Home

Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Geldig van 30 november 2018 tot 1 januari 2025
Geldig van 30 november 2018 tot 1 januari 2025

Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-11-2018 tot 01-01-2025]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2025]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. besluit: Besluit financiële bepalingen bodemsanering;

  2. netto-saneringskosten: de in hoofdstuk 3 bedoelde saneringskosten verminderd met de omzetbelasting (BTW);

  3. Richtsnoeren: Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014–2020 (PB C 200/01 van 28 juni 2014).

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 28-05-2008]

Hoofdstuk 3. Verstrekken subsidies aan derden

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 11b

Hoofdstuk 4. Verdeling van de rijksbijdrage

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2017]

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Bijlage 1 [Vervallen per 01-07-2017]

Bijlage 2 [Vervallen per 28-05-2008]

Bijlage 3 [Vervallen per 28-05-2008]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-07-2017]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-07-2017]

Bijlage 6. behorende bij artikel 8 , Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Bijlage 7. behorende bij artikel 9, eerste lid , en 10, eerste lid , Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Bijlage 8. behorende bij artikel 12 , Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Bijlage 8a. behorende bij artikel 13a , Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Bijlage 9. behorende bij artikel 15 , Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005