkend dat zij dat gedaan heeft.

2.6.

Bij e-mail van 1 augustus 2020 heeft Mc Donald’s [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] uitgenodigd voor een gesprek op 5 augustus 2020.

2.7.

Op 5 augustus 2020 heeft [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] gesproken met [naam werknemer bedrijfsrecherche] , werknemer van Bedrijfsrecherche Nederland B.V. [naam werknemer bedrijfsrecherche] heeft de volgende verklaring van [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] opgetekend:

“U heeft mij uitgelegd waarover u mij wenst te spreken. Ik ben crewtrainer bij McDonald’s restaurant Maastricht Gronsveld. Ik erken dat ik in de nacht van 27 juli 2020 op 28 juli 2020 McDonald’s producten gratis heb weggegeven aan een oud collega. Ik heb deze niet afgerekend. Ik ben hiervoor geschorst. Ik weet dat dit niet correct is en dat ik hiermee verduistering in dienstbetrekking heb gepleegd. Een collega die naast mij stond heeft er niets mee te maken gehad, dit was mijn eigen beslissing. Ik zou niet willen dat mijn acties gevolgen hebben voor anderen. Ik begrijp dat het in mij gestelde vertrouwen door mijn werkgever hierdoor ernstig beschadigd is en resteert mij niets anders dan per direct ontslag te nemen. Ik heb deze verklaring vrijwillig en zonder dwang afgelegd.”

[verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] heeft deze verklaring ondertekend.

Daarna is de bespreking voortgezet in aanwezigheid van restaurantmanager [naam restaurantmanager] . [naam werknemer bedrijfsrecherche] heeft toen [naam restaurantmanager] medegedeeld dat [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] bereid was ontslag te nemen. Vervolgens heeft [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] zelf de volgende verklaring geschreven en ondertekend:

“Ik, [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] , neem per direct ontslag bij Mc Donald’s Maastricht-Gronsveld.”

2.8.

Bij brief van 5 augustus 2020 heeft Mc Donald’s het ontslag op staande voet bevestigd.

2.9.

Bij brief van 14 augustus 2020 heeft [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] aan Mc Donald’s medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd, dat zij zich beschikbaar stelt voor het verrichten van de bedongen arbeid en dat zij aanspraak maakt op betaling van het loon.

2.10.

Mc Donald’s heeft [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] vervolgens een (concept) vaststellingsovereenkomst aangeboden. [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] heeft dat aanbod afgewezen.

3 Het geschil

3.1.

[verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] verzoekt:

  1. Het ontslag op staande voet – voor zover verleend – te vernietigen en of,

  2. Voor recht te verklaren dat de eenzijdige verklaring van [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] van 5 augustus 2020 buitengerechtelijk is vernietigd,

  3. voor recht te verklaren dat de arbeidsovereenkomst onverkort voortduurt,

  4. Mc Donald’s te veroordelen tot betaling van het loon vanaf 28 juli 2020 totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd, te vermeerderen met vakantiebijslag en te vermeerderen met de wettelijke rente en wettelijke verhoging vanaf de vierde dag na de dag waarop het loon maandelijks verschuldigd is,

  5. Mc Donald’s te veroordelen om [verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] binnen 5 dagen na betekening van de beschikking toe te laten op de werkvloer om aldaar de bedongen werkzaamheden uit te voeren, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

  6. Mc Donald’s te veroordelen tot betaling van de proces- en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

Het verweer van Mc Donald’s strekt tot afwijzing van het verzoek.

3.3.

Mc Donald’s verzoekt voorwaardelijk – voor het geval de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd op 5 augustus 2020 – de arbeidsovereenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang dan op een door de kantonrechter te bepalen datum.

3.4.

[verzoekster, tevens verweerster in het (voorwaardelijk) tegenverzoek] voert op haar beurt verweer tegen het (voorwaardelijke) verzoek.

4 De beoordeling

5 De beslissing