Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2013

Geldig van 26 oktober 2013 tot 4 april 2018
Geldig van 26 oktober 2013 tot 4 april 2018

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2013

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-10-2013 tot 04-04-2018]
[Regeling ingetrokken per 04-04-2018]

Aanhef

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 18 januari 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Zeeland West-Brabant en de korpschef als bedoeld in artikel 12 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie handhaver in dienst van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 2, is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2, is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

3.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

4.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8