Home

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 maart 2024, nr. Min-BuZa.2024.20435-18 tot intrekking van het besluit van 20 juli 2017, nr. MinBuZa-2017.882722 tot aanwijzing van mevrouw Soead El Khouakhi als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

Gepubliceerd op: 19-03-2024

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 maart 2024, nr. Min-BuZa.2024.20435-18 tot intrekking van het besluit van 20 juli 2017, nr. MinBuZa-2017.882722 tot aanwijzing van mevrouw Soead El Khouakhi als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

Gegevens

Identifier
stcrt-2024-8129
Download
Kenmerken