Home

Mediabesluit 2008

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018

Mediabesluit 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 november 2008, nr. WJZ/75071 (8238), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 2.23, tweede lid, 2.35, tweede lid, 2.70, onderdeel b, 2.71, vierde lid, 2.89, tweede lid, 2.93, 2.95, eerste lid, onderdeel a, 2.123, 2.136, eerste lid, 3.25, 5.1, eerste lid, 5.2, 6.24, tweede en derde lid, 6.27 en 8.20 van de Mediawet 2008;

De Raad van State gehoord (advies van 10 december 2008, nr. 08.003330);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 17 december 2008, nr. WJZ/88447 (8238), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • visual radio: televisieprogramma dat bestaat uit een radioprogramma dat is voorzien van beelden;

  • wet: Mediawet 2008.

Hoofdstuk 2. Publieke mediadiensten

Afdeling 1. Landelijke publieke mediadienst

§ 1. Experimenten

Artikel 1a
Artikel 1b
Artikel 1c
Artikel 1d

§ 2. Media-aanbod Nederlandse Omroep Stichting

Artikel 2

§ 3. Media-aanbod Stichting NTR

Artikel 3

§ 4. Evaluatiecriteria

Artikel 3a
Artikel 3b
Artikel 3c

Afdeling 2. Regionale en lokale publieke mediadiensten

§ 1. Media-aanbod

Artikel 4

§ 2. Verdeling budget voor de regionale publieke media-instellingen; voorschriften over de aanvraag om bekostiging

Artikel 4a
Artikel 4b

Afdeling 3. Nadere voorschriften media-aanbod publieke mediadiensten

§ 1. Reclame en telewinkelen

Artikel 5
Artikel 6

§ 2. Onvermijdbare en vermijdbare uitingen

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 14a

§ 3. Europese en onafhankelijke producties en Nederlandstalige producties

Artikel 14b
Artikel 15

Afdeling 4. Nevenactiviteiten

Artikel 16

Afdeling 5. Bekostiging publieke mediadiensten

Artikel 16a

Hoofdstuk 3. Commerciële omroep

Artikel 17

Hoofdstuk 4. Evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Hoofdstuk 5. Gebruik frequentieruimte en omroepdiensten voor buitenlandse militairen

§ 1. Gebruik frequentieruimte

Artikel 22

§ 2. Omroepdiensten voor buitenlandse militairen

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Hoofdstuk 6. Subsidieverstrekking ten behoeve van persorganen

Artikel 29

Hoofdstuk 6a. Invoering Mediawet 2008

Artikel 29a

Artikel 29b

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Bijlage behorende bij het Mediabesluit 2008