Home

Regeling beheer autobanden

Geldig vanaf 1 juli 2023
Geldig vanaf 1 juli 2023

Regeling beheer autobanden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

De producent, bedoeld in artikel 1 van het Besluit beheer autobanden, of de importeur, bedoeld in artikel 1 van dat besluit, maakt bij het indienen van de melding, bedoeld in artikel 4 van het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, gebruik van het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen formulier.

Artikel 2

De producent, bedoeld in artikel 1 van het Besluit beheer autobanden, of de importeur, bedoeld in artikel 1 van dat besluit, maakt bij het indienen van het verslag, bedoeld in artikel 5 van het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, gebruik van het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen formulier.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

Bijlage 2. behorende bij artikel 2